Fiyat artışları (enflasyon) bir soygun yöntemidir. Özellikle devlet kapitalizminin yürürlükte olduğu ülkelerde, devlet eliyle ekonomik değer aktarımının yapıldığı bir yöntem. Bu yöntemle geniş halk yığınlarının emeklerine, varlıklarına el konulur, bu değerler başka toplumsal kesimlere ya da devlete aktarılır.

Faiz indirerek, %80’lerde olan fiyat artışlarını (enflasyonu) daha yükseklere tırmandırmak, bilinçli bir seçim olsa gerek.

Resmi kurumların, devlet kaynaklarının bilgileri, gerçeği yansıtmaktan uzak. TÜİK’e göre, %79 olan fiyat artışları, bu işle ilgili araştırmalar yapan ENAG adlı araştırma kurumuna göre %161. Yaptıkları her olumsuzluğu kamuoyundan saklamak için, dolaşıma sunulan bilgilerin gerçekleri yansıtması yerine, kamuoyunu yanıltması amacını taşıdığı görülüyor. İnsanlar ülkede ne olup bittiğini gerçek boyutlarıyla öğrenmekten yoksun bırakılıyor.

Geniş halk yığınlarını yoksullaştırarak, açlıkla, yoksullukla uslandırarak, seslerinin soluklarının kesilmesi isteniyor. 2023’te bambaşka bir Türkiye olacak savının Türkçesi bu olmalı. İnsanlar karınlarının gurultusundan nefes alarak, kötü gidişlere tepki geliştiremeyecekler. Böylece istenen baskı yönetimi kurulacak. Yapılan tüm kötülüklerin üstü, din halılarıyla örtülecek. Tüm çağdaş, demokratik birikimler yok edilerek, ülke Ortaçağ’ın karanlıklarında kalmış bir kültürel yapıyla karşı karşıya getirilecek.

İstenilen amaca götürecek her şey, ne ölçüde kötü olursa olsun, yapılması uygun görülmekte. Amaca ulaşmak için her şeyin yapılması, doğruluk, yanlışlık aranmaması çok eski bir algı biçimi. Bu yöntem, bir yönetme, geniş halk yığınlarının geleceklerini kuşatma eylemi görülmekte.

İnsanların, kitlelerin ekonomik yönden özgürleşmeleri, toplumsal, siyasal yönden özgürleşmelerini sağlar. Özgürleşen insanlar toplumsallaşır, değişik ilişkiler kurar, dayanışma ağları oluşturur. Bu yönetenlerin istemedikleri bir gelişmedir.

Yoksullaşan insanlar suskunlaşır, güce sığınmak zorunda kalır. Yaşam koşullarının olumsuzluğu onları her gün daha da bilinçsizleşen yığınlara dönüştürür.

Mal ve hizmetlerin fiyatlarının yükselmesi, yerli halk yığınları için çekilmez yaşam koşulları getirirken, ABD doları, Euro gibi yabancı paraları bulunan ülke insanlarına büyük olanaklar sağlıyor. Bizim ülkemiz bize cehennem olurken yabancılara cennet durumuna geliyor. Yaşanan süreç budur.

Elinde yabancı para olanların ülkeye gelmesini sağlamaya çalışmak, bu ülkenin yerli insanına ülkeyi yaşanmaz duruma getirmeye çalışmak demektir.

Ülkeye getirilen paraların, halktan toplanan vergilerin nerelere harcandığı, nasıl değerlendirildiğini algılayabilenlere, ruhsal sağlıklarının bozulduğu günler yaşatmakta.

Temel beslenme ürünlerinin fiyatları insanları canından bıktıracak düzeylerde artmış bulunmakta. 2021 yılı Temmuz ayına göre, Patates %343.1, patlıcan % 267.1, kuru soğan %173.3 oranında fiyatları artan ürünler oldular.(1) Geçen yıl pazara giderek patates alan bir insan bu yıl gidince patatesi %343 oranında fazla para vererek almakta.

Bu bedeller ne uğruna ödenmekte? Ülke bir deprem, kıtlık, sel gibi doğal bir yıkım mı yaşadı? Savaş yıllarında görülmeyecek ölçüde ağır bedeller ne uğruna ödenmekte?

Bu bedeller, sorumsuz, çoğu gereksiz harcamalar, yolsuzluklar nedeniyle ödenmekte.

Köşe bucak dolaşarak para arayan bir ülke, Dünya’nın 159 ülkesine dinsel yardımlar yapmakta olursa, şu anda 20 ülkede cami yapımı sürdürürse, ülke insanı bu savurganlığın bedelini ödemekten kurtulamaz.

Halkın, emeklinin, çalışanların, üretenlerin gelirleri, mal ve hizmet fiyatlarında gerçekleşen artışlar oranında olamamakta. Bu nedenle mal ve hizmetlerin artışları, yurttaşların daha kötü koşullarda yaşamasına neden olmakta.

Ülkenin topraklarını, ürünlerini, emek gücünü başka ülkelere pazarlayıp satarak gelişmiş olan bir ülke yok. Gelişmiş ülke olmak bilimde, teknolojide ilerlemekle olanaklı. Ülke insanını iliğine, kemiğine dek soyarak, başkalarının soymasına da aracılık ederek halkına hizmet edebilmek olanaklı değil. Bu kısır döngü içinde, halk yığınlarını koruduğunu, kolladığını ileri sürmek yalanların en büyüklerinden.

-----------------------------

1. https://www.dogrulukpayi.com