Kendi topraklarında yabancı; göç ve sürgünden mülteciliğe Şengal Ezîdîleri

Gözden kaçırmayın

ORC'tan son seçim anketi: AKP'nin iki kalesinde büyük kayıp var ORC'tan son seçim anketi: AKP'nin iki kalesinde büyük kayıp var
Şengal Soykırımı’ndan etkilenen Ezidilerle ilgili bir yıldır devam eden bir araştırmanın çıktılarından biri olan fotoğraf sergisi 23 Eylül 2016 Cuma günü 15:00’te Cezayir Sergi Salonu’nda açılıyor.  

Sergi 23-30 Eylül 2016 tarihleri arasında konuklarını bekliyor. Serginin son gününde; Êzîdî halkının yaşadığı soykırımın detaylarının konuşulacağı “Êzîdîlerin 73. Fermanı Şengal Soykırımı”  adlı konferans gerçekleşecek.

KENDİ TOPRAKLARINDA YABANCI

Zan Sosyal Siyasal İktisadi Araştırmalar Vakfı’nın yürüttüğü, Êzîdîlerin 73. Fermanı: Şengal Soykırımı projesi kapsamında hazırlanan “Kendi Topraklarında Yabancı: Şengalli Êzîdîler” adlı fotoğraf sergisi 23 Eylül 2016 Cuma günü Cezayir Sergi Salonu’nda açılıyor.

Êzîdîlerin 73. Fermanı: Şengal Soykırımı projesi, 3 Ağustos 2014’de IŞİD tarafından başlatılan saldırılar sonucunda yaşananları, soykırımdan kaçışı ve kamplardaki yaşamı belgelemek amacıyla planlandı.

Tarihleri boyunca inançlarından dolayı saldırıya, katliamlara maruz kalmış bir halk olan Êzîdîler yaşadıkları bu son saldırıyı 73. Ferman olarak tanımlamaktalar.

Ferman kelimesinin bu topraklarda yaşayan halkların hafızasında katliamla, soykırımla eşdeğer kullanıldığı 1915 gibi birçok tarihsel olayda karşımıza çıkmakta.

Şengal’de IŞİD’in Êzîdî halkına karşı uyguladığı şiddet, bir halkı, bir coğrafyayı, bir inancı, bir kültürü, bir yaşam tarzını tümüyle yok etmeyi hedefleyen, farklı yöntemlerin bir arada uygulandığı komplike bir saldırı.

Bu saldırı sonucunda Mezopotamya’nın kadim inançlarından biri kendi öz coğrafyasıyla birlikte yok olmakla karşı karşıya kalmış durumda.Zan Vakfı bu projeyle, Êzîdî halkının maruz kaldığı büyük felaketi, bizzat bu saldırıya maruz kalmış insanlarla sözlü tarih yöntemine dayalı derinlemesine görüşmeler yaparak belgelemek; ulusal ve uluslararası kamuoyunun duyarlılığını artıracak etkinliklerle (kitap, konferans, resim sergisi, atölye çalışması gibi) görünür kılmayı amaçlıyor. Bu çerçevede, Batman, Siirt ve Diyarbakır kamplarında yaşayan Êzîdîlerle görüşmeler yapıldı.

Kamplarda yapılan görüşmelere paralel olarak fotoğraf sanatçısı Fatma Çelik’in objektifinden Êzîdîlerin kamp yaşamları fotoğraflandı. Katliam, yerinden edilme, göç, topraklarına geri dönüş, yabancılık ve kamp hayatı gibi temalara odaklanan "Kendi Topraklarında Yabancı: Şengalli Êzîdîler" adlı fotoğraf sergisi 23 Eylül 2016 Cuma günü saat 15:00’te Cezayir Sergi Salonu’nda açılacak.

Sergi 23-30 Eylül 2016 tarihleri arasında konuklarını bekliyor. Serginin son gününde; Êzîdî halkının yaşadığı soykırımın detaylarının konuşulacağı “Êzîdîlerin 73. Fermanı Şengal Soykırımı”  adlı konferans gerçekleşecek.

Adres: Cezayir Sergi Salonu

Hayriye Cad. No:12 Galatasaray Beyoğlu /İstanbul