Tartışmalı İç Güvenlik Yasa Tasarısı'nın, en tartışmalı maddelerin Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkilerini düzenleyen kanunu değiştiren düzenlemeler AKP'lilerin kabul oyuyla dün gece Genel Kurul'dan geçti.

Meclis'te İç Güvenlik Paketi'nin 47, 48, 49, 50 ve 51. maddeleri kabul edildi. Muhalefet partilerinin ret oyu verdiği 5 madde AKP’li vekillerin kabul oyları ile Genel Kurul'da kabul edilmiş oldu.

Bianet'te yer alan habere göre 51. madde ile Jandarma teşkilatı, İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Generaller hariç komutanların atamalarını vali yapacak.

Kısaca İç Güvenlik Paketi olarak adlandırılan “2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın 5 maddesi daha kabul edildi.

21 gündür süren Meclis oturumunda 132 maddelik tartışmalı tasarıda ilk 10 madde ile en fazla tartışmaya neden olan 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve  Yetkileri Kanununda değişiklik yapan bu beş maddeye göre Jandarma teşkilatı, İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak ve general seviyesi haricindeki jandarma komutanların atamalarını vali yapacak.

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda değişiklik yapan bu beş madde ile Valiler ildeki jandarma personelinin sicil amiri olacak. Böylece Jandarma personelinin görevden alma işlemleri İçişleri Bakanlığı'na devredilmiş oldu. Jandarma, personel kaynağını yine TSK'dan karşılamaya devam edecek.

Muhalefetin bu beş maddeye itirazları kısaca “Jandarmanın iktidarın zabıtasına dönüşeceği ve jandarmanın sivilleşmek yerine siyasallaşacağı” şeklinde özetleniyor.