Macaristan Cumhuriyeti, İstanbul Başkonsolosluğu salonunda bir sergi açıldı. Sergi 4 ülkenin doğal güzelliklerini gösteren resimlerden oluşmakta. 4 ülkenin, doğanın insan eliyle bozulmamış yörelerinin resimlerini çekmek üzere kurulmuş, fotoğrafçılık derneklerinin girişimleri, çalışmalarıyla çekilmiş fotoğraflardan oluşmakta.

4 Orta Avrupa ülkesinin doğal durumunu, ormanlarını, akarsularını, ovalarını, buralarda yaşayan canlıların resimlerini gösteren çok güzel bir sergi. Doğanın güzelliklerini seven, bu güzelliklerden mutluluk duyanların severek izleyecekleri bir sergi.

1656066807301

Vişegrad Grubu nedir?

Vişegrad Grubu, 4 Orta Avrupa ülkesi (Macaristan, Çek Cumhuriyeti ya da Çekya, Polonya Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti) arasında kurulan, bölgesel bir birlik.

Birlik ilk olarak 15 Şubat 1991 tarihinde Çekoslovakya, Macaristan ve Polonya arasında Vişegrad Üçlüsü olarak kuruldu. Çekoslovakya'nın 1993'te Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere ikiye ayrılmasının ardından bu devletler gruba dahil oldu. Grup adını Vişegrad kentinden almaktadır.1

1656066807354

“Grubun başlıca kuruluş amacı, komünizmin etkisinden kurtularak askeri ve ekonomik olarak Batı'ya tam uyum sağlamaktır. Ancak AB'ye tam üyelik sonrasında Avrupa içindeki uyum sorunlarında Vişegrad ülkelerinin de yer aldığı görülmektedir. 2014 yılındaki mülteci sorunu ve göç krizi ile 2016 yılında başlayan Brexit süreci,

Vişegrad Grubu’nun AB içerisinde tam muhalif kimliğe dönüşmesine neden olmuştur. Diğer yandan, Grubun AB’den dışlandığını hissetmesiyle AB ile yaşadığı sorunlar sürekli artma eğilimi göstermiştir”.2

Dünya Bankası 2020 yılı verilerine göre, sırasıyla: 9,75 milyon, 10,7 milyon, 37,95 milyon, 5,459 milyon (Toplam: 63.859 milyon nüfus) nüfusları var.

1656066807276

Bu ülkelerin sırasıyla: 131.957, 78.866, 312.696, 49.035 = 573.554 kmtoprakları var. 3, 4, 5, 6

Vişegrad Grubu üyesi 4 ülke, eski Sovyet sosyalist Cumhuriyetleri Birliği üyesi, şimdi Avrupa Birliği üyesi.

Vişegrad Grubu ülkelerinden çekilen resimler büyüleyici. Bu resimlerin çekildiği yerleri gezebilmek çok daha büyüleyici olur düşüncesindeyiz.

1656066807248

Orta Avrupa Anakarası’nın insan eliyle bozulmamış, doğal yapısını gösteren fotoğraflar var sergide. Serginin tanıtım yazısında “vahşi doğa” kavramı kullanılmış. Burada kullanılan “vahşi” sözcüğü, bu sözcüğün çağrıştırdığı anlam, sözü edilen ülkelerdeki insan eli değmemiş ormanları tanımlamak için yeterli değil. Ayrıca doğaya yapılan bir haksızlık.

----------------------------

1. Vikipedi https://tr.wikipedia.org › wiki › Vişegrad_Grubu

2. DergiPark https://dergipark.org.tr ›

3. https://tr.wikipedia.org › wiki › Macaristan

4. wikipedia.org › wiki › Çek_Cumhuriyeti

5. Vikipedi https://tr.wikipedia.org › wiki › Polonya

6. Vikipedi https://tr.wikipedia.org › wiki › Slovakya