Türk Tabipleri Birliği (TTB), aşı karşıtı açıklamalar yapan 20’den fazla hekimle ilgili disiplin süreci başlattı.

DW Türkçe’nin haberine göre, soruşturmalar halen devam ediyor.

Meslek etiği kurallarına aykırı davranışlarda bulunan hekimler, TTB yasası uyarınca tabip odaları yönetim kurulları tarafından onur kurullarına sevk ediliyor.

Söz konusu etik kurallarının 11’inci maddesine göre hekim, mesleğini uygularken insanları “yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici” davranışlarda bulunamıyor. Onur kurulları tarafından incelenen dosyalarda hekimlerin etik kuralları çiğnediğine karar verilirse yazılı ihtar, para cezası ya da 15 günden 6 aya kadar geçici meslekten men cezası çıkabiliyor.

Örneğin İstanbul’da haziran ayında düzenlenen bir etkinlikte Covid-19 aşısı karşıtı mesajlar verilmiş, bir hekim de konuşma yapmıştı. Bu hekim hakkında İstanbul Tabip Odası soruşturma başlatmıştı.

TTB, hekim olmayıp sağlık çalışanı olan kişiler için ise savcılıklara suç duyurusunda bulunuyor. Hakkında suç duyurusunda bulunulan sağlık çalışanlarının sayısının 100 civarında olduğu belirtiliyor.