Limited şirket kuruluş aşamalarının kolay olması, görece düşük ana sermaye miktarıyla kurulabilmesi ve tek kişi tarafından dahi limited şirket kurulabilmesinin mümkünlüğü nedeniyle Türkiye’de şirket kurmak isteyenlerin en sık tercih ettiği şirket türlerinden biridir. Limited şirket kurmak için en az 1 ve en çok 50 ortağa gereksinim vardır. Kurulacak limited şirketin ana sermayesi en az 10.000 Türk Lirası olmalıdır. Şirket ortaklarının sermayelerini en az 25 TL ve katları şeklinde koymaları gerekmektedir. Bunun yanı sıra kurulacak limited şirketin unvanı mutlaka Türkçe olmalı, içinde limited şirket ibaresi ve faaliyet konusu geçmelidir.

Limited şirket kurmak için gereken bilgiler ve belgeler şu şekildedir:

 • Limited şirket ortaklarından her birine ait ikişer adet ikametgah belgesi,
 • Limited şirket ortaklarına ait kimlik fotokopileri,
 • Her bir ortak için 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • Limited şirket merkezine ait adres,
 • İş yerine ait kira sözleşmesi ya da tapı fotokopisi,
 • Limited şirket sermaye tutarı,
 • Sermaye oranları,
 • Şirket temsilcisi

Bu bilgilerin ve belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanmasının ardından limited şirket ana sözleşmesi hazırlanmalıdır. Ticaret Bakanlığı’na ait olan MERSİS sistemine giriş yapılarak limited şirket ana sözleşmesi oluşturulmalıdır. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aynı unvana sahip olan bir başka şirket olmamasıdır. Eğer aynı ya da benzer isimli bir başka şirketin varlığı söz konusuysa ticaret odasının şirket kuruluş talebini reddedebileceği göz ardı edilmemelidir. Süreçte bu tür bir aksama yaşanmaması adına şirket unvanı mutlaka önceden araştırılmalıdır.

MERSIS sistemindeki işlemlerin sorunsuz ve eksiksiz bir şekilde tamamlanmasının ardından sistem üzerinden potansiyel vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileri alınabilmektedir. Alınan potansiyel vergi numarası şirketin resmi olarak kurulmasının ardından resmi vergi numarası olarak kullanılmaktadır. Şirketin ana sözleşmesi oluşturulduktan ve potansiyel vergi numarası alındıktan sonra şirketin ticari sicil kaydının oluşturulması aşamasına geçilmelidir.

Limited şirket ticari sicil kaydı için gereken belgeler:

 • MERSİS kayıt numarasını ve talep numarasını gösteren belge,
 • Dilekçe,
 • Ortakların fotoğraflarının bulunduğu Oda Kayıt Beyannamesi,
 • Yabancı ortakların olması durumunda şirket kuruluş bildirimi

Limited şirket ticaret sicil kaydı için Ticaret Odası’na gidildiği zaman defter tasdik, rekabet kurumu payı, kuruluş tescil ile ilan harçlarının ödemelerinin yapılması gerekmektedir. Tescil işleminin tamamlanmasının ardından limited şirketin resmi olarak kurulduğu kabul edilmektedir. Ardından sicil tasdiknamesi ve yasal muhasebe defterleri teslim alınabilmektedir.  

Limited şirketin resmi olarak kurulmasından sonra vergi dairesi ile ilgili işlemlere başlanabilmektedir. Muhasebeci tarafından bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için kendisine vekaletname verilmesi gerekmektedir. 

Limited şirket vergi dairesi işlemleri için istenilen belgeler:

 • İşe başlama bildirimi,
 • İş yeri tapu fotokopisi ya da kira kontratı,
 • İnternet vergi dairesi şifre talep formu,
 • E-tebligat formu,
 • Şirket ortaklarına ait ikametgah ilmühaberleri,
 • Şirket tescil yazısı ya da sicil tasdiknamesi,
 • Şirket müdürünün imza sirküleri,
 • Muhasebe hizmet sözleşmesi,
 • Muhasebeciye verilmiş olan vekaletname.

Limited şirketin bir sanayi kuruluşu olduğu durumlarda vergi dairesi işlemlerinin ardından sanayi odasında da bazı işlemler yapılması gerekir. 

Limited şirket sanayi odası işlemleri için gereken belgeler:

 • Sanayi odası başvuru formu,
 • Ticaret sicil gazetesi,
 • Noter tasdikli ana sözleşme,
 • Şirket müdürü imza sirküleri,
 • Şirket ortaklarına ait ikametgah ilmühaberleri,
 • Şirket ortaklarına ait nüfus cüzdanlarının suretleri.

Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından belediyedeki işlemler başlatılmalıdır. İş yeri açma izni ve ruhsatı çıkarılıp Çevre Temizlik Vergisi yatırıldıktan sonra limited şirket ticari faaliyete başlayabilmektedir. Belediyedeki işlemlerin tamamlanabilmesi için işyerinin kira kontratı ya da tapu fotokopisi, vergi levhası, ticaret odası kayıt sureti ve ticaret sicil gazetesi işlem sırasında ibraz edilmelidir. 

Hangi Şirket Türünü Seçmelisiniz?

Ticari faaliyette bulunacak girişimciler limited şirket ya da anonim şirket kurmak konusunda zaman zaman kararsız kalmaktadırlar. Birbirleri karşısında farklı avantajları ve dezavantajları olan bu iki şirket türünden hangisinin seçileceği gerçekleştirilecek olan ticari faaliyet özelinde değerlendirilmelidir.

Limited şirketlerin kurulumu için gereken minimum sermaye 10.000 TL iken bu rakam anonim şirketler için 50.000 TL’dir. Finansal kiralama, sigorta, bankacılık alanlarında faaliyet gösterecek olan şirketlerin ülkemiz kanunlarına göre anonim şirket olarak kurulması zorunludur. 

Limited şirket en fazla 50 ortakla kurulabilirken anonim şirkette bu konuda bir sınır yoktur. Ancak sınır olmamakla birlikte anonim şirkette ortak sayısının 250’yi geçmesi durumunda şirketin Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olması söz konusudur.

Limited şirketlerde ortaklar şirkete ait kamu borçlarından taahhüt etmiş oldukları sermaye oranında kendi mal varlıkları ile sorumlu tutulurlar. Anonim şirketlerde ise ortakların kamu borçları karşısında böyle bir sorumluluğu yoktur.

Limited şirketlerde en az bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekmekle birlikte bu durum anonim şirket ortakları için geçerli değildir. Bir yönetim kurulu üyesinin tam temsil yetkisine sahip olması anonim şirketlerde yeterli olmaktadır.

Limited şirket hisseleri isme yazılı hisse senedine anonim şirketlerde ise hamiline yazılı hisse senetlerine bağlanabilmektedirler.