İki yılda bir yapılan Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu’nun onuncusu, 07.09.2022-09.09.222 tarihleri arasında, İstanbul’da İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

31 oturumda, 100’ün üzerinde bildirinin sunulduğu sempozyum, bir bilgi, bilgilendirme, tartışma şöleni niteliğinde geçti.

20 yıldan buyana süren bu etkinliklerin, bu tür çalışmalar için önemli bir sürekliliği yakalanmış bulunmakta. 20 yıl böylesine kapsamlı, özenli çalışmalar için uzun bir süre. Çalışmaları yönetenlerin, yürütenlerin, katkı sağlayanların hiç yorulmamışçasına yeni çalışmalar peşinde koştuklarını görmek çok sevindirici, onur vericiydi.

X. HFSA Sempozyumu, bu yıl, 02.10.2021 tarihinde ölen, alanın değerli bilim insanlarından Prof. Dr. Tarık Özbilgen’e armağan edilmiş bulunuyor.

hukuk-1

Sempozyumun sunumlarının yapılması sürecindeki giderleri İstanbul Barosu karşılamış bulunmakta.

Sivil İtaatsizlik ve Pasif Direniş uzmanı olan Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz’in kurucusu olduğu bu etkinlik, Prof. Dr. Yasemin Işıktaş ve Prof. Dr. Gülriz Uygur yöneticiliğinde, çalışma arkadaşları, öğrencileri tarafından hazırlanmış bulunmakta.

Sempozyumda sunulan bildirilerde konu sınırlaması yok. Bu durum, dağınıklık, bir başıbozukluk değil kendi içinde özgürce konu seçimleriyle son derece güzel birliktelikler yakalanmış. Burada bildiri sunan insanlar, hangi konuyu sunmaları gerektiğinin bilincinde olan insanlar.

Bilim alanında çalışmalara yeni başlamış genç araştırmacıların, çalışma yaptıkları alanlarla ilgili sunumlar yapmaları, çalışmalarını çok değişik kesimlerden gelen izleyicilerle paylaşmaları, böylece sunum yapma deneyimler kazanmaları, çalışmalarının sorulan sorularla izleyiciler tarafından değerlendirilmesi, eksiklerini görmeleri, izleyicilere olduğu kadar sunum yapan, belli konulara kafa yoran insanlara da çok yararlar sağladı kanısındayız.

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu, konu seçiminde özgür davranma yanında, konuşmacı seçiminde de oldukça demokratik bir tutum içinde olunmuş. Araştırma görevlileri, Doktor, Doçent, Profesör gibi geniş bir konuşmacı ağı yakalanmış.

Sempozyum, bir “Serbest Kürsü” gibiydi. Konuşmalara, sorulara keskin sınırlar getirmeden, sunum yapılması, izleyicilerin sorular sorması sağlandı. Değişik konularda ülke ve Dünya deneyimleri değerlendirilmeye çalışıldı.

Sempozyum, sorunların özgürlük ortamlarında çözülebileceğinin somut kanıtı olma niteliğindeydi.

Bildiri sunanların, ülkenin değişik yörelerinden, değişik yükseköğretim kurumlarında gelmeleri, çok seslilik adına başka bir güzellikteydi. Katılımcılar 3 gün boyunca, değişik alanlarda, değişik insanların görüşlerinin ürünleri olan çalışmaları izleme olanağı buldular.

Ülkemizde, Yerküremizde yaşanan değişik sorunlara, farklı açılardan çözüm önerilerinin sunulduğu sempozyum, ülkemizin, insanlığın sorunlarının çözümüne katkılar sağlayacak minik adımların atılmasına ortam hazırlayacak çalışmalardan biri olma niteliğindeydi.

Hukuk alanında yaşadığımız sorunlara, küresel hukuk, felsefe, sosyoloji biliminin öngörüleri içinde önemli çözüm önerileri geliştirilmeye çalışıldı. Tarihsel, güncel algıların ışığında önemli değerlendirmeler yapıldı.

Ülkemizde hukuk, felsefe, sosyoloji alanları başta olmak üzere kültürümüze önemli katkıları olan bu sempozyumun hazırlanmasında, gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz.

_________

Sempozyum çalışmalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

hfsa-sempozyum.com

 [email protected]