Ankara Gölbaşı, Didim, Balıkesir, Eskişehir, Kırklareli, Urfa ve İzmir Karşıyaka'nın da bulunduğu birçok konumdaki taşınmazların satışına karar verildi.

Resmi Gazete’de “Yatırımcılara Duyuru” başlığıyla yayımlanan kararda şöyle denildi: "T.C. Hazine ve Maliye bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından belirtilen taşınmazlar, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında “satış” yöntemiyle özelleştirilecektir."

Yayımlanan listede; Ankara İncek, Gölbaşı, İzmir Karşıyaka, Aydın Didim, Eskişehir, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Elazığ, Kırklareli ve Kastamonu’daki araziler yer aldı.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak
suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen
teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.

Son teklif verme tarihleri 30 Kasım ile 7 Aralık arasında değişiyor.