TTB Pandemi Çalışma Grubu tarafından hazırlanan “COVID-19 Pandemisi 18 Ay Değerlendirme Raporu”  yayımlandı.

Pandemi sürecinde geride kalan 18 ayın kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği raporda farklı disiplinlerden 15 yazı ile “Pandemi Bültenleri“ ve “Pandemide Merak Ettiklerimiz” programlarının bağlantıları yer aldı.

Raporda yer alan yazılar şöyle:

*Sunuş: 18 Ayın Ardından Pandeminin Neresindeyiz?

*Onsekiz Ayın Ardından…

*COVID-19 Tedavisinde Antiviraller

*COVID-19 Salgınında Test Stratejilerinin Planlanması ve Hızlı Antijen Testlerinin Kullanımı

*Temaslı Takibi, Filyasyon ve Evde Hasta İzlemi

*COVID-19 Aşı Kararsızlığı ve Aşı Yaptırmama

*COVID-19 Salgınında Birinci Basamakta Ertelenen Sağlık Sorunları ve Geride Bırakılan Milyonlar

*Pandemi Politikalarında Yok Sayılan Çalışanların Çoklu Mekânları ve İşyerinde Sağlık Hakkı İhlalleri

*Pandemi Döneminde Okullar

*Hakikati Gizleyemezsiniz: Fazladan Ölümlerde Artış Devam Ediyor

*Pandemide Sağlık Çalışanı Ölümleri

*Bir Yönetmeme Hikâyesi: Türkiye’de COVID-19 Pandemisi

*Pandeminin İlk 18 Ayında Ekonomik Tercihler ve Sonuçları

*Pandeminin Ekolojik Boyutu

*COVID-19 Aşılama Sürecinde Türkiye Medyası

Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, raporda "Hâlâ salgının başlangıcına daha yakın olduğumuzu unutmadan; Kapitalizmin dayattığı tüketim biçiminde olağandışı bir durum olması gereken salgınların hayatımızın sıradan bir parçasına dönüştürüldüğünü ve bunu durdurmanın yolunun üretim ilişkilerinde yapısal bir değişimden geçtiğini bilerek, bu salgında sınıfsal niteliği de gözeten bütüncül bir bakışı iktidarların kendilerine gündem edinmeyeceğini görmek gerekir.

Bu bütüncül bakışı birlikte talep etmek, iktidarlara yükümlülüklerini hatırlatarak bu salgının sömürüyü derinleştiren ve yeni salgınları körükleyen varlığına dur demek hepimizin sorumluluğudur" diye vurguladı.

Salgında gelinen noktada enfeksiyon zincirini kırmak için koronavirüs aşılarının hedef popülasyona yüksek kapsayıcılıkta yapılması gerektiğini belirten TTB, "Bununla beraber, salgının başından beri sürdürülen ve yapılmaya devam edilmesi gereken hasta ve temaslıların saptanması, izlenmesi ve bulaşın engellenmesidir. Bulaşın engellenmesi öncelikle aktif bir filyasyon çalışması ve yaygın test uygulanması ile mümkündür. Bu bakışla, uygulanmakta olan test stratejilerine ilişkin kararların mevcut kanıtlar ışığında yeniden gözden geçirilmesi ve yerel epidemiyolojik duruma, nüfus dinamiklerine ve yerel düzeydeki kaynaklara göre düzenlenmesi uygun olacaktır. Biriken bilimsel verilerin ışığında gelinen noktada, salgının kontrol altına alınabilmesi için, ‘doğru test yöntemi’ yanında asıl ‘doğru test algoritması’nın belirlenmesi gereklidir” dedi.