Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine atan Vahit Kirişçi'nin, AKP milletvekilliği döneminde zeytinlik alanlara sanayi ve elektrik üretimi tesislerinin kurulması için teklif sunduğu ortaya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Vahit Kirişçi'nin AKP milletvekili olduğu dönemde, zeytinlik alanlara fabrika, sanayi işletmesi ve elektrik üretim tesisi kurulmasına ilişkin yasa teklifi hazırlayıp TBMM'ye sunduğu anlaşıldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Kirişçi, 13 yıl önce AKP milletvekilleri Soner Aksoy ve Haluk Özdalga ile birlikte “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” hazırladı.

Teklif, Meclis Tarım Komisyonu'na sevk edildi ancak yasalaşmadı. Teklif ile şu hüküm getirilmek istendi:

"TESİSLERİN YAPIMINA ENGEL TEŞKİL EDİYOR"

“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede, tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak bu sahalarda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla zeytin ağaçlarına zarar vermeyecek şekilde her türlü teknik önlemi almış zeytinyağı fabrikaları, tarımsal sanayi işletmeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri yapılabilir ve işletilebilir.”

Gerekçede “Özellikle rüzgar santrallerinin kurulabilmesine elverişli alanların zeytinlik sahalarına yakınlığı, tesislerin yapımına engel teşkil etmektedir” denildi.