Giordano Bruno (1548-1600) aslen bir Katolik papazıdır. Rönesans'ın en parlak İtalyan filozoflarından ve modern bilimin habercilerinden biridir.

Felsefe yanında astronomi, matematik ve simya ile meşgul olmuştur. Özgür düşünceleri Ortaçağ kilisesinin dogmatik kalıplarına sığmamış, bu nedenle sadece kiliseden değil İtalya'dan da ayrılmak zorunda kalmıştır. Birçok Avrupa ülkesini dolaşmış, çeşitli üniversitelerde ders vermiş ve çağın bilimine ciddi katkılar yapmıştır.
Ancak onun ileri fikirliliği ile çağın dogmaları çatışmış, sürekli yer değiştirmek zorunda kalmıştır. 1592'de döndüğü İtalya'da nüfuzlu birinin dine (Hz. İsa'ya) hakaret ettiği şikâyeti üzerine tutuklanmış ve engizisyon mahkemesinde yargılanmıştır. Hapiste geçirdiği sekiz yıl boyunca çeşitli işkencelere maruz kalmıştır. Af dileme karşılığında görüşlerini ve kitaplarını reddetmesi teklifini kabul etmemiştir. 17 Şubat 1600'de campo dei fiori'de (çiçekler meydanı) önce dili kesilmiş, ardından da yakılarak öldürülmüştür.
Onun geride bıraktığı yazılar içinde biri günlük hayata yön verecek niteliktedir.

İki şey

Niteliksiz insanın iki özelliği vardır: 1- Şikayetçilik. 2- dedikodu.
Nitelikli insanın iki özelliği vardır: 1- İradesine hakim olmak. 2- Çağa (değişime) ayak uydurmak.
Nitelikli insana fazladan değer katan iki şey vardır: 1- Düşüncelerini iyi ve net anlatabilmek. 2- Çok okumak ve okuduklarını uygulayabilmek.

Çözümsüz gibi görünen sorunları iki şey çözer: 1- Bakış açısını değiştirmek. 2- Kendini karşındakinin yerine koyabilmek. (Empati.)
Yanlış yapmayı iki şey engeller: 1- Birey ve olaylara hem akıl hem de gönül gözüyle bakmak. 2- Hak yememek.
İnsanı iki şey gözden düşürür: 1- Laf ebeliği. (Demagoji.) 2- Kibir ve kendini beğenme.

İnsanı iki şey geri bırakır: 1- Kararsızlık. 2- Cesaretsizlik.
İnsanın keşif yapmasını iki şey kolaylaştırır: 1- Nitelikli sosyal çevre. 2- Sıra dışı düşünmek.
Sıradanlığı ve tek düzeliği iki şey önler: 1- Yeteneklerinin farkında olmak ve onları doğru yerde kullanmak. 2- Sevdiği işi yapmak.
Başarıyı iki şey garanti eder: 1- Ustaları izlemek ve onlardan öğrenmek: 2- Kendini sürekli güncellemek.
Başarı ve mutluluğu beraber yaşamanın iki yolu vardır: 1- Yaptığı şeye inanmak, yani niyetin safiyeti. 2- Ruhsal ve zihinsel farkındalık.
İnsanı başkalarından farklı kılan iki temel nitelik vardır: 1- Sorunun değil, çözümün parçası olmak. 2- Hayata ve evrene farklı ve özgün bir bakış açısıyla yaklaşabilmek.
Gelişmeyi engelleyen iki şey vardır: 1- Aşırılık ve abartı. 2- Yapılan şeyin başarısız olacağı korkusu.
İnsanlararası sorunları çözmekte iki şey önemlidir: 1- Tebessüm ve olumlu tutum. 2- Karşısındakini anlayıncaya kadar susmak.
İki şey değeri kaybedilince anlaşılır:
1- Anne baba. 2- Özgürlük.
İki şey geri alınamaz: 1- Geçen zaman. 2- Ağızdan çıkan söz.
Ulaşmaya değer iki şey vardır: 1- Sevgi. 2- Bilgi.
Önemli olan her şeyi yaşamayı mümkün kılan iki şey vardır:
1- Nefes alabilmek. 2- Nefes verebilmek.

Neden felsefe yok?

Neden bazı ülkelerden filozof çıkmadığını hiç merak ettiniz mi? Felsefe, sınır taşımayan bir düşünce iklimi ve çeşitliliği gerektirir. Düşünce çeşitliliği eleştiri veya "kritik yaklaşım" denilen sadece eldeki bilgiyi değil onun elde edilişinde kullanılan yöntemi (metodu) de kuşkuyla karşılayan anlayışı gerektirir. Siyasetin baskıcı olduğu, yani doğruların tekleştirildiği ortamlarda ideoloji, özgür düşünce ve bilimin yerini alır.
Felsefe gidilecek yönü işaretler, bilim üzerinde gidilecek yolu ve köprüleri inşa eder. Felsefe ve bilim üretmeyen toplumlar, teknoloji de üretemezler. Sürekli yeni teknolojilerin peşinde koşarlar ve çağın gelişmelerini arkadan izlerler. Ancak bilim ve felsefe üreten toplumlar yeni/yaşanan çağın öznesi olabilirler. Sorunlarına kendi çözümlerini üretebilirler.