Ankara’da Alevilere, kurumlarına yapılan saldırılara başta Alevi kesimi olmak üzere büyük bir tepki seli oluştu. Yapılan basın açıklamaları, erilen tepkiler, yoğun içerikli, düşündürücü, bir arada yaşamın yollarını döşeyecek nitelikte görüşlerdi.

Alevilere yapılan saldırılar, yüz yılarca yıldır yapılan ötekileştirme, değersizleştirme, kin, nefret tohumları ekme çabalarının ürünleri. Saldırılar birer sonuç, bu sonuca gidilen yolların, yapılan ötekileştirme çabalarının önü kesilmeden son bulmasının olanağı yok.

İzmir'de bulunan Alevi örgütleri, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde açıklama yaptı.

Katılımcı örgütleri adına konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF) Başkanı Mustafa Aslan, baskıya ve zulme boyun eğmeyeceklerini söyledi. Demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesinden dikkat çeken Aslan, “Ülkemizi kana bulamak için, tetikçileri ve güdümlü katilleri kullanan derin devlet güçlerini, Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Gazi, Gezi, 10 Ekim'den ve Suruç’tan ve onlarca benzer katliamdan biliyoruz” dedi. Alevilerin tarih boyunca hiçbir halkın onurunu incitecek kalkışmada bulunmadığına değinen Aslan, “Dün bu ülkenin başkentinde 4 ayrı yerde Alevilerin ibadethanelerine ve mekanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırının tüm yönleriyle açığa çıkarılması için kararlılıkla mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.1

İstanbul’da, "Alevilerden kirli ellerinizi çekin" başlıklı basın açıklamasını Demokratik Alevi Derneği (DAD) Eş Başkanı Kadriye Doğan, şunları söyledi:

“Biz Aleviler dili, dini, inancı ırkı mezhebi ve cinsiyeti ne olursa olsun herkesin eşit ve özgür bireyler olarak yaşayabildiği kimsenin kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği katledilmediği demokratik bir cumhuriyette bir arada kardeşçe yaşamı savunuyoruz”. 2

“Sistem şu anda zulüm üretiyor” diyen Dersim Demokratik Aleviler Derneği Eşbaşkanı Musa Kulu, “Bir fail yakalarlar, o fail ya aklı yerinde değildir ya da sorumlu kişiyi mahkemeye çıkaracaklar ve cezasızlıkla ödüllendirecekler. Bu yapılan saldırı bir denemeydi. Çünkü iktidar zora girdiği zaman düşman üretir. Düşman üreterek kendi çeperinde bulunan insanları bir arada tutmak ister ve bu gücü kaybetmek istemez.

Bir cemevine saldırı yapıldıktan sonra ardından bir camiye saldırı olacak ve bunu solcular ya da aleviler yaptı deyip bir algı oluşturmak isteyecek. ‘Herkes Türk'ün ve Müslümanlar'ın düşmanıdır’ anlayışı hakim kılınacak. Çünkü iktidar kaos yaratarak ayakta kalmaya çalışıyor. Toplumun nabzı tutulmaya çalışılacak. Toplum bir refleks gösterirse geri adım atılacak ve başka bir yol ve yöntemle toplum ayrıştırılmaya çalışılacak. Tüm bu yaşanılan saldırılar aslında devlet denetimiyle oluyor. Kişilerin böyle refleksleri yoktur. Bu saldırı tamamen planlı ve programlı bir sistemdir. Diğer türlü düşünmek hayatı bilmemek ve saflıktır”.3

Levent Köker, sorunu şöyle özetliyor: “Türkiye, bir “milliyetçilik açmazı”nda bulunuyor. İktidarın “Türk-İslâm milliyetçiliği”ne karşı “6’lı muhalefet”in görece daha seküler vurgulu bir “Türk milliyetçiliği” doğrultusunda politika ürettiğini görmekteyiz. Açmaz, bu iki ideolojinin ortaklığı olan milliyetçilikte, zîra millî kimlik ile devletin birlikteliğini öngören bu ideolojinin toplumsal farklılıklara saygı gösteren bir çoklu berâberlik biçimi üretmesi kanımca mümkün değil. Bu imkânsızlığın kendisini somut olarak açığa vurduğu örnekler de azımsanacak gibi değil… Türkiye siyâseti kimlikler üzerinden kurulmuş olan baskı mekanizmalarını değiştirmeye yönelmediği takdirde, içinde bulunduğu milliyetçilik açmazından çıkamaz, demokrasi yönünde de herhangi bir kayda değer adım atamaz”.4

Bu saptamaya katılmama olanağı yok.

------------------------------------------------------

1. Alevi örgütlerinden ortak tepki: Azmettiren ve örgütleyenleri ... https://www.artigercek.com › haberler › alevi-orgutleri...

2. İstanbul'da, Alevilere yönelik saldırı protesto edildi - Artı Gerçek https://amp.artigercek.com › haberler › istanbul-da-alev.

3. Yansit, Semra, DAD Eşbaşkanı Kulu: Bu saldırılar bir denemeydi, Gazete Duvar.com.tr İnternet Gazetesi, 01.08.2022

4. Köker, Levent, 'Kimlik siyâseti'nin reddi ve milliyetçilik açmazı +Gerçek.com.tr İnternet Gazetesi, 02.08.2022