Zengin ile yoksul arasındaki gelir makasının giderek açıldığı Türkiye'de son 10 yıldır gelir dağılımı çarpıcı bir şekilde bozuluyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik Türkiye'nin kronik bir sorunu halini almaya başladı. AKP politikaları 16 yılda vatandaşı hızla bankalara borçlandırırken, oluşan tüketim ekonomisi zenginleri daha da zenginleştirdi.

İsviçre bankası ve denetim şirketi PwC'nin hazırladığı ‘Billionaire Insights 2018' raporuna göre, 2017 yılı itibarıyla Türkiye'de varlığı 1 milyar dolar ve üstünde olan 36 milyarder bulunuyor.

Türkiye, böylece 40 milyardere sahip Fransa'dan sonra 14'üncü sıraya yerleşti. Türkiye'deki milyarder sayısı 2017'de bir önceki yıla göre 7 kişi artarken toplam servetleri ise 16.2 milyar dolar arttı. Böylece, serveti 1 milyar dolar ve üstünde olan 36 kişinin toplam serveti 64.7 milyar dolara ulaştı.

43 ülkenin incelendiği raporda, sekiz ülkenin bir yıl içerisinde milyarder kaybettiği, üç ülkenin ise milyarder sayısının değişmediği görülüyor. 29 milyarderi ile 2016 listesinde 18'inci sırada olan Türkiye, bir yılda dört basamak yukarı çıktı.

Diğer yandan Türkiye'nin 2017'de servetini 1 milyar doların altına düşüren de olmadığı gibi, milyarderlerin yüzde 58'inin servetlerini miras yoluyla değil kendilerinin elde ettiği ortaya çıkıyor. Dünyadaki toplam milyarder sayısı ise bir yılda 199 kişi artarak 2 bin 158'e yükseldi. Milyarderlerin toplam serveti ise yüzde 19 artarak 8.9 trilyon dolara ulaştı. En çok yeni milyarder çıkaran ülke ise Çin oldu. Çin haftada iki milyarder yarattı.

23 MİLYON YOKSULUMUZ VAR

Türkiye İstatistik Kurumu Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2017 yılı sonuçlarına göre, en yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay yüzde 47.4'e yükseldi. En düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun aldığı pay ise 0.1 puan artarak sadece yüzde 6.3 oldu.

Nüfusun yüzde 14'ü sürekli yoksulluk çekerken, yüzde 69.2'sinin borcu var. “Ciddi maddi yoksunluk” yaşayanlar ise nüfusun yüzde 28.7'sini (23 milyon) oluşturuyor.