'Başbakan MİT'i güçlendirerek kendini güvenceye alıyor'

Hukukçular MİT yasasını değerlendirdi: MİT devlet üstünde devlete dönüşebilir!

'Başbakan MİT'i güçlendirerek kendini güvenceye alıyor'

Meclis’ten geçen MİT’e operasyon yapma yetkisi veren yasaya gelen tepkiler devam ediyor. Hukukçular, söz konusu yasayla MİT’in devlet üstünde devlet olarak nitelenecek istisnai bir kuruluşa dönüşeceğini ifade etti. Hukukçular cezasızlık zırhı verilen yasayla, yargısız infazların başlayacağı uyarısında da bulundu. Hukukçuların görüşleri şöyle:

Aysun Yazıcı'nın Taraf'ta yer alan haberine göre Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Ibrahim Kaboğlu: MİT yasası, içerik olarak, “Üstün yasa”, hatta “anayasa-üstü yasa” şeklinde nitelenebilir. MİT’e tanınan yetkiler ve MİT görevlileri için öngörülen statü, erkler ayrılığını büyük ölçüde ortadan kaldıracak nitelikte. Özellikle, MİT’in yargı ile ilişkileri ve mensupları için öngörülen yargısal bağışıklıklar, yargı bağımsızlığına açıkça aykırılık oluşturuyor. Bu düzenlemeyle MİT, “yargı-üstü” bir organ olarak düzenleniyor.

MİT, idari birimler ve kamu kurumlarıyla ilişkilerinde ise, devletin bütün organ ve görevlilerinin varlık nedeni, MİT’e hizmet sunmakmış anlayışını yansıtmakta. MİT yasama organı karşısında da ayrıcalıklı bir konumda. Bu, MİT mensuplarına vekillere tanınan dokunulmazlıktan daha güçlü bir koruma zırhı getirilmesinden değil, aynı zamanda MİT kanununun, diğer kanunlar karşısında bir tür “üstün kanun” anlayış ve içeriğiyle hazırlanmış olmasından.

Bütün bunların ötesinde, MİT Kanunu, “Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü” kuralının MİT için geçerli olmayacağı tehlikesini, MİT’i Anayasa-dışı, hukuk devleti ve demokrasiye yabancı bir “istisnai kuruluş” veya “devlet üstünde devlet” olarak nitelenebilecek, “fiili bir organizasyon” dönüştürme riskini de beraberinde getirecektir.

Eski Savcı Sacit Kayasu: Hükümette17 Aralık operasyonundan sonra Emniyet kanadına yönelik bir güvensizlik oluştu. Zaten askere güvenilmiyordu, geriye güvenilir kurum olarak bir tek MİT kaldı. Şimdi de MİT’i güçlendirmek suretiyle Başbakan kendisini güvenceye almak istiyor, çünkü kendisi iktidarda kaldığı müddetçe güvende hissedecek. Muhalefet görevini gerektirdiği şekilde yapar ve yasaya itiraz ederse, bu yasa Anayasa Mahkemesi’nden döner. Ancak HSYK kanununda olduğu gibi, AYM iptal edene kadar yapılacak değişiklikler ve uygulamalar kalır.

Avukat Ergin Cinmen: Dünyada, MİT gibi kurumların operasyon yetkisi yoktur. Kurumlar bu gibi istihbarat kurumlarından bilgi alır ve gerekli yerlere iletir. Operasyon yetkisi demek, bütün kolluk güçlerinin başına MİT’in getirilmesi demektir. Yani, güvenlik güçlerinin birinci teşkilatı MİT olacak. MİT, emniyet ve jandarma teşkilatına talimat verebilecek.Türkiye, demokraside yeri olmayan bir kurumla karşı karşıya bırakılıyor. Bu yasa ülkeyi muhaberat devletine dönüştürüyor. Türkiye’nin kangrenleşmiş temel sorunu “ceazasızlık” sorunudur. Bu yasayla bu sorun kat be kat artacak.

Avukat Ömer Kavili: İstihbarat yapanlara operasyon yetkisi verdiğinizde Nazi döneminin Gestaposu’nu oluşturursunuz. İstihbarat yapanın operasyon yetkisi olamaz. Çünkü, istihbarat ayrıdır, operasyonel faaliyet ayrıdır. İstihbari faaliyette ihtimaller hesaba katılır, operasyonda ise imha işlemi yapılır.
Yasanın uygulamaya geçmesi sonrası, istihbarattaki ihtimallere dayanarak yargısız infazlar başlayacak. Bu insanlardan birinin de hepimiz olabileceğini bilmemiz gerekiyor. Bununla birlikte, bir suçun failinin MİT mensubu olduğu durumda, bu görevlinin amiri soruşturmaya izin vermiyorsa böylesi bir durumda faili meçhul değil, faili malum olur. Faile karşı bir cezasızlık durumu ortaya çıkar. Yani, Türkiye Cumhuriyeti suçlular cennetine dönüşür. 

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2014, 11:27
YORUM EKLE