Elginkan Vakfı, 1985 yılında, Elginkan ailesi tarafından kuruldu. Kurucularının büyük çoğunluğunun ölmüş olmasına karşın, vakfın çalışma geleneği, ilkeleri yaşatılmakta.

Elginkan Vakfı Uluslararası 5. Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı, “Geçmişten Günümüze Yazılmayan Türkçe – Türkçenin Art ve Eş Zamanlı Değişkenleri- Türkçenin Ağızları, Meslek Dilleri, Gizli Diller, Argo, Türk İşaret Dilinde Değişkenler” içerikleriyle, 11-12-13 Mayıs 2022 günlerinde İstanbul’da yapıldı.

Kültürel değerleri korumak ve yaşatmak için çalışmalar yapan Elginkan Vakfı’nın 2013 yılından buyana düzenlediği Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı’nın beşincisi İstanbul’da düzenlendi. Alanında uzman adların katılımıyla 11-13 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan kurultay bu yıl,  Geçmişten Günümüze Yazılmayan Türkçe - Türkçenin Art ve Eş Zamanlı Değişkeleri ana konusu temelinde, Türkçenin Ağızları, Sosyal Değişkeler Açısından Türkçe, Türk Argosu, Türk İşaret Dili, Meslek Dilleri (Jargon), Gizli Diller ve Teklifsiz Konuşmada Türkçe alt başlıklarıyla yapıldı.

5. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı’na 150 bildiri başvurusu yapılmış. Bu bildirilerden 43’u seçilerek, kurultay programı oluşturulmuş. 9 oturumun yapıldığı kurultaya 40 konuşmacı katıldı. 2 konuşmacının sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı kurultaya 1 konuşmacı tele konferans yöntemiyle katılım sağladı.

Elginkan Vakfı, eğitime, kültüre çok önem veren kuruluşlarımızdan biri. Ülkemizin kültürel dokusunda yaşanan sorunları masaya yatırıp bunlara çözümler üretmek için önemli katkılar sağlıyor. Kurucuların vakıf senedinde belirttikleri ilkeler doğrultusunda, her yıl ses getirecek çalışmalar yapıyor. Çalışmalar kitaplaştırılarak geleceğe birer kaynak olarak sunulmaya çalışılmasına çalışılıyor.

Önümüzdeki yıl yapılması düşünülen 6. Kurultayın konusunun Edebiyat olacağı saptanmış bulunmakta.

Elginkan Vakfı, 20 önemli şirketiyle, çeşitli üretim alanlarında yaklaşık 3 000 çalışanı ve 20 şirketiyle çalışmalarını yürütüyor. Türkiye sanayisine büyük katkılar sağlamakta, yaptığı dışsatımlarla ülkeye döviz girdisi sağlamakta. ECA, SEREL gibi ülkemizde çok bilinen ürünlerin üreticisi bir topluluk. Çok değerli sanayi hizmetleri yanında, kültürel alanda da hizmetler üreten bir kurum durumunda.

Şirketlerden elde edilen gelirlerle, ülkemizin eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sağlamaktadır.

Elginkan Vakfı, Lisans öğrencilerine başta Mühendislik ve Kültür dalları olmak üzere tüm konu ve sınıflarda, “Lisans Bursları”, Mühendislik ve Kültürümüz ile ilgili alanlar başta olmak üzere tüm konularda Yüksek Lisans ya da Tezli Doktora yapmakta olan öğrencilere “Mezun Bursları” vermekte.

Elginkan Vakfı Bursları, üniversitelerde öğrenim gören başarılı lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ve ekonomik olanakları yetersiz olanlara verilmekte, öğrenciye herhangi bir hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirilmemekte.