İnsanlığın Ortak Sorunu: Çocuk Hakları

Çocuk Hakları, insanlığın ortak bir sorunu. Çözümü ancak küresel düzeyde, tüm insanlığın çabası, birleşmesiyle gerçekleşebilecek.

Dünya ülkelerinin, insanlığın üzerinde en kolay, en çok uzlaşabildiği konu “Çocuk Hakları”. Tüm insanlık, çocuk hakları gündeme gelince bu konuda duyarlı davranmakta, uzlaşmakta. Ancak insanlığın en çok zarar verdiği kesim de çocuklarla, kadınlar. Bu çelişkinin bir ikiyüzlülükten mi, insanlığın doğasından mı, küresel sisteme yön veren ekonomik sistemden mi kaynaklandığı konusunda görüş birliği yok.

Çocuk hakları, son 300 yıllık süreçte ele alınan bir konu.

İHD İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, 09-10.06.2018 tarihlerinde, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi salonunda, 2. Çocuk Hakları Sempozyumu adı altında bir sempozyum düzenledi. Bu etkinlik, komisyonun bu konuda ikinci etkinliği oldu.

Mevsimlik çocuk işçiler, Sokakta yaşayan ve çalışan çocuk işçiler, İç Göç, Mülteci ve çocuk, Anadil ve eğitim politikaları, Anadili konuşamamak, KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği, Adolesan (erken yaşta) gebelik, Güçsüzlük ve çocuk, Erken yaşta evliliklerin sosyal boyutu, Erken yaşta evlilikleri hukuki boyutu, Cinsiyet şiddet temelli erken yaşta evliliklerin psikolojik boyutu ve yetişkinliğe etkileri, Kitaplarda, oyuncaklarda ve filmlerde toplumsal cinsiyet, Engelli hakları, konuları tartışıldı, konuyla ilgili STK deneyimleri konuşuldu, bir film gösterimi yapıldı.

İşlenen konular, belli bir bölgeye özgü çocukların sorunları gibi görülse de bu sorunlar genelleştirilmeye, ülke düzeyinde yaşananlara, evrensel sorunlara taşınmaya çalışıldı.

Yazılı, sözlü, görüntülü kitle iletişim araçlarının denetim altına alındığı, yapılan yanlışlara, haksızlıklara karşı çıkan yazarçizerlerin tutuklandığı, toplumun bilgi edinme kanallarının tıkanmaya çalışıldığı, toplumun dilsiz sürü durumuna getirilmeye çalışıldığı bir dönemde, insanların susturulamayacağını gösteren güzel bir etkinlikti.

Suskun bir toplum olmamız için her şeyin yapıldığı bir dönemde, bu güzel etkinlik, çocuk haklarına duyarlı olan insanlara bir nefes aldırdı, onları bu konuda yeniden düşünmeye yöneltti.

Çocuk Hakları değişik boyutlarıyla ele alındı. Konusunda uzman konuşmacılar, değişik konularda ayrıntılı bilgiler sundular. Sunumlar soru-yanıtlarla tartışıldı. Uzmanlarla halktan insanların buluşturulup bilgilendirilmeleri özlenen bir eylemin yaşama geçirilmesiydi.

Ele alınan konular içinde, bunu da nereden çıkardınız, şuna ne gerek vardı denebilecek bir konu yoktu.

İzleyicilerin büyük çoğunluğunu kadınlarla gençlerdi. Kadınlarla gençler gibi iki önemli kesimi bir araya getirmenin oldukça emek isteyen bir uğraş olduğu açık. Bu başarılmıştı. Kadınlarla gençlerin çok önemli bir konuda bilgilenmek istemeleri, duyarlı olmaları övgüye değer bir konu.

Çocuklara yapılan cinsel saldırıların üstünün örtülmeye çalışıldığı bir ülkede, böyle bir zaman diliminde, bu sorunun çocuklara nasıl yıkımlar yaşattığını ortaya koymak önemli bir çaba. Sempozyum bu güç işi görünür kılarak kamuoyunun gündemine taşıdı.

Böylesine önemli bir konu, kitle iletişim araçlarında gerekli yeri bulamadı. Yazarlarımız yalakalıktan başlarını kaldırarak, toplumun en önemli sorunlarından biriyle ilgili değerlendirmeler yapmaya zaman bulamadılar(!)

Topluma yön veren, vermek için çaba harcayan siyasal yapılanmalar böyle bir sempozyumu izlemeyi gündemlerine alamadılar.

YORUM EKLE

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >