Milli iradenin şekil şekil tecellisi olur. En güzeli milletin Kâbesi TBMM’de tecelli olanıdır. Tecelli eder etmez balkonlara çıkılır, hepinizi çok seviyorum, öpücem abicim temalı nutuklar atılır. Demokrasinin yıldızı parlar, sınıfsız, kaynaşmış, imtiyazsız bir kitle olarak bir kere daha tecelli eden milli irade için Allah’a şükredilir. Çok iyidir ve de çok derde devadır.
Ancak irade aynı zamanda haşarı bir çocuktur. Sadece Melih Gökçek döneminde altın yıllarını yaşayan Ankara’nın Meclisine sığmayacak kadar cıva gibidir. Belediye meclislerinde, il genel meclislerinde, muhtarlıklarda tecelli ettikçe eder.
Nereye baksanız milli irade, nereden baksanız güzel. Demokrasidir, pek etkilidir.
Minör milli iradenin tecelligâhları yerel yönetimler. Bunlarla majör milli iradenin tecelligâhının doğal lideri Sayın Erdoğan arasında bağ ne kadar sarsılmaz olursa demokrasi de o kadar çoğulcu olur.

Tecelligâh
Parayı verenin düdüğü çaldığı gibi iradenin çoğunu alan da tecelligâhı parseller. Çoğulculuk ancak bu manada anlaşılırsa kendi kültürümüze yabancı olmaz. Milli, manevi değerlerle yoğrulmayan, yerellikle hemhal olmayan demokrasi de çoğulculuk da jakoben elitizmin modernizm pençesiyle milletin özünün suyunu sıkmasıdır.
Şair tecelli öncesi dönemde boşuna ‘Öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya!’ diye isyan etmedi. Unutulmasın.

Tak Şak
Heyhat, bitti bu merkezin çevreye tasallutu. Bitti, milleti sımsıkı günah ve nifak ile sıkan cendere. Kars Belediye Meclisi bize bir kere daha yerel demokrasinin nimetlerini sundu. Meclisin AKP’li ve MHP’li üyelerinin oylarıyla ve oy çokluğuyla karar verildi. Çoğunluk Kars’taki ‘İnsanlık Anıtı’nın yıkılmasına karar verdi. Kutlu olsun.
Ucube heykellere karşı Sayın Erdoğan, ‘tak’ diye emredince ‘şak’ diye yapan belediye meclis üyeleri, çoğulculuğun aynı zamanda disiplin ve uyum anlamına da geldiğinin en sarih bir izahı değil mi?
Bugün gençlerimizin televizyon dizilerine malzeme olma bahtsızlığıyla yaralanan ecdat hatıratıyla fark ettikleri Pargalı İbrahim Paşa’yı anmamak ne mümkün. Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretleri’nin kendisine gösterdiği alakaya münasip davranmadığı için önce makbul sonra maktul olan bu alafranga elitten çıkarılacak ne çok ders var.
Bu İbrahim Paşa, sarayının bahçesine Budin seferinden getirdiği heykelleri dikince, milletin öz değerlerinin haklı galeyanını şair Figani dile getirmişti. Tarih iki İbrahim yazar, biri İbrahim Peygamber putları yıktı, diğeri İbrahim Paşa putlara taptı diye haykıran Figani kafasından olmuştu.
Olmuştu olmasına ama milletin değerlerine heykel diken İbrahim Paşa’yı Figani ve halkın ahı tutmuş, Frenk özentisi bu zat da kellesinden olmuştu.
Bugün artık Figaniler rahat olsun. Tak diye emir şak diye icraat. İnsanlık anıtı, hayvanlık eseri dinlemeyecek ve tüm ucubeler behemahal temizlenecektir.
Pargalı’nın ve Süleyman’ın torunları
Sultan Süleyman’ın torunları Pargalı İbrahim Paşa’nın torunlarına yenilmeyecek kadar kudretlidir. Sayın Erdoğan hepimizden, Sayın Arınç RTÜK’ten ve Kars’taki sayın heykel de her şeyden sorumludur.
Heykel yıkılacak, dizi yayından kalkacak. Fıstık gibi olacak.

Not: Kültür Bakanı’na heykelin yıkılacağını söylemeyin, o hâlâ Başbakan gecekondulardan bahsediyor zannediyor.