Irk, din, dil, mezhep, renk, bölge ve görüşü ne olursa olsun, herkesin yaşam hakkı kutsaldır. Hangi görüşten olursa olsun şeffaf ve meşru siyaset yapanlar yasaklanmamalı, cezalandırılmamalı ve en temel hak olan yaşam hakları gasp edilmemelidir. Çocuklar “Baba” diye Ağlamasın, Analar, Babalar çocuklarının ardından kahrolmasın. Türkiye, renge renk bir çiçek bahçesi gibi ve "Bir Ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine" olmalıdır.

ŞEFFAF VE DEMOKRATİK SİYASET HAKTIR

Bütün yurttaşların, başkalarının temel haklarını ihlal etmeden, fikrini, düşüncesini, ideolojisini meşru araçlarla özgürce ifade etme, yayma ve örgütlenme hakkını, korumak demokratik devletin temel görevidir. Şeffaf, meşru araçlarla ve eşit haklar ile iktidara talip olma hakkı, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olmanın, temel ilkelerindendir. Otorite, iktidar ve resmi ideoloji den farklı düşüncelere ve örgütlenmelere tahammülsüzlük, yasaklamalar, tehdit ve katliamlar faşizan uygulamalardır. Farklı Siyasi düşüncelerinden ve faaliyetlerinden dolayı siyasi cinayetler ve katliamlar insanlık suçudur. Cinayetlerin ve katliamların, arka planını, asıl faillerini ortaya çıkarmakla görevli yargı, siyasi ve her türlü tahakkümden bağımsız olmalıdır. Ucu kime ulaşırsa ulaşsın, bütün karanlıkta kalan siyasi katliamlar ve cinayetler aydınlanmadan hiçbir ülke huzura kavuşamamıştır.

SUSURLUK DÜZENİ SÜRÜYOR

Çete, mafya, siyaset ve devlet yetkililerinin karışımından oluşan Susurluk ilişkileri, derin devlet denilen gayri meşru örgütlenmişlerdir. Susurluk örgütlenmeleri (Derin Devlet) ile Siyaseti ve toplumu dizayn etmek, sistemin yüzyıllardan beri kullandığı bir yöntemdir. Susurluk ilişkileri ile çerçevesi çizilen, dizayn edilen düzen, gayri meşru Susurluk düzeni olur. Susurluk düzeninin kullanışlı araçları, İstanbul'da Hasan Ferit Gedik'i katletmişti. Hasan Ferit Gedik katliamının arka planı aydınlatılamadı ve hatta yakalanmadılar. Susurluk düzeninin aynı tetikçileri bu sefer Ankara’da ortaya çıktı. Uyuşturucu, çete, mafya ve Susurluk ilişkileri, kullanışlı araçlarla, Ankara'da Sinan Ateş'i Katletti. Yine kullanışlı araçlar kurban edilerek, derin ilahlar karanlıkta saklanmaya devam edecek. Sinan Ateş’in cinayetti de Siyasi cinayettir ve arka planı aydınlatılmalıdır. Susurluk düzeni tetikçileri Hrant Dink’i katletmişti. Hrant Dink Katliamının arka planı aydınlatılmalıdır. Susurluk düzeninin tetikçileri Musa Anter’i ve Tahir Elçi'yi katletmişti, arka planı aydınlatılmalıdır. Susurluk düzeninin kullanışlı araçları Hatay Samandağ da Mehmet Latifeci yoldaşımızı babası Yahya Latifeci ile birlikte evlerine baskın yaptırarak 30 Mart 1995'te katletmişti. Bu ülkedeki tüm siyasi katliamlar aydınlatılmalıdır. Bu ülkede artık siyasi cinayet olmasın. Analar ve çocuklar ağlamasın. Yüzyıllardan beri sürüp gelen Susurluk düzeni ve ideolojisi bataklıktır. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi, Hıristiyan bütün Türkiye yurttaşları hep birlikte bu bataklığı kurutarak, bataklığın tetikçi üretmesine son vereceğiz.