Ezel OSGB 3. Havalimanı İş Güvenliği Şirketi Oldu

Ezel OSGB 3. Havalimanı İş Güvenliği Şirketi Oldu

OSGB yani Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır.  Bu kuruluşlar iş sağlığı hizmetlerinin en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlamaktadırlar. Bu kapsamda osgb bünyesinde en az bir iş yeri hekimi, en az bir iş yeri güvenliği uzmanı, en az bir diğer sağlık personeli ve bu hizmetlerin yürütülmesinden ve kontrolünden sorumlu bir müdür görev almaktadır. osgb firmaları bunları iş yeri adına gerçekleştirerek iş yerinin güvenliğini en iyi şekilde sağlamaktadır.

İş güvenliğinin sağlanmasında büyük katkı sağlayan OSGB, yaptığı iş güvenliği eğitimleri sayesinde işçilerin de bilinçlenmesini sağlamaktadır. İş güvenliği uzmanlarının güvenlik eğitimleri arasında, yüksekte çalışma eğitimi, iskele eğitimi, iş kazası ve mesleki hastalıklardan korunma, acil durum ve kriz yönetimi, tehlike bilinci eğitimi, ergonomi, radyasyonlu çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gibi konular bulunmaktadır.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturulmasına katkıda bulunulması amacıyla, işyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayacak şekilde, çalışma ortamı gözetimi konusunda işverene rehberlik yapılmasından ve öneriler hazırlayarak onayına sunulmasından, çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile yapılacak sağlık gözetiminin uygulanmasından Ezel OSGB sorumludur.

İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları risk değerlendirmesi başlığı altında iş güvenliği uzmanı yapmaktadır.Osgb firmaları iş güvenliği,iç yönetmelikleri hazırlanması, yasal mevzuat gereğince alınması gerekli tüm eğitimlerin verilmesi, çalışma talimatlarının hazırlanması, acil durumlara dair planların hazırlanması, önleyici ve düzeltici faaliyetlerin hazırlanması ve uygulamaya tabi tutulması gibi hizmetleri sağlamaktadır.

Ayrıca osgb firmaları İstanbul çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yaparak işverenin onayına sunulmasını sağlamaktadır. İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ile ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması görevi de osgb listesi içinde bulunan firmaların görevleri arasındadır.

 

İşçilerin sağlık gözetimi için ortak  sağlık güvenlik birimi işçilerin  sağlığını korumak ve geliştirmek  amacı ile işçilere verilecek her  türlü  sağlık hizmetlerini vermektedir. İşçilerin sağlıkla ilgili bir yardıma ihtiyacı olduğunda bunu karşılanmasını sağlamak amacıyla işyeri hekimliği görev yapmaktadır. İş yerinde belirli günlerde bulunan hekimler işçilerin sağlık sorunlarını gidermeye çalışmaktadır.

Çalışanların sağlık kontrolü için de iş yeri hekimliği uygulaması mevcuttur. İşyeri doktoru bulundurma zorunluluğu yasalar ile sabit olup, uygulamadaki temel amaç çalışma ortamındaki genel sağlık standartlarını yüksekte tutarak faaliyete sekte vurulmasının önüne geçmektir. Tüm detayların standartlar dâhilinde ele alındığı bu alanda, çalışan sağlığını gözetecek her türlü uygulama hizmetin türevleri kapsamında ele alınmaktadır. İşyeri hekimliği kapsamında sunulan hizmetler şunlardır:

  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
  • İşe giriş döneminde gerekli tüm muayenelerin gerçekleştirilmesi
  • Çalışanların periyodik muayenelerinin yapılması
  • Ağır ve tehlikeli işler raporunun hazırlanması
  • Özürlü personeller için işe giriş muayenelerinin yapılması
  • Koruyucu hekimlik hizmeti
  • Hamile ya da emziren çalışan takibi
  • Kronik hastalıkların takibi
  • Bulaşıcı hastalıkların takibi
  • Düzenli olarak yapılmakta olan çalışan sağlık testlerinin yorumlanması

İşyeri hekimliği uzmanları özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanların, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması durumunda kişinin çalıştığı ortamdaki diğer çalışanların sağlık muayenelerini tekrarlamak gibi görevlere sahiptir. Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklaşma çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını sağlamak iş yeri hekimlerinin en önemli görevlerinden birisidir.

İş güvenliği uzmanlarının işyeri bina ve eklentilerinde, çalışma metot ve şekillerinde veya iş ekipmanında çalışanlar açısından yakın ve hayati tehlike oluşturan bir husus tespit ettiğinde işverene bildirmek, gerekli tedbirler işveren tarafından alınmadığı takdirde durumu Bakanlığa rapor etmek gibi görevleri bulunmaktadır. Bu sayede iş yerindeki güvenlik önlemlerinin alınması yasal şekilde desteklenmiştir. İş yeri sahipleri bu önlemleri almadığında bununla ilgili yaptırımlar bulunmaktadır. Osgb listesi kapsamındaki firmalarda bulunan iş güvenliği uzmanları bu görevin bilincine vararak hareket etmektedir.

Şirkette bulunan eksikliklerin giderilmesi için osgb firmaları iş yeri sahiplerine liste sunmaktadır. Bu doğrultuda iş yeri sahipleri eksikleri ve alınması gereken önlemleri daha net görmektedir. İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler işveren adına kayıt altına alınarak, saklanacak ve gerekli istatistikler OSGB ekibi tarafından oluşturulacaktır. Osgb fiyat listesi bu hizmetler kapsamında size sunulacaktır.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2015, 09:05

Demokrat Haber'e destek vermek ister misiniz? >>>

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER