Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Sevda Tepesi ile Şişli Meslek Lisesi'nin arazisini inşaata açan planların mahkeme tarafından iptal edildiğini açıkladı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, Suudi Arabistan Kralı Abdullah sahibi olduğu Sevda Tepesi ile Şişli Meslek Lisesi arazilerini inşaata açan imar planlarının iptal edildiği açıklamasında bulundu. Açıklamada, "Yetkili idarelerce ayrıcalı imar hakları ile onaylanarak Sevda Tepesi`nde ve Şişli Endüstri Meslek Lisesi alanında yapılaşmaya izin veren imar planları odamız tarafından açılan davalar sonucunda ilgili mahkemeler tarafından iptal edilmiştir. Söz konusu iptal kararları tarafımıza tebliğ edilmiştir" denildi.

SEVDA TEPESİ İMARA AÇILMIŞTI

Odadan yapılan açıklamada şunlar dile getirildi:
Kamuoyunda Sevda Tepesi olarak bilinen ve Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu`nun 22.10.2012 tarih ve 2012/4 sayılı kararı ile onaylanan Üsküdar İlçesi, Kandilli Mahallesi, 945 ada, 12 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Odamız tarafından 25.02.2013 tarihinde dava konusu edilmişti. Dava konusu imar planları ile Boğaziçi Alanı`nda sahil şeridinde ve öngörünüm bölgesinde kalan ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu`nda yeşil alan olarak korunması gerekliliği açıklıkla ifade edilen Sevda Tepesi`nde özel kişilere ayrıcalıklı haklar tanınmakta ve Boğaziçi Kanunu`na, şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına aykırı olduğu halde yapılaşmaya izin verilmekteydi. Odamız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Üsküdar Belediyesi`ne karşı açılan ve İstanbul I. İdare Mahkemesi`nde görülen davada Sevda Tepesi`nde yapılaşmaya izin verecek ve Boğaziçi alanında telafisi mümkün olmayan tahribata yol açacak imar planları iptal edilmiştir.

ŞİŞLİ MESLEK LİSESİ

Öte yandan Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi`nin bulunduğu arazi üzerinde AVM ve Rezidans gibi fonksiyonlarla yoğun bir yapılaşma öngören imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 02.10.2013 tarihinde onaylanmış ve Odamız tarafından 10.01.2014 tarihinde yargıya taşınmıştı. Dava konusu imar planı değişikliği ile 'meslek lisesi alan' olarak bilinen bölge büyük ölçüde Emsal: 3,00 yapılaşma değeri ile "Ticaret + Konut Alanı"a alınarak bakanlık tarafından ayrıcalıklı imar artışı ve fonksiyon değişikliği ile kamu yararına aykırı bir işlem tesis edilmekteydi. Odamız tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na karşı açılan ve İstanbul 8. İdare Mahkemesi`nde görülen davada daha önce mahkeme tarafından 20.03.2014 tarihinde verilen kararla planın yürütmesi durdurulmuş, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu önemli eğitim alanına ilişkin yeni bir ayrıcalıklı imar planı onaylanarak yargı makamının kararı atlatılmak istenmiştir. 16.09.2014 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren ve dava gerekçelerimizi aynen koruyan söz konusu imar planları 25.11.2014 tarihinde Odamız tarafından yeniden yargıya taşınmış olup İstanbul 3. İdare Mahkemesinde dava süreci devam etmektedir.

KARAR KAMUSAL AMAÇLA KULLANIMA DEVAM AÇISIDAN SON DERECE ÖNEMLİ

İstanbul 8. İdare Mahkemesi tarafından 31.10.2014 tarihinde verilen 2014/1582 sayılı son karar ile birlikte Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi`ne ilişkin hazırlanan bu ayrıcalıklı imar planı iptal edilmiştir. İlgili yargı makamlarının dava konusu imar planlarına ilişkin vermiş oldukları iptal kararları Sevda Tepesi`nin kentin gözbebeği Boğaziçi`nde değerli bir yeşil alan olarak korunması ve kentsel donatılar anlamında çok yetersiz bir alanda olan Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi`nin kamusal amaçlarla kullanımına devam edilmesi açısından son derece önemlidir. İmar Planları aracılığıyla kamuya ait olan değerlerin, alanların birer birer çeşitli sermaye gruplarına ayrıcalıklarla tahsis edilerek kamu elinden çıkartılmasına karşı TMMOB Şehir Plancıları Odası olarak, kamu yararından, bilimden, doğadan ve insandan yana mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyoruz.