19.02.2022 günü başlayan Münih Güvenlik Konferansı bugün sona erecek. Demokrasilerde yaşanan gerilemenin masaya yatırıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nın ilk gününde “göz korkutma, gözdağı (tehditler) ve tiranlarla(1, 2) nasıl mücadele edileceği” tartışıldı.

Almanya olarak adalet ve barışın ne kadar kırılgan olduğunu çok iyi bildiklerini vurgulayan Alman Savunma Bakanı Lambrecht, "Biz gerçek gücümüzün değerlerimizde yattığını biliyoruz ve bu değerlerimiz silahlardan daha güçlü.

Bu nedenle Alman ordusunu demokrasi ve değerler konusunda bilinçlendirmeye

odaklandıklarını anlatan Christine Lambrecht, bu değerleri, aşırı sağcılar, komplo teorisyenleri, tarih konusunda bellek yitimi yaşayanlara karşı korumakta kararlı olduklarını belirterek, "Ordumuzun görevi demokrasiyi korumaktır" diye konuştu.

Almanya Federal Cumhuriyeti Savunma Bakanı, “değerlerinin silahlardan daha güçlü olduğunu” belirttikten sonra, "Ordumuzun görevi demokrasiyi korumaktır" diyerek kendisiyle çelişmiş bulunmakta. Demokrasiyi orduların koruduğu bir ülke görülmüş değil.

Helen Cumhuriyeti (Yunanistan) Başbakanı Mitsotakis konuşmasında, demokrasilerin korunmasında, demokratik kurumların gücünün, gösterdikleri direncin, kilit öneme sahip olduğunun altını çizdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, “Demokrasinin güçlendirilmesi için halkın sisteme güven duymasının sağlanması gerektiğini, şeffaflığın büyük önem taşıdığını aktaran Pelosi, "Sistemimize güveni yeniden kazanmak istiyorsak yolsuzluğa son vermeliyiz… O kara paranın akışını durdurabilirsek, çok daha fazla kadının da güçlü bir konumda olabilmesini sağlayabiliriz ve demokrasi ile iyi yönetişim için bundan daha sağlıklı bir şey olamaz"(3) dedi.

Bu yalnızca ABD için değil tüm ülkeler için gerekli bir durum.

Özgürlükler uygulanırsa öğrenilebilir

Yönetim sistemleri uygulandıkları yöntemlerin türevlerini üretirler. Bir toplumda demokratik yöntemler uygulanmaktaysa, insan hak ve özgürlükleri korunabilmekteyse demokratik değerler, baskıcı yöntemler uygulanmaktaysa, yönetime güç kullanarak el koymalar, baskıcı yönetimlerin yeni biçimleri ortaya çıkar.

Orduların demokrasi korudukları insanlık tarihinde yok denecek ölçüde az görülen erdemlerden biri. Demokrasiyi, özgürlükleri halk yığınları korursa kalıcılı olabilir.

Özgürlükleri kurumlar yaşatabilir

Demokrasileri, insan hak ve özgürlüklerini liderler, ordular, güvenlik güçleri değil, halkın bilinci, halka hesap verebilen, halkın öz gücüne dayalı olarak yeşertilmiş olan kurumlar koruyabilir.

Siyasal sistemin halkın istemine göre işletilemediği yönetimlerle, “Demokrasiyi üstün yetenekli kişilerin, liderlerin getirdiği, kurduğu, uyguladığı” gibi yanlış bir izlenim vardır. Özgürlükleri, demokrasiyi, doğrudan demokrasiyi kişiler değil, kurumlar geliştirir, koruyabilir. Kişiler geçici, kurumlar kalıcıdır. Kişisel uygulamalar, her kişiye özgü nitelikler taşır. Kişilerin uygulamalarında, birbirlerinin tam karşıtı uygulamalar sergilendiği görülebilir.

Tiranlarla savaşım

Tiranlarla, yasa, hukuk tanımayan uygulamalarla insan yığınlarını yönetmeye çalışanların uygulamalarına dur diyebilecek olan tek güç, yönetilen halkın gücüdür. Halk yığınları güçlerini birleştirilebilirse başarılı olabilirler.

Ulus devletlerin halkları kendi yönetimlerine, tüm insanlık küresel yönetici güçlere karşı birliktelik sağlayabilirlerse Yerküre’de iyilikler, barış, insanca yaşama olanakları sağlanabilir.

Tüm Dünya’da demokratik yaşam sarsıntı geçirdi. Baskıcı yönetimler gelişmeye başladı. Bu sonuç, insanlığın geleceği, mutluluğu için iç açıcı bir gelişme olmadığını göstermekte.

Bir halkın, ülkenin kültürel belleğine ne ekerseniz onun yeşerdiğini görürsünüz. Aile, eğitim kurumları, kitle iletişim organları, halk yığınlarına demokrasi kültürünü, insan hak ve özgürlükleri bilincini vermeye çalışırlarsa, demokrasiler gelişir, güçlenir, insan hak ve özgürlükleri yaşama geçer. Tersi yapılırsa, baskıcı yönetimler boy göstermeye başlar.

Demokrasi, iyilik bilinci, etik değerler yaşanarak öğrenilebilecek kavramlar. İnsanlara demokrasi öğütleri verip baskıcı yöntemler kullanılırsa belleklerde yeşertilen demokrasi kavramı sönümlenip gider.

-------------------------------------

(1) Tiran: 1- Tiran (Grekçe: τύραννος, tyrannos), hukuk ve anayasa kurallarından bağımsız bir yönetim biçimi sergileyen önder. Terimin kökeni Klasik Yunanistan'a dek uzanmaktadır.

Platon ve Aristoteles'e göre; aldığı kararlarda hukuk dışına çıkan, egemenliği altındakilerden çok kendi hakkını gözeten, başkalarına olduğu kadar kendi halkına da şiddet gösterenler tiran olarak tanımlanır. Vikipedi, özgür ansiklopedi

(2) Eski Yunan'da siyasal gücü zorla ele geçiren, onu kötüye kullanan kimse.

 tiran ne demek? TDK Sözlük anlamı | Nedir Arahttps://nedirara.com › tiran

(3) Akal, Değer, MSC'de demokrasilerdeki gerileme, tiranlarla mücadele tartışıldı, Deutsche Welle Türkçe, 19.02.2022