CHP Muğla milletvekili Burak Erbay'ın davacısı olduğu, Sandras dağındaki Köyceğiz'in içme suyu kaynaklarını zehirleyeceğinden endişe edilen, Efes olivin madeni için verilen “ÇED gerekli değildir” kararının iptali davasında bilirkişi “ÇED gereklidir” raporu verdi.

Daha önce Muğla Köyceğiz'de Sandras’ı Koruma Platformu öncülüğünde sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen bir duyuruyla madencilik faaliyetlerinin yapıldığı alanda bir dizi etkinlik ve yürüyüş düzenlenmişti.

Gelişme üzerine Av. İsmail Hakkı Atal konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Şirket zehirleme projesine devam etmek isterse Çevresel Etki Değerlendirme sürecine girip, ÇED raporu hazırlamak zorunda kalacak. Türkiye'deki birçok madencilik projesi gibi hileli işlemlerle gerçek proje alanını gizleyen ve 25 hektarın üzeri ÇED'e tabi olduğu için 777 hektarlık ruhsat alanı içinde 24,95 hektarlık proje göstererek ‘ÇED gerekli değildir’ kararı alan, Efes Endüstri Mineralleri A.Ş. davasında bilirkişi heyeti ÇED'in gerekli olduğu yönünde rapor verdi.

Maden işletmeleriyle zehirlenen suyumuz ve toprağımız kanser hastalığını arttırmaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü verilerinden alınarak Sağlık Bakanlığının yayınladığı 2018 Sağlık İstatistikleri Yıllığına göre 2002'den bu yana kanser türlerinin hepsinin ciddi tırmanışa geçtiği görülmektedir. 2002 ile 2016 arasında (Bkz. https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/36134,siy2018trpdf.pdf?0_ ) (syf:43 ) erkeklerde prostat kanseri 3 kat, lenf kanseri 5 kat, troid kanseri 12 kat, akciğer kanseri 1,5 kat artmıştır. Kadınlarda ise 2002 -2016 arasında meme kanseri 1,5 kat, troid kanseri 6,5 kat, akciğer kanseri 2 kat artmıştır. Gerçek proje alanını gizleyerek hileli işlemlerle çok daha büyük ruhsat alanlarını 25 hektarın altında bir proje içinde gizleyen ve ÇED gerekli değildir kararı alan maden şirketleri de, imzalayan kamu görevlileri de suç işlemektedir. Hileli işlemlerle çaldıkları minarelere kılıf uyduranlar halkı göz göre göre zehirleyen, kanser eden, halk sağlığını yok etmeye çalışan halk ve ülke düşmanlarıdır. Özel teşebbüs madencileri ülke halkını zehirleyen, sağlıklı gelecek nesillerin yetişmesini engelleyen bir milli güvenlik sorunudur. Enerji ve maden sektörleri hemen -şimdi özel teşebbüse kapatılmalıdır. İklim krizi -salgın hastalıklar ve kanser çağında çevre ekoloji mücadelesi yaşam hakkı mücadelesi haline gelmiştir.”