Bu makalede Başkanlık Cumhuriyet Arşivi’nde yer alan iki belgeye ver verilecektir.

Her iki belgede içerik olarak Hacı Bektaş Manzumesi, Kadıncık Ana Evi ve Bektaş Efendi Türbesi müze olarak, Dede Baba Köşkü’nün altında bulunan odaların da Kütüphane olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisiyle ilgilidir.

İlk belge, Nevşehir'in Hacıbektaş Mahallesi'nde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Manzumesi, Kadıncık Ana Evi ve Bektaş Efendi Türbesi'nin müze olarak, Dede Baba Köşkü'nün altında bulunan odaların da kütüphane olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına 10 yıl süreyle tahsisiyle ilgili belgedir ve 1986 tarihlidir.

İkinci belge ise Nevşehir, Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş- Veli Manzumesi Kadıncık Ana Evi ve Bektaş Efendi Türbesi'nin müze ve Dede Baba köşkünün altında bulunan odaların ise kütüphane olarak kullanılmak üzere Kültür Bakanlığına tahsisiyle ilgilidir ve 1996 tarihlidir.

İlk belgede yer alan Bakanlar Kurulu Kararına göre Nevşehir ili Hacıbektaş mahallesinde bulunan Hacı Bektaş’ı Veli manzumesi, Kadıncık Ana Evi ve Bektaş Efendi Türbesinin müze olarak, Dede Baba Köşkü nün altında bulunan odaların da kütüphane olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 10 yıl süreyle tahsisi Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisinin 20/ 5/ 1986 tarihli ve 316/ 327 sayılı Kararı’na dayanan, Devlet Bakanlığı’nın 19/ 6/ 1986 tarihli ve 5. 3. 6808 sayılı yazısı üzerine, 2762 sayılı Vakıflar Kanunun 10. maddesi ne göre Bakanlar Kurulunca 24/ 6/ 1986 kararlaştırılmıştır.

Söz konusu olan Bakanlar Kurulu Kararı Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal ve Bakanlar tarafından imzalanmıştır.

İkinci belgede yer alan Kararname’ye göre Kırşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacıbektaş vakfı külliyesi dahilindeki (Dedebaba evi)nin her türlü bakım ve onarımı Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanmak kaydıyla genel kitaplık olarak kullanılmak üzere 25 yıl süreyle bu amaca tahsisi Devlet Bakanlığının 18/ 9/ 1961 tarihli ve 88496 / 63 sayılı yazısına ilişik Vakıflar Genel Müdürlüğü İdare Meclisinin 4/ 9/ 1961 tarihli ve 244 / 273 sayılı teklifi üzerine 2762 sayılı Kanunun 10. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 29/ 9/ 1961 tarihinde kararlaştırılmış ve Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacıbektaş vakfı külliyesi dahilindeki (Dedebaba evi)nin genel kitaplık olarak tahsisi hakkındaki Bakanlar Kurulu kararnamesinin –Bu kararname Bakanlar tarafından imzalanmıştır- sureti ekte sunulmuştur.

Söz konusu belgeler aşağıda yer almaktadır:

hacibektas-1

hacibektas-2

hacibektas-3

hacibektas-4

hacibektas-5

hacibektas-6

hacibektas-7

hacibektas-8

hacibektas-9

KAYNAKÇA

1)    Başkanlık Cumhuriyet Arşivi 30-18-1-2 558 497 5

2)    Başkanlık Cumhuriyet Arşivi 30-18-1-2 860 895 5