Uzun boylu tariflere…

Kitaplara, kitapçıklara…

Kürsülere, küslüklere ihtiyaç yok.

Demokratik hukuk devleti… ki hem cumhuriyettir, hem demokrasi… şöyle olabilirdi:

 

1. Milletvekili oğlu ile danışmanı, bir yakınlarının tartıştığı polis ve komiseri tespit için, Emniyet’te tüm polisleri sıraya dizdirip sökülmüş rütbeli, elleri numaralı eğik boyunlar karşısında, sözde teşhis özde gözdağı veremez olsaydı…

 

2. Tecavüz, işkence şaibeleriyle yüklü, AİHM’de Türkiye’nin mahkumiyetine sebep olan, davaları uzun yargılamalar ve zamanaşımıyla düşebilen bir polis şefi, terfilerden terfi beğenir olmasaydı!

 

***

 

Bu manzarayı en çok “polisler” değerlendirsin.

12 yaşında bir çocuğa 13 kurşunda…

Bir kadına karakolda dayakta…

Bir adama karısının önünde yere yatırıp tekme tokat çullanmada kendilerini koruyup kollayan bir düzen var Allah için…

Bununla gurur duyuyorlarsa, duysunlar.

Bunda onur buluyorlarsa, bulsunlar.

Bunu insanlık, bunu haysiyet, bunu hakkaniyet sayıyorlarsa, saysınlar.

Eşlerinin, evlatlarının, ileride torunlarının bunlarla övüneceğini sanıyorlarsa, sansınlar.

 

***

 

Lakin…

Bir de, onları aşağılayan…

Öyle sıraya dizip ellerine numara tutuşturan…

Onları bir hiç yerine koyan ve hiçbir onurlu yere koymayan…

Amir baskıları bir yana, bir de nüfuz baskısıyla ezen…

İnsanlık onurlarını ve meslek haklarını asla umursamayan…

Onları biberden, gazdan, coptan, tekme tokattan ibaret birer robot sayan…

Kendileri gibi ezilenlerin üstüne yollarken kendi ezilmişliklerine daha beterlerini katan da o sistem.

 

***

 

O sistem…

İşkence ve tecavüz iddialarını, tekme tokadını, gerekirse 12 yaşında çocuğa 13 mermini de hoş görebiliyor…

Lakin senin insanlık onurunu, çoluğun çocuğunla birlikte temel haklarını, bedeninin ve ruhunun huzurunu, birey olarak kıymetini, gelecek endişelerini, aşırı mesailerde ve aşırı hakaretlerde un ufak olmanı umursamıyor.

Artık size kalmış…

Hem sizin başkasının haysiyetine saygılı olmanız, insan yerine koymanız…

Hem de, içinde yuvarlandığınız çarkların sizi insan yerine koyup size saygılı olması yerine…

Sizlere, ezilme ve ezebildiğini ezme…

Aşağılanma ve aşağılayabildiğini aşağılama fırsatlarını sunuyor!

Artık size kalmış…

Hem başkalarını ezmek…

Hem kendini ezdirmemek mümkün değil.

Hem başkalarının onuruyla oynamak…

Hem kendi onurunu dik tutmak mümkün değil.

Hem otoritenin sorgusuz sopası olmak…

Hem de sorgusuz otoritelerden sopa yememek mümkün değil!

 

***

 

Demokratik hukuk devleti olsaydı…

İktidar mensubu biri Emniyet kantinini kapmaz

Orada tartıştığı polislere karşı iktidar milletvekili oğlu gelip herkesi sıraya dizmezdi!

Hükümet Sözcüsü de…

Üstünde çok sayıda şiddet bulutu olan bir Emniyetçi ile gurur duyduğunu açıklamaz

Ancak, o polislerin sıraya dizilip sigaya çekilip iktidar mensuplarınca aşağılanmasından utandığını beyan ederdi!

 

***

 

Hatay’da kendi memurlarını bile ezip aşağılayan…

Halep’te ezilmiş halkların onurunu dik tutamaz!