Hücre cezası verilmesini düzenleyen maddenin iptali için AYM'ye sekiz ayrı dava açıldı…

İstanbul Anadolu Adliyesi İnfaz Hâkimi Servet Kartal, İnfaz Kanunu’nun disiplin suçu işleyen mahkûmlara, bir günden 20 güne kadar hücre cezası verilmesini düzenleyen maddesinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sekiz ayrı dava açtı. Özellikle siyasi mahkûmlar üzerinde uygulanan hücre hapsi cezasının iptaline ilişkin davanın ilk incelemesi bugün yapılacak.

Gözden kaçırmayın

DSÖ maymun çiçeği virüsü için acil toplanıyor DSÖ maymun çiçeği virüsü için acil toplanıyor

Taraf'tan Adnan Keskin'in haberine göre; İnfaz hâkimi Kartal, haklarında çeşitli nedenlerle hücre hapsi cezası verilen mahkûmların yaptığı itirazlarla ilgili sekiz ayrı dosyada, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu sonucuna vardı.

SİYASİ MAHKÛMLARA

İnfaz hâkimi Servet Kartal, hücre cezasının Anayasa’nın 17. maddedeki şu düzenlemeye aykırı olduğunu savundu: “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz.”