Bu topraklar öyle mümbit ki…

Şahin dursa, Fındık yetişiyor!

Laf lafı, gaf gafı açıyor. Fikir neyse zikir o oluyor!

 

***

 

Yeni milli mevzuumuz, Prof. Remzi Fındıklı.

Polis Akademisi başına tayin olunca, kitabı popülerleşiverdi.

Hülasası, münderacatı millet alakasına arz edildi.

Peşin kanaatli olmayacağım.

Önce, “Denizde inci ararcasına uzun bir birikim, titiz bir çalışma ve emeğin ürünüdür” dediği “Sözün Özü”nden, “Denizde midye ararcasına” çıkarıp katıldığım sözlerini sıralayayım:

 

1. Anayasa gizli bir devlet yapılanmasıdır.

2. Türkiye’de Anayasa yok, paşa yasa vardır.

3. Askeri anayasa ile ancak asgari demokrasi olabilir.

4. Türk anayasaları kabul edildiği gün eskimeye başlar.

5. Türk anayasaları insanları kul, toplumu da potansiyel suçlu sayar. (Bu madde harbiden önemli!)

6. Bürokrasi demokrasinin yabanisidir. (Bunu polis şeflerine özellikle anlatmalı!)

7. Cumhuriyetin değil hukuk devletinin ilkeleri olur. Cumhuriyet kalplerde değil sadece metinlerde ise çökme yolundadır.

8. Devletçilik, demokrasi ve hukuk devleti dışı tek parti uygulamasıdır.

9. Derin devlet, gizli devlet, yani askerdir.

10. Türkiye’de resmi ideoloji askerlik yoluyla halka aktarılıyor.

11. Askeri müzik ne kadar müzikse askeri hukuk da o kadar hukuktur.

12. Dürüst medyaya sahip ülkede askeri darbe olmaz; çünkü darbeleri teşvik ve tahrik eden medyadır.

13. Türk yargısı bağımsız değil, bakımsızdır.

Kendisinden, devir icabı, bazısı aşınmış bu sözlerin “polisiye” muadillerini de bekliyoruz.

Ama inanın bu maddelere büyük ölçüde katıldım!

 

***

 

Hem Akademi hem Polis kurumunun başındaki açısından, “diskriminal” hatta kimine “kriminal kelam” denebilecek “velhasıl”lar ise şöyle:

1. Demokrasi sağduyu rejimidir; sol kulağını kapatırsan sağduyulu olursun. (Solsuz demokrasi tanımlıyor!)

2. Dinsiz insan dengesiz ve densizdir. (Dengesiz ve densiz de dinsiz sayılacaksa…)

3. Dinine sahip ol ki hangi milletten olduğun belli olsun.

4. (Peyami Safa’dan) Türk inkılabı kitapsız (dinsiz), aydınları da Allahsızdır.

5. Müslümanın kocası koç, Müslüman olmayanın kocası hiç olur. (Bu ırkçı imayı, yeni boşanmış olsalar da, kabinede birileri de düşünsün!)

6. Savaşta ölmek kişiyi şehit yapmaz; şehit yapan inancı ve ölüş sebebidir.

7. Bal arıdan, kavga karıdan olur.

8. Kadının cihadı, eşiyle güzel geçinmesidir.

9. 15’inde kız ya erde ya yerde olmalıdır. (Bu ciddi zihinsel suç! Sadece (zihin)sel de değil!)

10. Fakirlik fikirsizliktir; fakirin aklı olsa fakir olmazdı. (Milyonlarca insan, ister AKP’li ister başka, bu hakareti bir daha okusun. Çoğu fakir aileden gelen polisler çok iyi okusun. Saygılarını bunu asla unutmadan göstersinler!)

11. Aklı az olan yerin yiğidi bol, yiğidi bol olan yerin aklı az demektir. (Valla bunda kararsız kaldım. Doğru gibi gelmedi değil! Ama belli ki yine garipleri hor görmek istemiş!)

12. Malı ile cömertlik edenler şerefli, bedeni ile cömertlik edenler şerefsizdir. (Bu da müthiş aşağılama. Sanmayın ki sadece belki sizin de aşağıladığınız kimi “beden sunan”a dair; malı mülkü olmayan, bedeniyle aşırı çalışan, bedeni sömürülen, bedeninden başka kaybedecek bir şeyi olmayan herkese dair! Yine zengine övgü, fakire sövgü!)

13. İşin eve, avradın ere, paranın da ele yakını makbuldür. (Sonuncuyu çözerseniz, zaten hepsini çözersiniz!)

 

***

 

Bazı kelamları da artık Başbakan ve iktidar düşünsün:

1. Demokrasi vasat insanlar yönetimidir.

2. Liderlerimizde birikim yok. (Kastettiği maddi birikim değil! Zaten zengini seviyor.)

3. Siyasi liderlerimizde entelektüel birikim yoktur. (Demiştim size!)

4. İktidar ile irtikap ikiz kardeştir; iktidar sahipleri her zaman irtikap suçu işleyebilir. (Prof. olduğunu unutmayın!)

5. Ülkemizde siyaset sorun çözme değil, sorundan nemalanma sanatıdır. (Nemalanıp malın ile cömertlik edersen şerefli olabilirsin! Bkz. yukarıdaki bölüm)

6. Erkeğin göbeklisi, kadının bebeklisi makbuldür. (Bunu neden bu bölüme yazdım, bilmiyorum!)

 

***

 

Türk asayiş ve emniyetine; cumhuriyet, hükümet ve devletine hayırlı olsun!

Demokrasi ile bürokrasiye de!