Yeni meclis ilk icraatını, sınır ötesi operasyon yapma yetkisini uzatan bir tezkereyi onaylayarak gerçekleştirdi.

Kuşkusuz, cumhuriyet tarihinin en yüksek temsil yeteneğine sahip bu yeni meclis için, hiç de olumlanacak bir durum değildi bu. BDP dışında tüm partilerin ortak kabulüyle meclisten geçen bu tezkere, barış umudunu canlı tutmaya çalışanları rahatsız etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun oylamaya katılmaması ilginçti ve CHP içerisinde var olan görüş ayrılıklarının da sinyallerini veriyordu.

Meclis Başkanı’nın çabaları ve muhalafet partileri üzerinde oluşturduğu güven sonucu, kurulmasına karar verilen uzlaşma komisyonunun üyeleri de belirlendi.

12 kişiden oluşan komisyonda tek kadın vekilin bulunması erkek egemen toplumda pek bir tepki çekmediyse de meclisin kadın hakları konusundaki tavrının önemli bir kanıtıdır.

Her ne kadar ön koşulsuz bir araya geleceği söylense de bu komisyonun işi gerçekten çok zor.

Düşünün ki; CHP’nin komisyona verdiği anlı şanlı anayasa profesörü, daha başından “AK Parti bize güvenmez, biz de onlara” diye demeçler veriyor. Yine partinin önemli kurmaylarından bir emekli büyükelçi “Evvelce CHP bu gibi düşüncelerle, AKP’nin öncülüğünde yepyeni bir anayasa hazırlanması fikrine karşı çıkmıştı” diyor.

Şimdi siz gelin bu zihniyettek, kişilerle temsil edilen CHP heyetinin uzlaşma komisyonunda çalışmalara destek vereceğine inanın. MHP ise daha baştan kırmızı çizgilerini dayatacak ve sonuçta yeni bir anayasa yapılmaması için ellerinden geleni yapacaklardır.

Yeni Anayasa Platformu’nun yurt çapında yaptığı araştırma ve çalışmalarda CHP tabanının yeni anayasada, değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelere karşı oldukları, aslında halkın büyük çoğunluğunun 12 Eylül’ün tüm izlerinden arınmış, gerçek anlamda sivil, çağdaş, demokratik bir anayasadan yana olduğu tespit edilmiş.

Ancak Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana halkı önemsemeyen, kendi statükolarının devamı için gerekirse kendi halkına işkence yapan, darbeler planlayan, faili meçhullerde binlerce insanı öldürten Ergenekoncu zihniyet, yeni anayasa yapımı sürecinde de kuşkusuz boş durmayacaktır.

Karanlığın efendileri, ayaklarının altından kayan hükümranlıklarını kaybetmemek adına son kozlarını da oynayacaklar.

Burada asıl sorun, hangi gerekçe ya da niyetle olursa olsun, demokratik açılım konusunda kimi zaman toplumun büyük çoğunluğundan destek gören uygulamalar gerçekleştiren AK Partinin tavrının ne olacağı?

Görünen o ki, yeni anayasa konusunda belirleyici partiler AK Parti ve BDP olacak.

Son birkaç gün içerisinde gerek BDP kurmaylarının yaptıkları açıklamalar, gerekse Kandil’den verilen mesajlar kamuoyunda yeniden bir heyecan dalgası ve umut yarattı.

Bu umudun boşa çıkarılmaması için bütün demokrasi güçlerinin bu sürece aktif katkı koyması, atılacak her türlü olumlu adımın destekçisi olmaları gerekir.

Bu arada olağanüstü kurultay toplamak için uğraşan, yeniden parti içi çekişmelere kendini kaptıran CHP içerisinde de belki demokrasiye inanan, yeni anayasanın zorunluluğunu kabul eden vekiller çıkar, onlar da bu tarihi süreçte yerlerini alırlar.

Aksi halde Süheyl Batum, Onur Öymen gibi ittihatçılardan kurtulmadıkça, CHP her zaman olduğu gibi yenilikçi her politika ve girişime karşı çıkacak, engel olacaktır.

Yeni bir anayasanın yapılmasında emeği geçen, bu zorlu sürece destek olan her kişi ve kurum tarihin altın sayfalarında yerlerini alacak, karşı çıkan ve engellemeye çalışanlarda tarihin çöplüğünde yok olup gideceklerdir.