Aralarında Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin de olduğu çeşitli örgütlerin yaptığı çağrıyla yurttaşlar, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeleri hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 

Evrensel'de yer alan habere göre, suç duyurusunda YSK üyelerinin yasaya ve genelgeye aykırı şekilde mühür taşımayan zarf ve oy pusulalarını geçerli saymak ve buna yapılan itirazları reddetmek suretiyle “sonucu değiştirecek biçimde halkoylamasına hile karıştırdıkları” ve görevlerini kötüye kullandıklarını iddia edildi. 

YSK’nın 16 Nisan referandumuna ilişkin “tercih” mührü dışında “evet” mührü taşıyan oy pusulaları ile sandık kurulu mührü taşımayan zarf ve oy pusulalarını geçerli sayma kararına tepkiler sürüyor. Konuya ilişkin YSK üyeleri hakkında Ankara başta olmak üzere çeşitli illerde suç duyurularında bulunuldu. 

Ankara’da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan vatandaşlar, YSK üyelerinin aldıkları kararlar ve bu kararlara yapılan itirazları reddetmek yoluyla seçime hile karıştırdıklarını, ayrıca görevlerini kötüye kullandıklarını ifade ettiler. Alınan kararların ilgili yasa ve genelgelere aykırı olduğu vurgulanan suç duyurularında, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin de çiğnendiği iddia edildi. 

YSK üyesi yargıçların ilgili yasa, genelge ve uluslararası sözleşmeleri bilmemesinin mümkün olmadığı vurgulanan suç duyurusu metninde, YSK’nın kararının “yasaya karşı hile ve onurlu yurttaşlık hakkına açık bir saldırı” niteliğinde olduğu ifade edildi.