Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile imzaladığı anlaşmalara dair kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 24 Kasım 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile BAE Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"nın yürürlüğe girmesi hakkında karar ile iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve çevre alanında işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Ankara'da 28 Aralık 2021'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Eylem Planının" yürürlüğe girmesi hakkında karar ile iki ülke arasında ulusal egemenlik, eşitlik ve karşılıklı menfaat ilkeleri çerçevesinde mevcut dostane ilişkileri ve yakın iş birliğini geliştirmek için turizmin geliştirilmesi hususunda yurt dışında tanıtımı ve gerekli olan diğer hususlarda var olan iş birliğinin daha da artırılması amaçlanıyor.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti tarafından 28 Haziran 2012 tarihli anlaşma ile Kırgızistan Cumhuriyeti'ne sağlanan kredi kapsamında 1 Eylül-31 Aralık 2021 arasında tahakkuk eden anapara, faiz, temerrüt faizi ve diğer yükümlülüklerin G-20 borç erteleme girişimi çerçevesinde ertelenmesine ilişkin olarak 31 Aralık 2021'de imzalanan ekli Yeniden Yapılandırma Anlaşmasının yürürlüğe girmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de çıktı.