Süryanilerden Davutoğlu ve Erdoğan'a mektup: 1915 soykırımını inkar etmeye son verin

Mektupta, soykırımın kabul edilmesi ve Hıristiyan halklara haklarının iade edilmesi talep edildi

Süryanilerden Davutoğlu ve Erdoğan'a mektup: 1915 soykırımını inkar etmeye son verin

Süryaniler, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1915 soykırımının inkar edilmesine son verilerek, bu soykırımın kabul edilmesini ve Hıristiyan halklara tüm haklarının geri iade edilmesini talep eden bir mektup yazdı.

Altında 20'nin üzerinde sivil toplum kuruluşunun imzasının olduğu mektup şöyle:

"Osmanlı İmparatorluğu ve İttihat-Terakki Cemiyeti, bundan 100 yıl önce Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasındaki hristiyan halklarına (Ermeni, Asur/Süryani/Keldani  ve Pontus Rumları) planlı, sistemli bir şekilde soykırım uygulayarak bir etnik temizlik hareketi gerçekleştirmiştir. Bazı işbirlikçi Kürt aşiretlerininin de soykırımda aktif rol aldıklarını ayrıca unutmamak gerekir. Bu soykırımda 1,5 milyon Ermeni; 500 bine yakın Asur/Süryani/Keldani ve 350 binin üzerinde Pontus Rum halkı katledilmiştir. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar demeden gerçekleştirilen bu vahşi katliamda, aynı zamanda hristiyan malları, mülkleri ve arazileri gaspedilmiş ve zaten soykırım, bu hristiyan mülkiyete el koymanın  da bir yolu olarak düşünülmüş ve planlanmıştır. 

Toplumsal barışın sağlanması, geçmişin yaralarının sarılması, gerçek anlamda demokratik bir sistemin kurulmasının yolunun geçmişle yüzleşmekten, yapılan haksızlıkları kabul etmekten geçtiği bilinen bir gerçektir.

Soykırım, katliam ve insanlık suçları işleyen ülkelerin çoğu geçmişleriyle yüzleşir, yeni katliam ve soykırımların olmaması için önlemler alırlarken; aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkeler inkar etme, yapılan soykırım ve katliamları gizleme ve failleri koruma yolunu seçmişlerdir.

Türk devletinin bu tutumu, 1915’te soykırıma uğrayan Ermeni, Asuri/Süryani/Keldani, Rum Pontus halklarının ve  ayrıca Cumhuriyet sonrasında da Ezidi, Kürt ve Alevilerin de uğradıkları katliamlar sonucu yaşadıkları travmanın nesilden nesile aktarılmasına, yaranın aradan neredeyse bir asır geçmesine rağmen kanamaya devam etmesine neden olmuştur. 

Anadolu ve Mezopotamya topraklarında yaşayan halklar son 100 yıl içinde büyük acılar ve katliamlar yaşamışlardır. Şüphesiz bunlardan en büyüğü 1915 yılında yaşanan ve milyonlarca Ermeni, Asuri/Süryani/Keldani, Pontus Rum’unun yaşamını yitirmesiyle, milyonlarca insanın topraklarından sürülmesiyle sonuçlanan soykırımdır! İnsanların katledilmesi ve yerlerinden zorla sürülmesiyle beraber bir kültür de yok olmaya yüz tutmuştur. 

Hiç bir ülke soykırım ve katliamların suçunun yükünü taşıyamaz. Bu yükü ortadan kaldırmanın ve yeni soykırımları önlemenin yolu herşeyden önce 1915 Soykırımı'nı gerçekleştirenlerin Hristiyan halklardan özür dilemesinden; devletin tüm arşivlerinin kamuoyuna açılmasından; Cumhuriyet sonrası gerçekleştirilen soykırım ve katliamların kabul edilmesinden;  kurbanlar ve yakınlarından özür dilenmesinden ve tüm haklarının geri iade edilmesinden geçmektedir. Soykırım nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bu kültürlerin yok olmaması ve yeniden canlanması için de devletin güvencesi altına alınmaları ayrıca önem arzetmektedir.  

Türkiye’nin demokratik ve uygar bir ülke olmasının önunde duran en büyük etkenlerden bir tanesi  inkar politikasını sürdürüyor olmasıdır.   

Biz aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak 100 yıl önce Anadolu ve Mezopotamya’da etnik, dini ve siyasi nedenlerle gerçekleştirilen 1915 soykırımının inkar edilmesine son verilerek, bu soykırımın kabul edilmesini ve hristiyan halklara tüm haklarının tek tek geri iade edilmesini  talep ediyoruz."

MEKTUPTA İMZASI OLANLAR

Seyfo Center, İsveç Asur Gençlik Federasyonu (AUF), İsveç Asur Kadın Federasyonu (AKF), Orta Avrupa Asur Federasyonu (ZAVD), İsveç Ermeni Federasyonu, Asur Demokratik Örgütü (ADO), Amerika Mezopotamya Örgütü, Södetälje Mor Yakup Süryani Ortodoks Katedrali, İsveç Alevi Dernekleri Federasyonu, Stockholm Türkiye’liler Dayanışma Derneği, Mezopotamya Halk Kongresi, Eurokurd- İnsan Hakları Dökümentasyon Merkezi, Mezopotamya Demokratik Değişim Partisi, Mezopotamya Dayanışma Derneği, İsveç Kürt Konseyi, Stockholm Kürt Enstitüsü, Brüksel Kürt Enstitüsü, Hallonbergen Süryani Ortodoks Kilisesi, Nsibin Yayınları, Asur Dernekleri Stockholm İl Gençlik Örgütü, Botkyrka Asur Kültür Derneği, İsveç Pontus Dernekleri Federasyonu

(Demokrat Haber)

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2015, 15:18

Demokrat Haber'e Bağış Yap >>>

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER