İşte AKP'nin anayasa taslak önerisi

AKP, anayasa taslak önerisini TBMM Başkanlığı'na sundu...

İşte AKP'nin anayasa taslak önerisi

AKP, anayasa taslak önerisini TBMM Başkanlığı'na sundu

İşte AKP’nin anayasa taslak önerisi:

BAŞLANGIÇ

Herkesin insan haysiyetinden kaynaklanan evrensel hak ve hürriyetlere sahip olduğu inancıyla her türlü ayrımcılığı reddeden, kültürel zenginliğimizin kaynağı olan etnik ve dini farlılıklarımıza saygı duyarak müşterek tarihimiz ve değerlerimiz etrafında birlikte yaşama arzusuyla hareket eden biz Türk Milleti; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne dayanan bu Anayasayı egemen irademizin ifadesi olarak kabul ve ilan ederiz.

DEVLETİN ŞEKLİ VE TEMEL İLKELERİ

Devletin şekli

Madde 1– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Cumhuriyetin nitelikleri

Madde 2– Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

Madde 3– (1) Türkiye Devleti ülke ve millet olarak bölünmez bir bütündür.

(2) Resmî dili Türkçedir.

(3) Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

(4) Millî marşı "İstiklâl Marşı"dır.

(5) Başkenti Ankara 'dır.

Devletin temel amaç ve görevleri

Madde 4– Devletin temel amaç ve görevleri, milletin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleri ile bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Egemenlik

Madde 5– (1) Egemenlik kayıtsız ve şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini seçtiği temsilcileri aracılığıyla ve halkoylaması yoluyla kullanır.

(2) Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz.

Yasama yetkisi

Madde 6– Yasama yetkisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.

Yürütme yetkisi

Madde 7– Yürütme yetkisi, Başkan tarafından kullanılır.

Yargı görevi

Madde 8– Yargı görevi, bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yerine getirilir.

Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü

Madde 9– (1) Anayasa hükümleri bütün devlet organlarını ve kişileri bağlar.

(2) Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2013, 13:16

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER