“Korkarak yaşıyorsanız yalnızca hayatı seyredersiniz”

Friedrich Nietzsche

***

“Korku” toplumsal yaşamımızın kopmaz bir parçası durumunda. Olmaması gerekirken, insan, toplum yaşamında bulunmaması gerekirken, bu yaşamların kaçınılmaz bir parçası olmuş.

Siyasal sistemimizdeki tıkanma, kısır döngü, yozlaşma gibi gerçekliklerimizin, geri kalışımızın, bir türlü geriliklerden uzaklaşamadığımızın göstergesi.

Özgürlüklerden hızla uzaklaştığımız bir dönemde, siyasal yozlaşmalara neden olan konuların bilimsel ölçeklerle irdelenmesine gereksinim var.

Siyasal Bilgiler Fakültelerinin, genel siyasal konuları irdeleme yanında, ülkemizdeki siyasal işleyişe eğilerek, kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmaları bir zorunluluk.

Bu görevin sorumluluğunu üstlenen bir ekip 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde, İstanbul’da, 4. Siyasal Psikoloji Konferansı’nı gerçekleştirdi. Etkinliği ana konusu “KORKU” olarak saptanmıştı. Yönetim sistemimizin kopmaz bir parçası olarak süregelmekte olan “Korku” olgusunun irdelenmesi, günümüzde yaşamsal önemi olan bir konu. Bir Korku İmparatorluğunun eşindeki ülkemizde, bu konunun bilimsel boyutlarıyla ele alınması övgüye değer bir çabaydı.

Konunun önemi nedeniyle, etkinlikte sunulan tüm bildirilerin başlıklarını vermeyi uygun bulduk. Etkinliğin işleyiş düzeni şöyle oldu:

Açılış konuşmasını, “Toplumsal Çatışma ve Kitlelerin Saldırganlığı Üzerine Sosyopolitik ve Nörobilimsel Tezler” konulu sunumuyla Ejder Yıldırım yaptı.

Başkanlığını Pınar Uyan’ın yaptığı oturumda: Hacettepe Üniversitesi’nden Kadir Dede, “Bir Faşist Minimum Olarak Korku(suzluk)”, Uşak Üniversitesi - Felsefe Bölümünden Utku Özmakas, “Prensin Korkusu”, Hacettepe Üniversitesi Siyaset - Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümündenMeltem Değerli “Feminizimde Öteki: Bir Korku nesnesi Olarak Quee Teori”, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi-Uluslararası İlişkiler bölümünden Çağrı Pehlivanlı, “Otoriter Rejimlerde Korku: Seçmen Davranışı ve Dış Politika Tercihlerine Etkisi” konulu bildirilerini sundular.

Oturum Başkanlığını Kadir Dede’nin yaptığı oturumda: Özyeğin Üniversitesi - Uluslararası İlişkiler Bölümünden Alper H. Yağcı, “İktisadi Oy, kaybetme Korkusu ve Medya Etkisi: Türkiye Vakası”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Olkan Senemoğlu: “Var Olmaktan Sahip Olmaya: Tüketim Toplumunda Özne ve Korku”, PODEM, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneğinden A. Erkan Koca, “Korkuyu Düzene Sokmak: Zora Dayalı Polisliğin İşleyişi Üzerine Bir Sorgulama” konulu bildirilerini sundular.

Başkanlığını Yücel Demirer’in yaptığı oturumda: Hacettepe Üniversitesi - İletişim Bilimleri Bölümünden Nagehan Tokdoğan, “Türkiye’de Mağduriyet Söyleminin Duygusal Uğrakları”, Hacettepe Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Bayram Koca, “1945-1980 Yılları Arası Türk Sağının Kürt “Korkusu”, İstanbul Bilgi Üniversitesi - Siyaset Bilimi Bölümünden Tuğçe Erçetin “Sembolik ve Ortak Deneyimlerin Ürettiği Korkunun Popülist Söylemdeki Yeri”, ODTÜ Sosyoloji Bölümünden Özgül Olgun Erden “Türk İslamcılığının Sağcılığının Yeniden Bir Tescili Mi Türk Sağının Mobilizasyonunda Yeni Tür Bir Popüliz: İktidarın Korku Siyaseti” konulu bildirilerini sundular.

Başkanlığını Burhanettin Kaya’nın yaptığı oturumda: Hacettepe Üniversitesi - İletişim Bilimleri Bölümünden Gökçe Zeybek Kabakçı “Korkunun Reklamlar Üzerinden Okunması”, Hacettepe Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Elifsu Tanyeri “Ekolojik Felaket ve Robotlar: Bir Korku Kaynağı Olarak Gelecek ve Teknoloji”, Psikolog Caner ÖzdemirEkonomik İlişkilerden Doğan Yabancılaşma ve Korku” başlıklı bildirilerini sundular.

Başkanlığını Veysi Kondu’nun yaptığı oturumda: İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Emre Erdoğan & Pınar Uyan Semerci “Göçmen Karşıtlığında Tehdit Algısının Arkasındaki Duygu: Korku? Endişe?”, Psikiyatrist İlker Küçükparlak “Evrimsel Süreçte Beliren “Öteki”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Şakir Dinçşahin “Öteki” Korkusunun Psiko-Politik Analizi: Irkçılık, Anti-Semitizm ve İslamofobi”, Hacette Üniversitesi – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Erdoğan Altun “Kadim Bir Nefretin İzini Kadim Bir Korkuda Sürmek: Mizojini-Tanotofobi Rabıtası” başlıklı bildirilerini sundular.

Başkanlığını Emre Erdoğan’ın yaptığı oturumda: ODTÜ – Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümünden Adem Yeşilyurt “Korkunun İktidarına Karşı Tahayyüller: “Dünyada Mekân” Örneği”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – Sosyoloji Bölümünden Erdinç Kineşçi “Korku Siyasetine Karşı Gündeliği Queerleştirme”, Ege Üniversitesi-Felsefe Bölümünden Cana Erşen “Korkmuşların Hafızası: Kurucu Cinayetten İlahi Şiddete”, Ankara Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden Selbin Yılmaz “Korku, Umut ve Zaman” konulu bildirilerini sundular.

Belirtilen konuların tanımları, içerikleri ayrıntılarıyla ele alınıp tartışılmaya çalışıldı.

4. Siyasal Psikoloji Konferansı, bilimin toplumsallaşması, bilim insanları ve bilim kurumlarının kitlelere açılarak sivilleşmeleri konusunda çok önemli bir etkinlik oldu. Bu etkinliğin, bilimin, bilim kurumlarının kapalı alanlardan dışarıya, halk yığınlarına açılarak, bilimin topluma ulaştırılmasına örnek bir çaba olduğunu vurgulamak gerek.

Siyasal Psikoloji çalışmalarına tüm üniversitelerimizin, konuyla ilgilenen yazarların, aydın omuz vermeleri gerekmekte.

Oturumların sonların izleyicilerin sorular ve katkılarıyla konular tartışıldı, zenginleştirildi.

Sempozyum bildirgeleri, tartışmaları kitap yayınlanacak. Aynı etkinlik, başka illerde sürdürülecek.