Bu işte çok gariplik var!

Torba Erbakan’ı da kurtaracak!

Bu işte çok gariplik var!
TORBADAN BAKIN DAHA NELER ÇIKTI?

AK Parti, torba tasarıya son dakika sürpriziyle kapatılan RP’nin son Genel Başkanı Necmettin Erbakan’ın kayıp trilyon davasından olan 12.5 milyon liralık borcunu da koydu.

Erbakan, borcunun sadece bir milyon lirasını ödeyip kurtulacak. TBMM Genel Kurulu’nda torba yasa tasarısının son maddeleri görüşülürken, verilen bir önerge ile borçların yeniden yapılandırılması kapsamına Erbakan’ın tartışma konusu olan borçları da dahil edildi. Ana parası bir milyon lira olan ve yasal faiziyle 12.5 milyon liraya ulaşan borç yeniden yapılandırıldı. Kabul edilen önergeyle Erbakan sadece bir milyon liralık ana parayı taksitle ödeyerek kurtulacak.

Vatandaşın kamuya olan vergi, prim borçları ile üniversiteden atılan öğrenciler için cumhuriyet tarihinin en geniş affını düzenleyen Torba Yasa, TBMM Genel Kurulu’nda dün gece kabul edildi.

Mali af da geçti
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yasayı onaylamasının ardından vatandaşların başta vergi ve prim borçları olmak üzere devlete olan tüm borçları 2 ay içinde yeniden yapılandırılacak. Yatırımcılara, işverenlere ve memurlara yeni haklar getiren yasa, esnek ve kısa çalışma modelleriyle de sendikaların tepkisini çekmişti. Tasarının yasama süreci, komisyon çalışmasıyla birlikte 3 ayı buldu. Borçların yapılandırılmasıyla ilgili düzenlemeler şöyle:

Davadan vazgeçmek şart
31 Aralık 2010’a kadar ödenmeyen vergi ve prim borçları yeniden yapılandırılacak. Ödenmemiş vergiler, trafik cezaları, idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, belediyelerin su bedeli alacakları, büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeline ilişkin alacakları kapsıyor. Bu kamu alacaklarının ödenmemiş kısımları, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak.

Vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekiyor.

Hiç ödenmeyecekler
Sigara cezaları hariç olmak üzere, yasa yürürlüğe girdiği tarihte tebliğ edilmemiş 120 liranın altında kalan idari para cezaları tahsil edilmeyecek.
100 lirayı aşmayan ödenmemiş vergiler ile 50 lirayı aşmayan prim ve gümrük borçları tahsil edilmeyecek.

Parti harcamalarına ‘parfüm ayarı’ yaptılar
TBMM Genel Kurulu, iki haftadan beri görüşmeleri süren Torba Tasarı’da, farklı kesimleri ilgilendiren bir dizi düzenlemeyi daha kabul etti. 8’inci bölümde dikkat çeken bazı düzenlemeler şöyle:
Sigara yasağı konusunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletme sorumluları, işletme iznini veren kurum yetkilileri yerine, denetimi yapan yetkililer tarafından önce yazılı olarak uyarılacak. Buna rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere “mahalli mülki amir” tarafından 1000-5000 TL arasında para cezası verilecek.

Siyasi partilerin mali denetimi Anayasa Mahkemesi’nce yapılacak. Ancak, denetim, siyasi partilerin amaçlarına ulaşmak için yapılmasında fayda görülen faaliyetleri daraltacak veya bu faaliyetlerin denetimi, yerindeliğini içerecek şekilde yapılamayacak. Bu düzenlemeyle Ak Parti’nin denetimi sırasında genel başkana alınan parfümün giderden sayılamayacağı gibi kararlar alınamayacak.

Ayrıca Torba Yasa'da yer alan, en geniş kapsamlı öğrenci affında, daha çok sol görüşlü öğrencilerin mağduriyetine yol açacak şekilde bir düzenlemeyle, "terör davaları nedeniyle atılanlar" kapsam dışında tutulmuştu.

Kaynak: Hürriyet

Demokrat Haber’e Patreon'dan bağış yapabilirsiniz > > > > >

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER