CHP'nin yeni tüzüğü hazır

Tüzükte CHP’nin yeni değerleri sıralandı, parti özgürlükçü demokrasiyi hedefliyor...

CHP'nin yeni tüzüğü hazır

Genel Başkan seçildikten sonra parti yapısında önemli değişikliklere giden Kemal Kılıçdaroğlu yeni tüzük taslağını da hazırlattı. Tüzükte CHP’nin yeni değerleri de sıralandı: “Kadına yönelik şiddete karşı”, “Çocuk istismarını önleyen”, “Özgürlükçü demorkasiyi hedefleyen”, “Adalet üretebilen yargıyı gerçekleştirmeye kararlı”

Vatan gazetesinden Kıvanç El’in haberine göre,CHP yenilediği parti tüzük taslağında, parti tabanından gelen talepleri karşılıyor. Genel başkan adaylığının kolaylaşması, milletvekili belirlemede ön seçim uygulanması ve çarşaf listeyle seçim, tüzüğe eklendi. Tüzükte, dikkat çeken ayrıntılar da yer alıyor. Genel Başkan MYK’sını oluştururken 3 ismi PM dışından atayabilecek. Böylece çarşaf listeyle seçim yapılınca dışarıda kalma ihtimali olan isimlerle de Genel Başkan çalışabilecek. Genel Merkez’de “Bilgi Depolama Birimi” kurulmasına ilişkin düzenleme de tüzük taslağına girdi. Bu birimde partinin tüm hafızası tutulacak.

CHP Ekim ayında yapmayı planladığı tüzük kurultayı öncesi tüzük taslağını hazırladı. Genel başkan adayı olmak için kurultay delege sayısının yüzde 20’sinin imzasının alınma şartı yüzde 10’a indirildi. Kurultayda çarşaf listeye öncelik verilmesi ve milletvekillerinin ön seçimle belirlenmesi de tüzük taslağında yer aldı. Tüzük taslağında birçok yenilik de yer alıyor. Tüzükte “Değerler” maddesine çok sayıda yeni madde eklendi.

CHP hafızasını kuruyor

Yeni tüzük taslağında Genel Merkez’de “Bilgi Depolama Birimi” kurulmasına ilişkin düzenleme de yer aldı. Bir genel başkan yardımcısına bağlanan birimde, parti içi eğitim, program, seçim çalışmaları, raporlar ve açıklamalar “parti görevlilerince kullanılmak” üzere depolanacak. Bu birim, parti tüzükleri, yönetmelikler, kurultay, kongre, PM, MYK ve bütün kurulların toplantılarına ilişkin tutanakları arşivleyecek. Partinin yaptığı toplantılarda alınan kararlar ile sonuç raporları da burada arşivlenecek ve partinin tarihine dair tüm ayrıntılar tek merkezde toplanmış olacak. Birim ayrıca, il, ilçe ve belde birimlerinin de 3 ayda bir ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerini takip edecek ve rapor hazırlayacak. Partililerin taleplerini dönemsel olarak toplayacak ve güncelleyerek yönetime bildirecek. Birim il raporları da hazırlarken o ilin milletvekilleri ile çalışmak zorunda olacak.

Uluslararası açılım

Eski tüzükte CHP’nin yurtdışında temsilcilik açabileceği ülkeler “AB üyesi devletler ile Isviçre, Norveç, Rusya, ABD, Kanada ve Avustralya’da, KKTC’de, Kafkasya ve Avrasya devletleri” olarak sınırlandırılmıştı. Yeni tüzükte bu ifadeler kaldırıldı ve “yurtdışında temsilcilik açılabilir” ifadelerine yer verildi. Bu düzenleme ile Afrika, Güney Amerika ülkelerinde de temsilcilik açılmasının yolu açılmış oldu.

Yeni değerler

CHP tüzüğünün “İlkeler ve Değerler” başlıklı 2. maddesine yeni eklemeler yapıldı. CHP’nin hedefleri arasında, “Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi”, “Çocuk istismarının önlenmesi”, Yeraltı ve yer üstü kaynaklarının doğanın ekolojik dengesi bozulmadan kullanılması”, “çocuk ve engelli haklarının korunması”, “ırk, dil, din, mezhep, cinsiyet ayrımı yapılmaması”, “özgürlükçü gerçek demokrasi” gibi düzenlemeler yer aldı. Tüzüğün 3. maddesinde yer alan “Amaç” başlıklı maddeye de “Yoksullukla ve işsizlikle mücadele etmek, istihdam olanakları yaratmak” maddesi eklendi. “Parti üyelerinin hakları” başlıklı bölüme de “Partinin yerel ve genel politikalarına katkı vermek” cümlesi eklendi.

80 kişilik PM’nin 40’a düşürüldüğü tüzük taslağında Genel Başkan’a PM dışından yardımcı seçme hakkı da veriliyor. MYK belirlenirken tamamıın PM’den seçilmesi uygulamasından da vazgeçildi. Genel Başkan MYK’sını oluştururken 3 tanesini PM dışından parti üyelerinden belirleyebilecek. Böylelikle PM’ye seçilemeyen isimler arasından Genel Başkan 3 ismi yardımcısı yapabilecek.

Parti içi eğitim

Partide seçmle bir göreve gelebilmek için sertifika şartı da aranacak. Eğitim almadan görev verilmiş parti üyeleri de Parti Okulu’nda eğitime alınacak. Genel Başkan ile PM üyeleri eğitimden muaf olacak. Parti İçi Eğitimden Sorumlu genel başkan yardımcılığının parti içi protokol sırası da değiştirildi. Eski tüzükte genel başkan yardımcılıkları sayılırken son sırada yer alan “Parti İçi Eğitim”; genel başkandan sonra 5. sıraya alındı. Genel başkanın ardından 5. sırada olan ve Gürsel Tekin’e emanet edilen “Basın ve Propaganda” birimi de parti içi eğitimin ardından 1 sıra geriye kaydırıldı.


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER