Selma Selçuker, ”Usta Gazetecilerle Kahve Sohbetleri” adlı yapıtında, kitle iletişim araçlarında, sanat alanlarında ün yapmış kişilerle yapmış olduğu söyleşileri, ses kayıt aygıtlarına kaydederek, “Ses Belgeliği” oluşturmaya çalışmış

Selma Selçuker’i 1980’li yıllarda ATURJET’te (Türkiye Turizm Yazarları Derneği) tanıdım. Eşi Nedret Selçuker’le birlikte gezer, son derece alçak gönüllü, temiz, giysilerini özenle seçen, genellikle sessiz, konuşulacak yeri, konuşma zamanını bilen, kimseyi kırmamaya çalışan bir kadın olarak gördüm. Cumhuriyet Türkiye’sinin kadın özgürlüğüne açılan kapılarını aralayarak etkin güç kazanan kadınlarından biri olduğu gözleniyordu.

Selma Selçuker, ”Usta Gazetecilerle Kahve Sohbetleri” adlı yapıtında, kitle iletişim araçlarında, sanat alanlarında ün yapmış kişilerle yapmış olduğu söyleşileri, ses kayıt aygıtlarına kaydederek, “Ses Belgeliği” oluşturmaya çalışmış. Çok değerli bilgileri ölümsüzleştirmiş. Yaptığı söyleşiler arasından bir seçki yaparak, 11 söyleşinin yer aldığı bir yapıt oluşturmuş.

Dilkitap Yayınları, söyleşilerin ses kayıtlarını titiz bir çalışmayla çözümleyip yazıya dökülmesini sağlamış. 208 sayfalık bir yapıt ortaya çıkmış.

Selma Selçuker’in yapıtında, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Emel Gazimihal, Selami Akpınar, Haldun Taner, Cemal Kutay, Necmi Rıza Ayça, Halit Kıvanç, Ahmet Kabaklı, Güzin Abla (Güzin Sayar), Nehar Tüblek, Elif Naci ile yapılmış söyleşiler yer almakta.

Selma Selçuker, ”Usta Gazetecilerle Kahve Sohbetleri”, “Ses Belgeliği”

Selma Selçuker’in çalışmasında, bir imparatorluktan ulus devletleşme sürecine geçen Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli olaylarından, yaşanan çalkantılardan izler bulmak olanaklı. Ülkenin gerçek tarihinin yazılmasında, tarihsel süreçlerin tanınıp öğrenilmesinde, yaşayanların birinci elden tanıklıklarının önemi büyük. Usta Gazetecilerle Kahve Sohbetleri yapıtı, bu konuda güzel kaynaklardan biri. Resmi tarihin görmezden geldiği bazı olaylara ışık tutmakta.

Sözü edilen yapıtta Türkiye’deki yazılı, işitsel, görsel kitle iletişim araçlarında çalışanların tanıklıklarıyla, basın, yazın tarihinden, kitle iletişim araçlarının geçirdiği gelişim süreçlerinden, tiyatronun, sanat dünyasının kişilerinden, gelişmesinden önemli bilgiler toplamış. Basın tarihi, bir ülkenin gerçekçi tarihinin yazılması için ufuk açıcı bilgiler sunar. Bu yapıt, basın tarihi, basın özgürlüğü tarihi, gazetecilerin, yazarların yetişmelerinin önündeki engeller konusunda aydınlatıcı işler görecek bir yapıt olmuş.

Söyleşi yapılan yazarların, sanatçıların anlattıklarından, başka yazar ve sanatçılarla ilgi çok değerli bilgiler sunulmuş bulunmakta.

Anı yapıtları, birinci el kaynaklardan, özgün bilgiler toplanmasında önemli bir kaynaktır. Bu yapıt belirtilen alanlarda kaynak olacak yapıtlardan biri.

İnsanlık geçmişi yaşayarak, yaşatmaya çalışarak, ona öykünerek, “Geçmişte yaşanan altın çağlar” oluşturarak değil, geçmiş yaşanmışlıklarda yapılan yanlışlara düşmemek, bu yaşantılardan dersler alarak geleceğin daha iyi kurgulanmasının kapılarını aralayarak ilerleyebilir. Selma Selçuker, geçmiş yaşanmışlıklardan dersler çıkarılabilecek, düşünceleri, konuşmaları ölümsüzleştirme başarısını yakalayabilmiş durumda.

Hem anlatanların, hem Selma Selçuker’in yalın, anlaşılabilir, kolayca okunur, sürükleyici bir anlatımları var.

Kişisel yaşam bilgileri tarih, toplumsal yapı, geçmişteki yaşam biçimleri, gelenek görenekler, insanların ruhsal yapılarını araştıran psikoloji, eğitim sistemleri konularında önemli bilgiler sunarlar. Usta Gazetecilerle Kahve Sohbetleri, bu bilgilerden bir demet sunmakta.

Fethi Naci (İsmail Naci Kalpakçıoğlu), 1965'te Gerçek Yayınevi'ni kurdu. Yayınevinde başlatılan "Yüz Soruda" dizisi büyük ilgi gördü. Bu dizinin tüm yapıtlarını alarak okudum. Fethi Naci’nin bu alandaki çalışmalarından, yayıncılığından hiç söz edilmemiş. Fethi Naci kendisini tanıtırken kendisi de söz etmemiş.

Yapıtta, ses kayıtlarının yazıya dökülmesinde yaşanan güçlüklerden kaynaklanan bazı yazım yanlışları var. Yapıtın gelecek baskılarında bu yanlışlıkların düzeltilmesi gerekmekte.

---------------------------------------------------------

Selçuker, Selma, Usta Gazetecilerle Kahve Sohbetleri, Dilkitap Yayınları, İstanbul, 2021