KHK’lere ilişkin açıklama yapan KESK Van Şubeler Platformu üyeleri, OHAL Komisyonu’nun iktidarın kararları doğrultusunda hareket ettiğini belirtti. 
 
KESK Van Şubeler Platformu, Van-Hakkari Tabip Odası, DİSK Genel-İş Van Şubesi, TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu ve İHD Van Şubesi, ''KHK'ler İptal Edilsin”, “OHAL Komisyonu Kapatılsın”  ve “KHK ve Kayyum Rejimine Hayır'' şiarıyla her hafta yaptıkları açıklamanın 8’ncisini KESK Van Şubeler Platformu önünde yaptı. 
 
DİSK Genel-İş Van Şube Başkanı Ömer Tekin, iktidarın haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik üzerinde kendini var etmeye çalıştığını belirterek, “Emekçilerin, sendikaların, meslek odalarının, demokratik kitle örgütlerinin üzerinde baskılarını artırmaktadır. Bizleri, aydınlıktan, demokrasiden, emekten, adaletten, hak ve özgürlüklerden, vazgeçirip kendilerine dokunmayan eleştirmeyen, sorgulamayan bir toplum yaratmayı amaçlamaktadırlar” dedi.

‘İKTİDARIN NOTERİ’

OHAL İnceleme Komisyonu’nun iktidarın kararları doğrultusunda hareket ettiğini söyleyen Tekin, komisyonun lağvedilmesi gerektiğin ifade etti. Tekin, “23 Ocak 2017 günü iki yıllık süre içinde kamudan ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını ve kapatılan kurumların itirazlarını değerlendirmek ve karar altına almak üzere kendisine bağlı OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu’nu kurdu ve görevlendirdi. Komisyonun görev süresi uzatılmasına ve aradan 5 yıllık süre geçmiş olmasına rağmen hala yaklaşık 4 bin dosya karara bağlanmayı bekliyor. Komisyonun verdiği kararlarda ret oranı yüzde 87,3’tür. Bu oran barış imzacısı akademisyenlerin açıklanan dosyalarında yüzde 100’dür. Bu oranlar bile komisyonun idari bir mekanizma olduğunu, iktidarın noteri gibi hareket ettiğini doğrulamaktadır” diye konuştu.

Kaynak: MA