İHD Kars Şubesi: Sit alanı Karadağ Mahallesi’ndeki çöp halk sağlığını tehdit ediyor

Karadağ Mahallesi’nin çöp sorunu yıllardır çözüme kavuşturulamadı

İHD Kars Şubesi: Sit alanı Karadağ Mahallesi’ndeki çöp halk sağlığını tehdit ediyor

İnsan Hakları Derneği (İHD) Kars Şubesi, Kars Belediyesi’nin çöp alanı olarak belirlediği Karadağ Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Kars Merkez’de yer alan Karadağ Mahallesi’nde Belediye’nin çöp alanı olarak belirlediği alan mahalle sakinlerinin sağlığını tehdit ederken yıllardır yapılan tüm girişimlere rağmen çöp sorunu çözülemedi.

Acil önlem çağrısının yapıldığı raporda, “Çöplerin döküldüğü alanda insan ve hayvan sağlığı, bitki örtüsü ve su kaynakları açısından hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı ve gelişigüzel atılan çöp yığınlarının büyük tehlike arz ettiği görülmektedir” denildi.

İHD’de Kars Şubesi’nin raporu şu şekilde:

-Kars merkezde yer alan Karadağ Mahallesinde sit alanı olarak bilinen ve tarihi kültür varlıklarının da bulunduğu mevki ye Kars Belediyesi tarafından şehrin bütün katı, tıbbi, evsel atıklar ve diğer çöplerin 1990 yılından başlanarak hiçbir ayıklama, arıtma ve toplama çalışması yapılmadan dağınık bir şekilde yerleşim alanının 100 metre yakınına kadar, biriktirilerek günümüze kadar dökülmektedir.

-Karadağ’da katı atıkların döküldüğü alan Kars merkez Karadağ mahallesinde yerleşim birimleri arasında yer almaktadır. Bu çöplük Kars-Ardahan kara yoluna yaklaşık 300-400 metre mesafede olup yerleşim alanlarının adeta içinde yer almaktadır. Hatta yer yer bazı çöplerin çevre yolu kenarına da döküldüğü tespit edilmiştir.

-Çöplerin döküldüğü alanda insan ve hayvan sağlığı, bitki örtüsü ve su kaynakları açısından hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı ve gelişigüzel atılan çöp yığınlarının büyük tehlike arz ettiği görülmektedir.

-Çöp dökülen alanın tanımlanmış sınırlarının olmadığı gerek insanların ve gerek hayvanların o alana çok rahat girip çıktığı, ayrıca çocukların çöp topladığı tarafımızca tespit edilmiştir.

-Çöp dökülen alana çok yakın sahalar aynı zamanda mera olarak kullanıldığından hayvanlarını bu alanda otlatan çobanların olduğu bu kişilerin ve hayvanlarının büyük risk  altında  olduğu  tespit edilmiştir.

-Oluşan devasa çöp tepeleri ve yol güzergâhında gördüğümüz onlarca hayvan leşi salgın hastalıklar açısından çok büyük risk teşkil

-Şehrimizin tüm katı atıklarını bu çöplüğe döken onlarca aracın hiçbir işleme tabi tutulmadan tekrar şehre döndükleri ve bütün şehri kont amine ettikleri görülmüştür.

-Çöp taşıyıp dökülmesini sağlayan bazı çalışanların eldivensiz çöp karıştırdıkları tespit edilmiştir

Çöplükte biriken metan gazının patlama olasılığı da  mevcuttur. 28   Nisan    1993 tarihinde İstanbul‘un Ümraniye ilçesi Hekimbaşı çöplüğünde biriken metan gazının patlaması sonucu meydana gelen faciada 27 kişi öldü, 12 kişi kayboldu. Kaybolan 12 kişinin cesedi ise bulunamamıştır. Yakın tarihte meydana gelen bu vahim kazaların tekrarlama riski Kars şehir çöplüğü için de geçerlidir.

SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLER

* Çöplerin hiçbir işleme tabi tutulmadan kabaca doğaya boşaltılması, hem hayvan hem insan sağlığı hem de yer altı su kaynaklarının bulaşıcı açısından büyük riskler oluşturmaktadır (Hayvanlar için şap, şarbon, bruselloz; insanlar için ishal salgınları, kist hidatit, şarbon, bruselloz, sıtma vb).

*Bu çöpler her türlü kanserojen maddeler taşımaktadır.

*Ölü hayvan leşlerinden kaynaklı olası salgın hastalıkların patlama ve bütün kenti tehdit etme riski vardır.

*Bu çöplük martılar, sinekler, sokak hayvanları vb. vektörler için beslenme alanı  olmaktadır  ve  bu hayvanların başka alanlara göç etmesinden ve yer değiştirmesinden dolayı salgın hastalıklar İlimiz dışında başka il ve ülkeler için de tehlike teşkil etmektedir.

En önemlisi de bu kadar risk barındıran bu çöplük hakkında sağlık otoritelerinin, veterinerlerin ve halk sağlıkçılarının bilimsel araştırmalarına rastlanılmamış, olası riskler ve çözüm yolları hakkında bilimsel sonuçlar elde edilememiştir.

-Yaklaşık 2 km2’lik alana yayılan çöpler tepecikler halinde sıralanmıştır.

-Çöp ile yerleşim yeri arasında çöpün yayılmasını engelleyen herhangi bir önlemin alınmadığı ve rüzgârın etkisi ile Kars Ardahan yoluna kadar yayıldığı görülmektedir.

-Yerleşim yerine yakın olmasından dolayı gelir düzeyi düşük ailelerin ve özellikle çocukların maddi değeri olan çöpleri elleriyle topladığı görülmüştür.

-Çok keskin bir kokunun ve yanan çöplerin dumanlarının çevreye yayıldığı görülmüştür.

-Evsel, tıbbi, katı atıklar, inşaat atıkları, üzerinde martı ve sineklerin uçuştuğu hayvan leşlerinin açık alana dağınık bir şekilde atıldığı görülmüştür.

-Çöpün döküldüğü alanın ortasında yer alan, Katı Düzenli Depolama ve Ayrıştırma Tesisinin gerek ödenek yetersizliği gerekse Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 29.05.2009 tarih ve 1300 sayılı kararı ile taşınmaz sit alanı olarak ilan edilmesi ve düzenli depolama ve ayrıştırma tesisinin başka bir alana taşınmasının gündeme gelmesi nedeniyle projenin tamamlanmadığı görülmüştür.

-Yapımı yarım kalan tesis içinde maddi değeri olan çöplerin elverişsiz koşullarda ayıklanarak kamyonlara yüklendiği görülmüştür. (Belediyenin bu ayıklama işlemini belli bir ücret karşılığında ihale ettiği iddia)

KANAAT VE SONUÇ:

-Düzenli depolama tesisi sınırlarının yerleşim birimlerine uzaklığı gözetilmediği,

-Düzenli depolama tesisinin yer seçiminde; Orman alanları, ağaçlandırma alanları, yaban hayatı ve bitki örtüsünün korunması gibi özel amaçlarla koruma altına alınmış alanların gözetilmediği

-Bölgede bulunan yeraltı ve yüzeysel su kaynakları ve koruma havzalarının durumu, yeraltı su seviyesi ve yeraltı suyu akış yönleri,

-Sahanın topografik, jeolojik, jeomorfolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik durumu; taşkın, heyelan, çığ ve erozyon riski; hâkim rüzgâr yönü ve yağış durumu; doğal veya kültürel miras durumunun dikkate alınmadığı,

-Çevresel etki değerlendirmesinin yapılmadan çöplerin döküldüğü ve dökülmekte olduğu görülmüştür.

-Çevre ve insan sağlığı açısından yukarıdaki uzman görüşleri ışığında ciddi riskler oluşturduğu kanaatine ve sonucuna varılmıştır.

(HABER MERKEZİ)

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2017, 21:00
YORUM EKLE