“Yeterince sık söylenen bir yalan, gerçek durumuna gelir”.
Vladimir Lenin

Hazine ve Maliye Bakanı, Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, seçmenleriyle yaptığı bir toplantıda: "Borçluluğa baktığımızda, dünyada en az borçluluğa sahip ülkelerden birisiyiz Türkiye, hem ülkenin gelişmesi, bütçe, altyapı yatırımları açısından hem de borçluluk itibarıyla aslında dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi." demiş.1

Uluslararası kuruluşlar, bu bilgilerin gerçek olmadığını söylemekte:

“Dünya Bankası raporuna göre, düşük ve orta gelirli 120 ülke arasında Türkiye, en çok dış borcu olan 6. ülke oldu. Türkiye, borcun milli gelire oranında Arjantin'in ardından 2. sırada yer aldı.

120 ülke arasında Türkiye, 2019 sonundaki 440,9 milyar dolarlık dış borçla en çok dış borcu olan 6. ülke oldu.

En çok dış borcu olan 10 ülke içinde Türkiye, dış borcun milli gelire oranında ise yüzde 59’luk oranla ikinci sırada yer aldı. Bu alanda ilk sırada, yüzde 65’lik oranla Arjantin yer alıyor”.2

Nebati’nin söylediklerinin hangisi doğru, bir parça düşünüp değerlendirelim.

Uluslararası Kredi Değerlendirme kuruluşları, seçimleri kazanma, seçmenleri kandırma kaygısında olmadığından olmalı, başka bilgiler veriyor:

“Önde gelen üç kredi kuruluşunun Türkiye için verdikleri kredi derecelendirme notları şöyle: (1) Standard and Poor’s (B durağan, aşırı riskli), Moody’s (B3 durağan, aşırı riskli), Fitch (B negatif, aşırı riskli.)”3

“Aşırı riskli” duruma düşürdükleri ülkemizi, gerçek dışı bilgilerle pazarlamak, ülke insanının bilinçsizliğinden yararlanmaya çalışmak ayrı bir beceri işi(!).

Nebati, seçim bölgesinde yaptığı aynı konuşmada: “İşçilerin, kamu çalışanlarının ve emeklilerin gelirlerinin artırıldığını dile getir(miş)”.1

DİSK-AR araştırması, bu görüşlerin tersini kanıtlar nitelikte.

“AKP döneminde ve başkanlık rejiminde bölüşüm ilişkileri kötüleşti. Başkanlık dönemi öncesinde milli gelir içinde emeğin payı yüzde 35,3 iken 2022’de yüzde 25,2’ye geriledi.

Buna karşılık milli gelir içinde sermayenin payı başkanlık rejimi öncesi yüzde 48 iken 2022’de yüzde 56,7’ye yükseldi. SSK’lerin alt sınır aylığı 1999 öncesine yüzde 70 iken 5510 sayılı Yasa ile emekli aylıklarının sınırları yüzde 35-40 oranına geriledi”.4

DİSK-AR araştırması, Nebati’nin sözlerinin tam karşıtını ortaya koymakta.

Nureddin Nebati, konuşmasında: “Reel sektör, kamu, hane, bunların tamamında biz Maastricht Kriterleri'nin altındayız. Uluslararası tüm kuruluşlara göre altlardayız ve aynı şekilde bütçemiz de dünyanın en güçlü bütçelerinden bir tanesi." dedi.1

Nebati’nin sözünü ettiği Maastricht Ölçütleri (Kriterleri) ya da Avrupa Yakınsama Ölçütleri, AB’ye üye ülkelerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılabilmeleri için gerekli koşulları saptamaktadır.

Bu ölçütlere göre: “Maastricht Antlaşması'nda, üye devletlerin Ekonomik ve Parasal Birliğe katılımı için öngörülmüş bulunan zorunlu koşullar Merkez bankalarının aşamalı olarak bağımsız hale getirilmesi için yasal değişikliklerin yapılması ve "makroekonomik yaklaşım kriterleri"ne uyum olarak iki genel başlık altında toplanabilir:

• Her üyenin yıllık ortalama enflasyon oranı, fiyat artışını en düşük üç üye devletin yıllık enflasyon oranı ortalamasını en fazla 1.5 puan geçebilecektir.

• Üye devletlerin planlanan, ya da fiili kamu açıklarının gayri safi yurtiçi hasılalarına oranının yüzde 3'ü aşmaması gerekmektedir.

• Üye devletlerin planlanan, ya da fiili kamu borç stoklarının, gayri safi yurtiçi hasılalarına oranının yüzde 60'ı geçmemesi zorunludur.

• Her üye devlet, fiyat istikrarı bakımından en iyi sonucu sağlayan üç üye devletin ortalama nominal uzun vadeli faiz oranını en fazla 2 puan aşabilecektir.

• Üye devletlerin ulusal paraları, Avrupa Döviz Kuru Mekanizmasının izin verdiği "normal" dalgalanma marjı içinde kalmalıdır. (Şu an için yüzde 15, ancak hemen hemen bütün ülkeler yüzde 2.25 marjı içinde kalmaktadır.) 5

Avrupa ülkeleri içinde en yüksek enflasyon Türkiye Cumhuriyeti’nde.6 Nebati bu konuda da gerçekleri konuşmamakta. Türkiye Cumhuriyeti’nin durumunun, Maastricht Ölçütleri’nin çok gerilerinde olduğu görülüyor.

Türkiye Cumhuriyeti bu ölçütleri yakalamış, dahası bu ölçütlerin ilerisinde gelişmeler içindeyse, neden AB üyeliğine alınmıyoruz?

TC Merkez Bankası, bağımsızlık kazanmanın çok ötesinde kalan gelişmelerle, yönetime tam bağımlı duruma gelmiş bulunmakta.

Yalanların tavan yaptığı ülkeyiz

Ülkemizde dolaşan yalanlar, gerçek bilgilere güvenle bakılmasını önleyecek boyutlarda. İnsanlar, gerçek bilgileri, “yalan” olarak düşünme durumuna düşmüş bulunmaktalar.

Şu araştırmaya göz atmakta yarar var:

“En yalancı, en komplocu, en güvensiz ülkeyiz

14.01.2016

East Anglican Üniversitesi’nde bir araştırma yapılmış. 15 farklı ülke ve kültürden insanlara bir müzik sınavı gönderiliyor. Bazı sorular basit fakat bazıları o kadar zor ki birinden (veya internetten) yardım almadan bilmeniz imkansız. Her soruyu doğru yaparsanız 100 dolar ödül var (ülkelerdeki satın alım gücüne göre ayarlanmış bir miktar). Katılanlara yardım alamayacakları da tembihleniyor.

Buna rağmen en çok yüzde yüz doğru cevap kitapçığı Türkiye’den geliyor. Sonuç çok net: Ya hepimiz birer müzik dahisiyiz ya da bildiğin yalancıyız. Araştırmacılar ikincisinde karar kılmış.

Türkiye’de, hiçbir dönemde devlet en temel görevi sayılan bireyin can, mal sağlığını ve özgürlüklerini güvenceye alma görevini yerine getiremedi. Kanun her zaman siyasi iradenin güdümünde kaldı. Milletvekillerinin, bakanların, askerin dokunulmazlıkları onları kanunun üstüne koyarken hesap verebilirliği azalttı.

Güvencelerin olmadığı, güçlü olanın zayıfı baskı altına aldığı bu ortamda büyüyen insan, doğal olarak bir koruma mekanizması geliştirir. Başkalarına güvenmemesi aslında kendini korumak içindir”.7

Yalanlar doğru olarak kanıksanmış durumda

Aşağıdaki araştırma, acıklı durumumuzu ortaya koyan ilginç saptamalardan biri:

Araştırma: Türkiye sahte habere en çok maruz kalan ülke.

Reuters Digital News Report 2018'e göre Türkiye sahte habere en çok maruz kalan ülkeler arasında birinci sırada. Yine rapora göre kullanıcıların yüzde 60'ı internetteki yanlış bilgiden endişe duyuyor”.6

Ne kadar çabalasanız çabalayın, eğrinin gölgesi doğru olamıyor. Eğrinin gölgesi eğri oluyor.

Uluslararası kuruluşlar yalan, bizi yönetenler doğru mu söylemekte? Bunu her yurttaşımızın, şapkasını önüne koyarak düşünmesi gerekiyor.

Nebati, benzeri politikacılar, bu yöntemlerle, ülkemizi, insanımızı yüceltmekte mi, yoksa ülke insanını aklıyla dalga mı geçmekteler?

Başkalarını aptal yerine koymak, dünyanın en büyük aptallığı olsa gerek.

Ülke ekonomisinin durumunu görünce ağlaması gereken Maliye Bakanı, sürekli sırıtıyor.

Japonya Maliye Bakanı, ülkesi bu durumda olsa canına kıyar, yaşamına son verirdi. Osmangazi Körüsü’nün yapımında kusurunu anlayınca canına kıyan Japon mühendisin ölümünü anımsayın.

Hazine ve Maliye Bakanımız, ülkemizin bu durumunu gerçek dışı bilgilerle, sırıtarak kapatmaya çalışıyor.

Köprüden önce son çıkış olan 14 Mayıs 2023 seçimleri, ya bu yalan denizlerini kurutacak ya da bitip tükenerek, uçsuz bucaksız denizlerin diplerinde yok olup gidecek.

Türkiye Cumhuriyeti’ni Dünyanın en büyük 17. Ekonomisi konumundan, 21. Ekonomisi durumuna düşürdüler. Yine övünmeyi kimseye bırakmamaktalar.

----------------------------------------

1. https://t24.com.tr/haber/bakan-nebati-butcemiz-dunyanin-en-guclu-butcelerinden-biri,1108521

2. Dünya Bankası açıkladı: Dış borçta Türkiye 120 ülke arasında 6. sırada https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/dunya-bankasi-acikladi-dis-borcta-turkiye-120-ulke-arasinda-6-sirada-6080483/ #gazetesozcu @gazetesozcu aracılığıyla

3. 2022 Biterken Türkiye Ekonomisinin Görünümü https://www.mahfiegilmez.com › 2022/11 › 2022-bite

4. DİSK-AR’dan yeni araştırma: AKP döneminde işçiler neler kaybetti? - bianet https://bianet.org/bianet/siyaset/278383-disk-ar-dan-yeni-arastirma-akp-doneminde-isciler-neler-kaybetti

5. Maastricht Kriterleri - AB Başkanlığı https://www.ab.gov.tr › .

6. ENFLASYON ORANI - ÜLKELER LISTESI - AVRUPA https://tr.tradingeconomics.com › inflation-rate

7. Araştırma: Türkiye sahte habere en çok maruz kalan ülke http://teyit.org/teyitpedia/turkiye-sahte-habere-en-cok-maruz-kalan-ulke?cache=purge-first&setImageDimensions=all&shrid=twitter @teyitorg aracılığıyla.

8. En yalancı, en komplocu, en güvensiz ülkeyiz https://www.diken.com.tr/en-yalanci-en-komplocu-en-guvensiz-ulkeyiz/