1997 yılından buyana hizmet veren, bir zamanlar 68 kişinin bakımının yapıldığı Şefkat Huzur Evi, 28.02.2022 günü, kışın ortasında boşaltılarak bakımı yapılan yaşlılar, Darülaceze’nin Kayışdağı yerleşkesine ve Akçakoca’da bulunan “Yaşlılar Konukevi”ne gönderildiler.

İnsan türü yaşamın son evrelerinde kendisine yetemez duruma gelmekte, yaşaması için birilerinin yardımına gereksinim duymakta.

Bakırköy’ü yurt olarak seçmiş, burada akrabalık, dostluk ilişkileri olan yaşlı insanları

257 km uzaklıkta olan Akçakoca’ya göndermek, bu insanların yaşam bağlarını koparmak demektir. Bakırköy Belediyesi’nin, bu sorunu ilçe ya da il sınırları içinde çözmesi gerekirdi. Yaşlı insanları ilişkilerinden koparmak, onlara yeni acılar eklemek gerekmezdi.

Bakırköy’ün 65 yaş üstü nüfusu 

Bakırköy’ün nüfusu 2020 yılına göre 226.229 olarak saptanmıştı.

Bu nüfus, 105.741 erkek ve 120.488 kadından oluşmaktaydı.

Yüzde olarak ise: %46,74 erkek, %53,26 kadın olduğu görüldü.

Bakırköy’de yaşayanların 2020 yılında 65 yaş üstü, yaş aralıkları, cinsiyete göre dağılımı şöyle:

Yıl         Yaş aralığı          Erkek       Kadın       Toplam

2020        65-69              4.776        5.662        10.438

2020        70-74              3.637        4.554         8.191

2020        75-79              2.231        3.341         5.572

2020        80-84              1.489        2.544        4.033

2020        85-89               856        1.684        2.540

2020        90+                 326         842         1.168

Toplam                      13.315       18.627       31.942

2020 yılında Bakırköy nüfusunun %14.11’i 65 yaş üstü insanlardan oluşmaktaydı.

Bakırköy nüfusu 2021 yılına göre 228.759. Bu nüfus, 106.582 erkek ve 122.177 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %46,59 erkek, %53,41 kadındır.

Bakırköy Nüfusu İstanbul 

2021 yılında Bakırköy’de yaşayanların 65 yaş üstü yaş aralıkları, cinsiyete göre dağılımları da şöyle:  (1)                                                        

   Yıl         Yaş aralığı    Erkek       Kadın       Toplam  Nüfus oranı

2021       65-69       5.176        6.313        11.489       5,02

2021       70-74       3.894        4.922         8.816       3,85

2021       75-7        2.611        3.721         6.332       2,77

2021       80-84       1.526        2.625         4.151       1,81

2021       85-89         884        1.711         2.595       1,13

2021      90+           361         943         1.304       0,57

Toplam                 14.452             20.235         34.687

Bakırköy Nüfusu İstanbul 2020 2021

2020 yılında Bakırköy’de yaşayanların % 14.11’i, 2021 yılında % 15.16’sı 65 yaş üstü nüfustan oluşuyordu. Bu oran Bakırköy’ün önemli bir yaşlı nüfusu olduğunu göstermekte.

65 yaş üstü nüfusun kadınlarda erkeklere göre arttığı görülüyor. Bunun yaşlıların bakımı açısından önemi şu: Kadınlar yaşlıların bakımında erkeklere göre daha özverililer. Kadınların bakıma gereksinimleri olduğunda başka bir kadın bulma sorunu doğmakta. Bu durum 65 yaş üstü kadınların bakımlarının erkeklere oranla daha önem kazandığını göstermekte.

Bakırköy’de yaşayan 65 yaş üstü insanların ülkemiz ve Dünya ortalaması şöyle:

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yaş istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 65 yaş üstü vatandaşların nüfusa oranı son beş yılda yüzde 22,5 arttı. 65 yaş üstü kişi sayısı 2015’te 6 milyon 495 bin 239’du. Bu rakam 2020’de 7 milyon 953 bin 555’e çıktı. Raporun ortaya koydukları arasında yaşlı nüfusun istihdama katılımı artması ve ortalama yaşın yükselmesi de var.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 raporu, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının son beş yılda yüzde 8,2’den yüzde 9,5’e yükseldiğini ortaya koyuyor”.(2)

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi.

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2015 yılında 31,0 iken 2020 yılında 32,7 oldu. Ortanca yaş 2020 yılında erkeklerde 32,1, kadınlarda 33,4 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına göre, ortanca yaşın 2025 yılında 34,1, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü.

Yaşlı bağımlılık oranı 2020 yılında %14,1 oldu.

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2015 yılında %12,2 iken bu oran 2020 yılında %14,1'e yükseldi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2025 yılında %16,4, 2030 yılında %19,6, 2040 yılında %25,3, 2060 yılında %37,5 ve 2080 yılında %43,6 olacağı öngörüldü.

Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 693 milyon 348 bin 454 kişi, yaşlı nüfusun ise 729 milyon 887 bin 660 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,5'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %33,5 ile Monako, %28,5 ile Japonya ve %22,9 ile Almanya oldu. Türkiye, 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Ülkemizde 65 yaş üstü nüfusun giderek arttığı görülmekte.

Bakırköy nüfusunun yaşlılık oranı Türkiye ortalamasının üzerinde. Bakırköy’de Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan 65 yaş üstü nüfusun iki katına yakın insan yaşadığı görülüyor.

Bu sayılar, Bakırköy’de yaşlılara bakım hizmeti sunulmasının bir zorunluluk olduğunu, bu hizmetin verilmesinde Bakırköy Belediyesi’ne önemli görevler düştüğünü göstermekte.

Bakırköy İlçesi’nde yaşlılara bakım hizmeti sunacak yerlerin artırılmasına çalışılması gerekirken, Bakırköy Belediyesi’nin elinde bulunan 2 yaşlı bakımevinde hizmeti durdurması anlaşılır bir iş değil.

Bakırköy nüfusu 2021 yılına göre 228.759. Bu nüfus, 106.582 erkek ve 122.177 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %46,59 erkek, %53,41 kadındır.(3, 4)

Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşlıların bakım durumu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yaşlıların bakımıyla ilgili savı şöyle:

“Türkiye’de yaşlılara yönelik politikalar yatılı kurumsal bakıma ve evde bakım hizmeti ücretine dayanmaktadır. Ayrıca evde bakım ücreti hizmetinden yararlanmada yaşlılık dönemi değil engellilik düzeyi esas alınmaktadır. Bunun dışında merkezi yönetim tarafından sunulan hizmet seçeneği bulunmamaktadır. Bu nedenle son yıllarda özellikle özel yatılı bakım merkezleri ya da evde sunulan özel sağlık bakımı hizmetleri yaygınlaşmaya başlamıştır”.

“Türkiye’de yaşlılara yönelik sosyal politikalarda, gerek politika üretme gerekse uygulama açısından sınırlılıklar dikkati çekmektedir. Yaşlılara yönelik tüm sosyal politikaların hak temelli yaklaşımla sosyal içerme yaklaşımı ile sosyo-ekonomik olarak muhtaç olma ve bakıma muhtaç olma tanımları içinde üretildiği görülmektedir. Toplumda muhtaçlık tanımı dışında kalan yaşlılar için de hizmet seçeneklerini çoğaltabilecek sosyal politikalara ve uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır”.(5)

Yaşlıların üstün yararının hedeflendiği, hak temelli, insan onuruna yaraşır ve yaşlı merkezleri kurulmasına destek vermek, özellikle Sosyal Demokrat Belediyecilik savında olanların kaçamayacakları görevleri arasında olsa gerek.

Evde bakım hizmetleri

“Evde bakım hizmetleri” kapsamında, yaşlıların evlerinde aile bireyleri ya da tutulacak başka insanlara belli ücretler verilerek bakımlarının sağlanması da sorunu çözecek boyutlara ulaşabilmiş değil.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, merkezi devlet, yerel yönetimler, özel yaşlı bakımevleri yetersiz. Bu alanda gerekli, yeterli düzeyde çalışmaların olduğu gözükmüyor. Toplumsal kültürde, bu konuda yeterli bilinçlenmenin olmadığı açık.

Yaşlıların çocukları, yakınları tarafından bakılması alışkanlığı yaygın. Yaşlıların bakımlarına özgü kurumların yapılmaması, bu toplumsal bilincin kazanılmaması büyük bir eksiklik.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı Eylül ayı itibarıyla Bakanlığa bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde, yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunulduğunu belirtti.

Türkiye'de "yaşlı" olarak tanımlanan 65 yaş üstü nüfusun tüm nüfusa oranının yüzde 9,5 olduğu bilgisini paylaşan Yanık, bunun 2025'te yüzde 11, 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6, 2080'de de yüzde 25,6 olacağının öngörüldüğünü aktardı.

Yanık, bu öngörüden hareketle Bakanlıkça, yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak, yaşlıların aile yanında bakımını destekleyen politikalara ağırlık vermek amacıyla birçok çalışma yürütüldüğünü vurguladı.

Yaşlıları hayatın her alanında desteklemenin, aile ortamında, huzurlu, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir yaşam sürmelerini sağlamanın asli görevleri olduğunu aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Eylül 2021 itibarıyla Bakanlığımıza bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunuluyor. Ayrıca 17 bin 508 kapasiteli özel 267 huzurevinde 11 bine yakın, 3 bin kapasiteli diğer kamu kurumlarına ait 21 huzurevinde 2 bin 400 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda, halihazırda Bakanlığımıza bağlı ve özel toplam 451 huzurevinde 27 bin 113 kişi kalıyor." (6)

Çocuklar, gençler insanlığın güç kaynağı, yaşlılar deneyim kaynağı. Küçüklerin güçlerinden, yaşlıların deneyimlerinden, birikimlerinden yararlanmak gerekmekte. Küçüklere sevgi, yaşlılara saygı, ilgi önemli bir insanlık görevi. Bu iki gücü birleştirerek kullanamayan kişiler, aileler, toplumlar, ülkeler, insanlık mutlu, verimli yaşama olanağını yakalayamaz.

Bakırköy Belediye Başkanlığı ve birimlerinden bilgi alınamamakta. 4 kez aradım, bilgi alamadım. Susarak bu olayı geçiştirmeye çalıştıkları anlaşılmakta.

Şefkat Huzur Evi’nin kapatılmasına tepkiler (7)

Bakırköy Kent Savunması Sözcüsü, Dr. İlknur Türkoğlu:

“Biz yaşlılarımızla görüşmeye, neler oluyor diye bakmaya geldik ancak büyüklerimiz alınmış görünmüş. Yapılan protokolle, Şefkatevi’ndeki yaşlıların Kızılay’a tahsis edilen Yeşilköy’deki Bakyaşam Huzurevine aktarılacağını düşünüyorduk ancak, yangından mal kaçırır gibi, gizli saklı başka bir ile götürüldüklerini gördük. Yaş ortalaması yüksek ilçemizde Huzurevi sayısı attırılmalıyken, var olanların elden çıkarılması akıl alır değil” diye tepki gösterdi.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) MYK üyesi Oya Erakıncı:

“Bakırköy halkı olarak 3-5 yaşlısına sahip çıkamamasını hem yerel yönetimlere, hem de STK’lar olarak kendimize yakıştıramıyoruz. Sosyal demokrat olduğunu, iktidara aday olduğunu söyleyen CHP nasıl yakıştırıyor” dedi.

80 yaşındaki annesinin kültürel olarak asla huzurevinde kalmayı kabul etmeyen bir insan olduğunu, ancak kendisine anlatılan Bakırköy Şefkatevi’nden dolayı ‘Beni oraya kaydettirin’ dediğini söyleyen Ümran Serhan isimli Bakırköylü bir vatandaş

“Buradaki yaşlıların, Bakırköy’den alınıp, İstanbul dışında bir yere götürülmesi, bir sürgündür. Öncesinde Şefkatevi’ndeki yaşlıları Yeşilköy’deki huzurevine devir edileceği şeklindeki yuvarlak açıklama, Kızılay’a ait herhangi bir huzurevi olarak değiştirilmiş. Kerimoğlu insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor ve kimse ona dur demiyor” diyerek öfkesini dile getirdi.

Bakırköy Kent Savunması’ndan Şeyda Şakire Ataş da “Kimsenin Bakırköy’den kovulamayacağını” dile getirerek tepki verenler arasındaydı.

Bakırköy Kent Savunması yönetiminden Zuhal Kaygusuz da, bu haksızlığa, ilgili yerlere giderek, durumu açıklığıyla aktarark tepki verenler arasındaydı.

“BKS’nin ziyaretinin üzerine 20 yıldır Şefkatevi’nde kalan 82 yaşındaki Hanım Nalbantoğlu’nun eşyalarını almak için gelen torun Nalbantoğlu, “Anneannemi yılbaşı dolayısı ile almıştık. O arada evde geçirdiği kaza sonucu bacağı kırıldı ve getiremedik. Şimdi bu yaşananları görmedi diye kendimizi şanlı görüyoruz” diyerek, geçtiğimiz Aralık ayında yaşlılara durumu aktardıklarını, seslerini duyuramayan, sosyal medya kullanamayan yaşlıların Ocak ayında peyderpey dağıtılmaya başlandığını, kalanların çaresizce beklediğini, kendisinin de ciddi önerilerle yazdığı dilekçesine cevap alamadığını belirtti.

“Yaşlılarımızın psikolojisi düşünülmedi. Sanki bir vazo çiçeğinin yerini değiştirir gibi aldılar, başka bir yere gönderdiler. Yerini beğenmeyen vazo çiçeği bile ölür” diyen torun Nalbantoğlu, 20 yıldır birlikte yaşadığı arkadaşlarını bir daha göremeyeceğini anneannelerine nasıl söyleyeceklerini bilmediklerini ifade ederek, “Ne olur Bakırköy halkı olarak bir şeyler yapalım” dedi.

“Şefkatevi’nden gönderilen yaşlılardan birine, daha geçtiğimiz günlerde kanser teşhisi konulduğunu, bu şekil bir moralle başka bir ile nakledildiğini belirten huzurevi sakini yakını da, “Büyükleri mutsuzluğa teslim etmek ölümlerini hızlandırmak değil de nedir?” diye sordu.     

Bakırköy Belediyesi’nin yaşlıları gönderme hazırlığı

Bakırköy Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü, 13.12.2021 tarihinde “Şefkat Huzurevi”nde kalanlara yazı göndererek Bakırköy Belediye Meclisi’nin 05.02.2021 tarih ve 14 nolu kararıyla Belediye Başkanlığının Kızılay Derneği arasında imzalanan Devir Teslim sözleşmesi gereğince, Şefkat Huzurevi’nde kalan yaşlıların bir bölümünün Kızılar Derneği Akçakoca Şubesi’ne, bir bölümünün de Darüşşafaka Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesine gönderilecekleri bildirilmiş.

Bu duyurunun yapılması, yaşlıların başka yerler gönderilmesine yasal gerekçe hazırlanması, Bakırköy Belediye Başkanlığını haklı çıkarmaya yetmemekte. Yapılan işin, burada yaşayanlar başta olmak üzere çevre halkına yapılan acımasız, yersiz uygulamanın haksızlığının üzerini örtememekte.

Gazeteci Selvi Sarıtaç şu değerlendirmeleri yaptı:

Bakırköy Belediyesi’nin geçmiş dönem örnek uygulamalarından biri olarak gösterilen ‘Huzur Evi’ hizmeti, Kartaltepe Şefkat Evi’nin de boşaltılması ile son bulacak olmasından büyük üzüntü duyduğunu söyleyen çevre sakinleri, hayırseverlerin bağışları olan eşyaların nereye ve neden götürüldüğünü sorarak, “Kimlere ne amaçla verilecek” dedi.

Selvi Sarıtaç, değişik tarihlerde konuyla ilgili yazılar yazmış, haberler yapmış. Unlardan bazıları aşağıda belirtildi:

“Kartaltepe Şefkat Huzur Evi, Yeşilköy’e Taşınacaktı

Kartaltepe Mahallesi’nde bulunan 68 kişi kapasiteli Şefkat Huzurevi’nin, ölümlerle birlikte mevcut sayısı 30’lara düşmüş, yeni yaşlı kabulü yapılmamış ve söz konusu durum Bakırköylüler tarafından o dönemlerde tepkiyle karşılanmıştı.

Yeşilköy’de yapımı tamamlanan 108 odalı Bakyaşam Huzurevi’nin yapılış amacının hem Kartaltepe Şefkat Evi’nin Yeşilköy’e taşınması, hem de yaş ortalaması yüksek Bakırköy’ün konuyla ilgili ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığı ifade edilmişti.

Yapılan protokolle son olarak 24 yaşlının kaldığı tahmin edilen Şefkat Huzurevi’ndeki yaşlıların 12’si Kızılay Derneği tarafından işletilecek olan huzurevinde kalacak, diğerleri ise 2021 yılında belediyeye ödediği mevcut ücret üzerinden değerlendirilecek, sonraki yıllarda Kızılay Derneği tarafından enflasyon oranında yapılacak zamlara göre kalmaya devam edebilecek.

Bakırköy Belediye çalışanları ve emeklileri, Bakırköy’de meclis üyeliği yapanlar, BAKSEV Vakfı ve bağışçılarının yanı sıra en az 5 yıl süre ile Bakırköy’de ikamet etmiş vatandaşlara yüzde 10 indirimin olduğu protokolde, Kartaltepe Şefkat Huzurevi’nde çalışan 24 personel için de şu maddeye yer verilmiş.

Huzurevinin Kızılay’a devrinin ardından, mevcut huzurevinde çalışan 24 personel, yapılacak güvenlik soruşturması uygun bulundukları taktirde çalışmaya devam edecek.

Bakırköy Belediyesi’nin örnek hizmetlerinden bir olarak gösterilen geçmiş dönem hizmetlerinden biri olan kimsesiz ve yaşlıların huzur ve güven içinde barındıkları ‘Huzur Evi’ hizmeti de böylece son buluyor.

Bakırköy’de, Bir, Devir, Daha, Kapanıyor!, , Artık, Huzur, Evi, Hizmeti, Verilmeyecek!!!,

Bakırköy’de Bir Devir Daha Kapanıyor! Artık Huzur Evi Hizmeti Verilmeyecek!!! (8)

Bu oranlar, ekonomik, kültürel gelişme, bilinçli beslenme, sağlıklı yaşama gibi alanlarda gerçekleştirilen gelişmelerle ilgili.

Nüfus yaşlanıyor

“Nüfusun yaşlanmasının getireceği başlıca sorunlar Kentleşme ve nüfus yaşlanması son 50 yılın en önemli nüfus değişimi olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle yaşlılara yönelik hizmetlerin planlanmasında kentleşme ve nüfus yaşlanması bir arada ele alınacak sorunlardır. “Yaşlı dostu kent” kavramı bu bağlamda daha da önem kazanmaktadır. Kentleşme olgusunun en bariz sonuçlarından biri olan geniş aileden çekirdek aileye dönüş, yaşlıların yaşam ve bakım şeklini etkilemektedir. Kentleşme açısından 2008 yılı önemli bir kilometre taşı olmuştur, tarihte ilk kez dünya nüfusunun yarısı kentlerde yaşamaktadır. 2030 yılında dünyadaki her 5 kişiden 3’ünün kentlerde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde kent nüfusu, gelişmiş ülkelerinkinden 4 kat fazla olacaktır. Gençlerin kentlere göç etmesi ile kırsal alanda yaşlılar kalmıştır, ayrıca kentlerden kırsal alana yaşlıların geri göçü de yaşanmaktadır . Bununla beraber 2030 yılına gelindiğinde kentli yaşlı nüfusunun da 16 kez artacağı bildirilmektedir. Demografik değişim sürecinde nüfusun yaşlanmasıyla birlikte kamunun tasarruf oranının daha da düşmesi, sağlık ve emeklilik ücretleri gibi harcamaların ise ciddi ölçüde artması beklenmektedir. 65 ve üzeri yaş grubunda görülen hızlı nüfus artışı, önümüzdeki dönemde sosyal güvenlik sistemleri açısından en önemli tehditlerden birisi olarak görülmektedir. Yaşlı nüfus ekonomik faaliyetlerin dışında kalan veya işgücüne katılımları sınırlı olan gruplardan birisidir. Nüfusun yaşlanması sonucu çalışabilecek yaştaki nüfusun azalması ekonomide işgücünün kıt bir üretim faktörü haline gelmesine neden olmaktadır. Yaşlı nüfusa sahip ülkelerde işgücü piyasasına giren işgücünün sayıca azalması yanında, yaşlı işgücünün verimliliğinin düşük olması da toplam işgücü arzını azaltmaktadır. Avrupa’da her 1 yaşlıya karşılık çalışan yaş grubundan 4 kişi mevcutken 2050’e varıldığında her 1 yaşlıya karşılık çalışan yaş grubundan kişi 2 var olacaktır. Sonuç Uzun yıllardır nüfusun yaşlanması ile karşı karşıya olan endüstrileşmiş ülkelerde bu nüfus grubunun sağlık, sosyal ve ekonomik gereksinimleri ve beklentileri belirlenmiş ve sorunların büyük kısmı çözülmüştür. Diğer taraftan nüfusun yaşlanması sürecinin çok daha hızlı olması beklenen ve halen gelişmekte olan ülkelerde önemli problemler yaşanacaktır. Önümüzdeki bir kaç on yıl içinde beklenen sorunlara hazırlıkların yapılması, yaşlılığa yönelik sağlık ve sosyal politikaların gözden geçirilip yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.”(9, 10)

Dünya’da yaşlı nüfusun durumu

Günümüzde “dünya nüfusunun yüzde 12,3'ünü oluşturan 60 yaş ve üstü insanların 2050'ye kadar nüfusun yaklaşık yüzde 22'sini oluşturacağı tahmin ediliyor.

Dünya yaşlanıyor: 2050'de yaşlılar dünya nüfusunun yüzde 22'sini oluşturacak

Dünya genelinde yaşlı nüfus oranının iki kattan fazla artması, 2050'de 65 yaş üzerindeki insanların 1,5 milyarı bulması ve yaşlı nüfusun, dünya nüfusunun yüzde 22'sini oluşturması bekleniyor.

Nazlı Yüzbaşıoğlu. 30.09.2021”(11)

“Günümüzde, dünyada yaşlıların nüfus içinde yüzdesinin en fazla olduğu kıta Avrupa (% 20) ve en az olduğu kıta ise % 5 ile Afrika’dır”.(12)

Yaşlı nüfus son beş yılda %22,5 arttı (13)

Bakırköy bir sanayi, turizm kenti olmadığına, olamayacağına göre, “Yaşlı dostu kent” bir kent olmalı. Bu bilincin gelişmesinde yerel yönetim öğretici, örnek uygulamalar sunan bir işlev görmeli.

        --------------------------------------------------------------

1.   Bakırköy Nüfusu İstanbul https://www.nufusu.com › İstanbul Nüfusu › İstanbul İlçeleri

2.   Yaşlı nüfus son beş yılda %22,5 arttı | Her Yaşta https://heryasta.org › 2021 › April › 12

3.   Bakırköy Nüfusu İstanbul https://www.nufusu.com › İstanbul Nüfusu › İstanbul İlçeler

4.   Bakırköy Nüfusu İstanbul 2020 2021 https://www.nufusubu.com › İstanbul Nüfusu

5.   Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetleri Raporu, Türkiye'de Yaşlı Bakım Hizmetleri Raporu - Aile ve Sosyal ...https://www.aile.gov.tr › media › tuerkiye-de-yaşlı-b...

6.   2023 yılı sonuna kadar 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevi ...https://www.aa.com.tr › gundem › 2023-yili-sonuna-ka...

7.   http://www.yurthaberajansi.com/haber-onizleme-10291.html

8.   https://istanbulgundemi.net › haber › huzurevinin_bosa.. 19.02.2021

9.   Demographic characteristics of the elderly population in Turkey and the world

  Mandıracıoğlu A, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir,

 Dünyada ve Türkiye'de yaşlıların demografik özellikleri ...http://egetipdergisi.com.tr   download › article-file

10.  Dünyada ve Türkiye'de yaşlıların demografik özellikleri ...http://egetipdergisi.com.tr ›  download › article-filePDF

11.  ...https://www.aa.com.tr › gundem › dunya-yaslaniyor-20..

12.  Ege Tıp Dergisi / Ege Journal of Medicine 49(3) Ek / Supplement: 39-45, 2010

13.  Nüfus ve Demografi - TÜİK - Veri Portalı https://data.tuik.gov.tr › Kategori › GetKategori, Demographic characteristics of the elderly population in Turkey and the World