Sağlık ve İlk Yardımın İşyerlerindeki Yeri

...

Sağlık ve İlk Yardımın İşyerlerindeki Yeri

Sağlık ve ilk yardım, işyerlerinde asla göz ardı edilmemesi gereken konulardan biridir. Son yıllarda iş kazalarında birçok insanın hayatını kaybetme nedenlerinden biri ilk yardım konusundaki yetersizliklerdir. İşyerlerinde ilk yardım müdahalesi için yeterli araç ve gereçlerin bulunmaması da bu açıdan son derece önemlidir. İşyerlerinde ilk yardım müdahaleleri için uygun malzemeler bulundurulmalıdır. Sadece risk unsuru yüksek olan işyerleri ve işletmeler değil, diğer firma ve fabrikalar da ilk yardım müdahalesine yardımcı olabilecek araç ve gereçlerin teminine dikkat etmelidirler. Bu gibi araç ve gereçlerin temin edilmesi, işçi sağlığı ve güvenliği açısından büyük önem taşır.

İşyerlerinde bulundurulması gereken tek şey ilk yardım müdahalesi için gerekli ekipmanlar değildir. Artık işyerlerinde duruma göre en az bir işyeri hekimi de olmak zorundadır. İşyeri hekiminin görevi, işyerinde ya da fabrikada çalışan çalışanların sağlık sorunlarıyla ilgilenmek ve acil durumlarda gereken önlemleri almaktır. İşyeri hekimliği sınavı, bizzat devlet tarafından yapılır ve bu konuda son derece titiz davranılır. Tıp eğitimi almış hekimler, bu sınavda başarılı olmaları durumunda işyeri hekimliği hakkı elde ederler. Hekimler ve hekim adayları, işyeri hekimliği sınavına hazırlanırken bazı özel araçlardan ve kaynaklardan yararlanırlar. Ayrıca bazı eğitim kurumlarında işyeri hekimliği eğitimi sunulmaktadır. İşyeri hekimliği eğitimi esnasında işyerlerinde yaşanabilecek tehlikeler ve sağlık sorunları işlenmektedir. Ayrıca sınavda çıkabilecek türde konular üzerinde daha fazla kafa yorulur. Bu da işyeri hekim adaylarının daha iyi bir çalışma ortamında sınava hazırlanmaları anlamına gelir. Başka bir yerde çalışan hekimlerin bunun için yeterli zamanı olmayabilir. Bu durumda uzaktan işyeri hekimliği eğitimi veren kurumlardan da yardım almak mümkündür.

İşyeri hekimliği eğitimi, son derece hassas bir konudur. Tıp Fakültesi mezunları, eğitim kurumlarına kayıt yaptırarak ya da uzaktan eğitim sunan kurumlara başvurarak işyeri hekimliği eğitimi alabilirler. Bu eğitimi alan kişiler, genel olarak işyerlerinde yaşanabilecek kazalar ve yaralanmalar hakkında bilgi sahibi olurlar. Tıp Fakültesi’nde gerekli tıbbi bilgiyi alan doktorlar, işyeri hekimliği eğitimi esnasında ise daha çok iş kazalarına dair bilgilerle yetiştirilirler. Zaten işyeri hekimliği sınavı da genel olarak bu gibi durumları kapsamaktadır. Çalışanlara yönelik ilk yardım eğitimi, acil durumlar esnasında yapılması gerekenler ve sıkça yaşanan iş kazaları gibi konular, işyeri hekimliği eğitimi açısından son derece önem arz etmektedir. Bu gibi konularda bilgi sahibi olan hekimler, sınavı geçtikten sonra Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nde çalışmaya başlayabilirler. Ayrıca diğer sağlık personellerinin de Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde çalışma şansı söz konusudur. İşletmelerin, fabrika ve işyerlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nde farklı sağlık personelleri bulundurmaları, en çok çalışanların işine gelecektir. OSGB bünyesinde çalışacak personeller özenle seçilmelidir; çünkü OSGB çalışanları, işletmenin diğer çalışanlarının sağlık ve güvenliğiyle de ilgilenmektedirler.

Sağlık ve ilk yardım bilgisi, işyerlerinde bazen hayat kurtaracak kadar önemlidir. İş kazalarında yaralanma, kırık, çıkık, burkulma, çarpma ve benzeri durumlarla karşılaşılabilir. Bu gibi kazalarda ilk yardım müdahalesini yapacak kişinin bu konuda yeterli bilgi ve birikimi olmalıdır. Bunun tersi durumunda istemeden yaralıya zarar verilebilir. İlk yardım eğitiminde ilk yardım müdahalesi esnasında yapılması yanlış davranışlar üzerinde de durulmaktadır. Bu yanlışlar, zaman zaman çok pahalıya mâl olabilmektedir. Bunu engellemek adına çalışanlara gerekli ilk yardım ve güvenlik eğitimlerinin verilmesi şarttır. Ülkemizde Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinin giderek yaygınlaşması son derece sevindirici bir durumdur. Zira iş kazaları ve iş güvenliği zafiyetleri, ülkelerin gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Bu konuda gereken önlemleri alan ülkeler, böyle sorunların ortadan kalkmasını sağlayabilmektedirler.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2014, 15:46
YORUM EKLE