Türkiye’nin dört bir yanında 25 Kasım’da kadınlar eşit, özgür, şiddetsiz bir dünya için kadına yönelik şiddete karşı sokakta olacaklarını duyurdu.

Kadınların şiddete karşı çağrı yaptığı Taksim'deki 25 Kasım eylemlerine Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasak kararı getirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada (Twitter) bulunan açık kaynak kodlu @25KasimKadin adlı hesaptan hesaptan “Özgürlüğümüz İçin Susmuyoruz. Hayatlarımızdan Vazgeçmiyoruz, Erkek Devlet Şiddetine İtaat Etmiyoruz.” @HDP_ist_kadin adlı hesaptan “Savaşa, Yoksulluğa, Erkek-Devlet Şiddetine Karşı İsyandayız. Jin Jiyan Azadi”, @DayanismaMor adlı hesaptan “Kutsal Aile Diyerek Kadınları ve LGBTİ’ları Kapatmaya Çalıştığınız Yerler Sömürü ve Şiddet Yuvası! Bizler O yuvalara Mahkum Edilmeyi Kabul Etmiyoruz” @Emekci_Eka adlı hesaptan “Savaş ve İşgal politikalarına, Kürt Halkına Yönelik Faşist Saldırılara Karşı Birleşik Mücadelemizi Yükseltiyoruz. Biliyoruz; Biz Kadınlar İçin Bu Savaş En Çok Yıkımı Getiriyor. Savaşa ve İşgale Karşı Kadın Mücadelemizle Sokaktayız! 25 Kasım Cuma Günü Saat 19:00’da Taksim Tünel’deyiz.” sloganları ile kamuoyu oluşturmak amacıyla 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 19:00’da Taksim Tünel Meydanı’na yürüyüş, basın açıklaması veya benzeri açık alan etkinlikleri düzenleneceği şeklinde bilgiler edinilmiştir.

Sosyal medya üzerinde yer alan paylaşımlar göz önüne alındığında, yapılacak etkinliklerin bazı toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplumda infial uyandırabileceği, bu durumun toplumsal iç barışı tehdit edebileceği, etkinlikleri gerçekleştirecek grup/şahıslar ile vatandaşlarımız arasında sözlü ve fiziksel provokatif amaçlı olayların olabileceği, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir.

İlçemiz sınırları dâhilinde huzur ve güvenliğin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarımın hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesinde “Bölge valisi, vali veya kaymakam, milli güvenlik kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, belirli bir toplantıyı: bir ayı aşmamak üzere erteleyebilir veya suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlike mevcut olması halinde yasaklayabilir" hükmü ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 32/ç maddesinde "İlçe sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi kaymakamın ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Kaymakam gereken karar ve tedbirleri alır" hükmüne istinaden;

25/11/2022 Cuma günü saat 19:00’da Taksim Tünel Meydanı’nda sosyal medya (Twitter) hesaplarından yapılacağı duyurulan toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto eylemi vb. eylem/etkinliklere idaremiz Beyoğlu sınırları içerisinde; caddelerde, sokaklarda, meydanlarda, ana arter yollarda, devletin ülkesi ve bölünmez bütünlüğüne, anayasal düzene aykırı olabileceği veya hak ve özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanununun 17. Maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 32. Maddeleri gereğince 25/11/2022 günü saat 00:00’dan 25/11/2022 günü saat 23:59’a kadar müsaade edilmeyecektir"

Kaynak: Gerçek Gündem