Ülkemizde inşaat alanlarında çok fazla yüksekten düşme, iskele çökmesi, yıkılması gibi yaşanan aksilikler ve bunun sonucunda ağır kayıplar yaşanmaktadır. Bu yaşanan kayıpları ortadan kaldırmak adına iş sağlığı ve güvenliğinin korunması sağlayan güvenlikli iskele sistemleri oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu sayede iskelede,

 Başlangıç ayağı, yatay ve çapraz bağlantı, pano, yürüme platformu, ayar mili, duvar bağlantı elemanları gibi pek çok unsurun en iyi şekilde dikkat edilmesi ve iskele düzenli periyot aralıkları eşliğinde muhakkak kontrole tabi tutulması gerekir. Ayrıca inşaat alanında çalışan işçilerin kazalara maruz kalmaması adına belirli bir eğitimden geçmesi sertifikalı iskele vasfına sahip olan iskelelerde çalışmalarına devam etmesi gerekir.

Sertifikalı İnşaat İskelesi ile işçilere daha güvenli bir çalışma ortamı sunulmuş olacaktır. Hızlı kurulum, güven ve tüm donanımların kontrol edilmesi konusunda gereken desteğin alınması ve iskele inşaat alanlarının en iyi şekilde işçi sağlığını tehlikeye sokmayacak şekilde hazırlanması gerekir.

Güvenlik Şart

Günümüzde çok sık sorunlar ve kazalar ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu gibi durumlarda inşaat ve tersane alanlarında ki güvenliğin sağlanabilmesi adına Güvenlikli İskele çok büyük ihtiyaca dönüşmüştür. Kazaların ve can kayıplarının ortadan kaldırılması açısından güvenlikli sistemin kullanılması zorun haline gelmiştir.

Bu iskele güvenliğin son derece dikkat ile güvene alındığı ve güvenlik açığının giderildiği sistemlerdir. Güvenli korkuluklar, topukluk ve kilitlenme ile iskelede ki güvenlik iki katına çıkmakta ve kazaların önüne geçilmektedir. İnşaat alanlarında çalışan personellerin belirli bir vasfa sahip olması açısından Güvenlikli İskele verilerek iskele ortamının daha güvenli ve profesyonelliğe dayalı olması sağlanmaktadır.

Bu sayede eğitimlerin ardından Güvenlikli İskele ile ortam daha güvenli ve kazalar minimum düzeye inmiş olacaktır.

Güvenlikli İskele Kullanım Nedeni

İnsanlar çalışma ortamlarında yaşadıkları iş kazaları nedeni ile yaralanmakta ya da ölmektedirler. İnsanların güvenlik önlemlerini almadan çalışmalarını engellemek için de yeni kararlar içerisinde iskelelerin güvenlikleri sorgulanmakta, iskele olmayan yerlerde de gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Bu gibi durumlarla karşılaşılmasını engellemek amacıyla da Güvenlikli İskele kullanımı zorunlu hale gelmiştir. Kaliteli ve dayanıklı malzemelerin kullanılması çalışanların da güvenliğini sağlamaktadır. İş yerlerinin sertifikalı iskele kullanmalarındaki amaç malzemelerin dayanıklılığının biliniyor ve ispatlanmış durumdadır. Uygun olmayan iskele ve çeşitlerine sertifika verilmemektedir.

Sertifikalı inşaat iskelesi çalışanların can güvenliğini en iyi şekilde korunacağının bir bakıma garantisidir. İnsanlarında dikkatli olmalı eksikleri bildirmeleri gerekmektedir. Tüm incelemeler yapılarak tercih edilen malzemelerden iş yeri sahibi olanların alıp kullanmaları gerekmektedir.