Didim Cemevine yıkım şoku

Didimli Aleviler şaşkın…

Didim Cemevine yıkım şoku

Didim'de 2004 yılında temeli atılan ve belediye ile 49 yıllık anlaşması bulunan Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin yönetimi, Didim Kaymakamlığı tarafından gönderilen yıkım tebliği ile şok yaşadı.

 

Didim Kaymakamlığı tarafından, Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi'ne, cemevinin "Hazine arazisini işgal ettiği gerekçesi ile yıkım kararı uygulanacağı" tebliğ edildi. Süreç içinde cemevinin bulunduğu alanın hazineye geçmesinin ardından Didim Kaymakamlığı tarafından gönderilen yazıda "Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazı 13 Mayıs 2010 tarihinden itibaren izinsiz ve kaçak olarak işgal ettiğiniz tespit edilmiştir. İlgili taşınmazı 2886 sayılı yasanın 75. maddesi gereğince tahliye etmeniz gerekmektedir. 30 gün içinde tahliyenin gerçekleşmemesi halinde idaremizce yıkım ve enkaz kaldırma işlemi yapılarak masraflar tarafınızdan tahsil edilecektir" ibaresi yer aldı.

"KALKAN OLURUZ YİNE YIKTIRMAYIZ"

Konunun gündeme gelmesi ile şoka uğrayan Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi yönetici ve üyeleri karara tepki gösterdi.

 

Dernek Başkanı Yusuf Doğan gazetecilere yaptığı açıklamada "Bunu yapmamız mümkün değil, Aleviler olarak cem evlerini ibadet yeri olarak kabul ediyoruz. Biz ibadet yerlerimizin tanınmasını ve anayasal güvenceye alınmasını istiyor, camilere uygulanan uygulamaların cem evlerine de uygulanmasını istiyoruz. Bu yüzden kalkan oluruz yine yıktırmayız" dedi.

 

Binanın yapıldığı tarihte arsanın belediyeye ait olduğunu ve buna göre çalışma yapıldığını belirten Doğan "O tarihte arsa belediyeye aitti ve sözleşmeye istinaden binayı yaptık. Belediye ile yapılan bir sözleşmemiz mevcut; Daha sonra belediyenin burada yaptığı 18. madde uygulaması ile biz burada hazine ile karşı karşıya geldik. Biz burada plan yaptığımızda burada belediyenin yeri vardı. Bu nedenle kendimizi işgalci saymıyoruz. Hazine bizden hiç hak etmediğimiz 29 bin lira ecrimisil* ve kira bedelleri talep etti. Ödememiz mümkün değil, inancımıza yönelik faaliyetlerimizi sürdürebilmek için aidatlarla ayakta duruyoruz. Diğer inanç yerlerinden kira almadıklarına göre bizden de talep etmeleri doğru değil" diye konuştu.

 

“CEMEVLERİ ANAYASAL GÜVENCEYE KAVUŞTURULMALIDIR”

Yeni anayasa yazım sürecinin de gündemde olduğunu ve Alevilerin eşit yurttaşlık taleplerinin yeni anayasa da mutlaka olması gerektiğini belirten Doğan mücadelelerini bu eksende devam ettireceklerini ve önümüzdeki günlerde yapacakları çeşitli protestolarla konuyu tüm Türkiye ve dünyanın gündemine taşımayı planladıklarını söyledi.

 

26 Haziran Salı günü saat:13.00’de İzmir ve Aydın bölgesindeki tüm demokratik kitle örgütlerinin katılımıyla kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştireceklerini belirten Doğan basın açıklamasının ardından da demokratik kitle örgütü temsicileri ile uzun bir toplantı yaparak bir yol haritası çıkaracaklarını ve her gün düzenli yapacakları eylemlerle kararı protesto edeceklerini ifade etti.

 

OLAYIN GEÇMİŞİ

Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği 29 Ocak 2004 tarihinde Göllüadam Mevkii 2172 ada ve 4 parsel sayılı taşınmazın Cemevi ve Kültür Merkezi olarak 49 yıllığına kendilerine tahsisi için Didim Belediye Başkanlığına müracaat etmişti.

 

Didim Belediye Meclisi de dilekçeyi gündemine alarak söz konusu arsanın 10 yıllığına derneğe tahsisine onay vermişti.

 

Didim Mal Müdürlüğü’nün hisse sahibi olduğu bu taşınmaz için dernek ile Belediye Başkanlığı arasında yıllık kira bedeli 10 bin lira olarak belirlenmiş. Dernek de ödemelerini belediyeye yapmıştı.

 

Kira sözleşmesinin ardından Cemevi’nin temel atma töreni yine 2004 yılında dönemin Didim Belediye Başkanı, Didim Kaymakamı yanı sıra çok sayıda yöneticinin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Cemevi ve Kültür Merkezi’nin açılışı ise dernek ve Alevilerin kendi imkanlarıyla imece usulu tamamlanarak 2009 yılında kitlesel bir katılımla yapılmıştı.

 

Cemevi’nin açılışını takiben de Aleviler Didim’de ardı arkası gelmeyen bir dizi hukuksuzlukla karşı karşıya kalmışlardı.

 

2009 yılında Didim Belediyesi’nin imar uygulaması sonucunda Cemevi’nin bulunduğu taşınmaz maliye hazinesi mülkiyetine geçirilmiş, Didim Kaymakamlığı, Mal Müdürlüğü Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi Derneği’ni kiralama için ihaleye davet etmiş ve fahiş oranda bir kira bedeli tespit etmişti.

 

Dernek tarafından Mal Müdürlüğüne verilen cevapta; Cemevi ve kültürel tesis binasının Alevilerin inanç merkezi ve ibadethaneleri olduğu, binada dernek mensupları ve Alevilerin ibadetlerini yaparak inanç ve kültürlerini sürdürdükleri, üye aidatları ve bağışları ile rutin faaliyetlerin sürdürebildiği cemevinin bir ticari kuruluş olmadığı belirtilmiştir. Teklif edilen fahiş kira bedelinin kabul edilemeyeceği ifade edilerek cemevinin ibadethane olduğu ve bu nedenle bedelsiz olarak  Alevilere tahsisinin gerektiği, zaten binanın dernek tarafından yapıldığı söylenmiş. Ancak bir sonuç alınamamıştı.

 

Dernek 2004 yılı itibariyle bu taşınmazı kullanmaya başlamasına rağmen, Dernek aleyhine Didim Mal Müdürlüğü tarafından gönderilen bir yazı ile, 2003-2006 yılları arasını kapsayan 10.320 TL haksız işgal tazminatı talep edilmişti. Derneğin Aydın 1. İdare Mahkemesi’ne açtığı iptal davası dernek lehine sonuçlanmış fakat  buna rağmen dernek hesaplarına bloke konulmuştu.

 

Didim Mal Müdürlüğü daha sonra yeniden 2007-2010 dönemi için dernekten 22.598,47 TL ecrimisil talep etmiş, derneğin bunun iptali için açtığı dava ise Aydın 1. İdare Mahkemesi tarafından 2012 yılında reddedilmiştir. Bu karar dernek tarafından temyiz edilmiş olup dosya hala danıştay incelemesinde.

 

KARARI PROTESTO EDECEKLER

Didim Cemevi yöneticileri, Aydın-Didim çevresindeki demokratik kuruluşlarla bir araya gelerek bu saldırıya karşı bir eylem planını uygulamaya koyacaklarını belirttiler.

 

İletişim: Didim Alevi Bektaşi Kültür Merkezi ve Cemevi, Tel: 0256.813 72 21

 

* Ecrimisil: Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalden önceki hâliyle elde edilebilecek muhtemel gelir esas alınarak İdarece talep edilen tazminattır.

 

Kaynaklar: Ahmet Koçak, medya73.com, Yoltv

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2012, 14:05

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER