Abadi, Güneydeki statüyü neredeyse tümden ortadan kaldırmayı planlıyormuş (adım adım da bu gerçekleşiyor, zira yenilmiş olan tarafın muzaffer olanın dayattıklarını reddetmesi de pek mümkün gözükmüyor) üstelik ya peşmergeyi Irak ordusunun bir parçası haline getirecekmiş ya da peşmergeyi yerel ölçekte bir güvenlik birimi haline dönüştürecekmiş ve bugün, Peşmergenin maaşının yakında ödeneceği sözünü de vermiş Abadi-İbadi!
...
Demek ki Kürtler gerçekten fena aldatıldı, haksız bir biçimde çok temelsiz hülyalara maruz bırakıldı!
Kendilerini yöneten Kürt liderler, aşiretler, ağalar ve örgütler tarafından!
...
Onlarca yıldır federe bir statüdesiniz, fiili bir devletsiniz, yığınla uluslararası ilişkiler içine girmişsiniz, yığınla devlet ile iş yapıyorsunuz, büyük patronlardan onca-tonca silah almışsınız, onlarca yıldır savaşmaktasınız, ama ne peşmergeciliği ortadan kaldırıp ulusal bir ordu oluşturabilmişsiniz, ne elde ettiğiniz gelirleri zerre bir üretime-yatırıma-eğitime aktarabilmişsiniz, ne de petrolün gelirlerini bir devlet mekanizması, bir devlet sistemi inşa etmek için kullanmışsınız!
...
Peşmergeye maaş ne demek?
Siz dünyanın imparatoru musunuz ki paralı asker besliyorsunuz?
...
YNK mi ihanet etmiş, ABD mi ihanete göz yummuş, AB mi sessiz kalmış, Müslümanlar mı süslümanlık yapmış?
Hayır bayım hayır!
İhaneti bizzat sizin sefaletiniz, sizin öngörüsüzlüğünüz, sizin peşmergeciliğiniz etmiştir!

Demek ki Binali Bey haklı imiş, Reis Bey haklı imiş, Abadi haklı imiş, İran haklı imiş, Ülkü Ocakları Başkanı haklı imiş!
Boşuna kabile mabile demiyormuşlar!
Keşke İsrail'in tırnağı kadar olabilseydiniz!
İnanın onların tek yanılgıları ''ikinci İsrail'' benzetmesi oldu!
Bir de Roj Peşmergeciliği girişiminiz vardı değil mi, hem de ısrarla?
Allah'tan ona gücünüz yetmedi!
...
Ha bizim gibi ahmaklar mı?
Gerçekten fena kandırılmışız!
Az biliyorduk Güneyde olup biten işleri, çok fena dumura uğratıldık dört parçadaki her nefer gibi!
Tarihi bir fırsatı heba ettiniz, ama hayırlısı oldu!
En azından şimdi yanlışın-ihanetin nerede olduğu, nelerden ve hangi işleyişlerden kaynaklandığı berraklaşmaya başlıyor!
...
Tarihin zoru sizin üstünüzdedir!
Umarım siz Güneyli Kuraplar da Qizaplar da bu musibetten elzem ve değerli sonuçlar çıkarırsınız!