İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, 'şiddet içeren protestolarda kamu zararı oluşması halinde' öndeki eylemci daha fazla tazminat ödemek zorunda kalacak.

Mehmet Ali Demir'in Vatan'da yer alan haberine göre, İçişleri Bakanlığı, "Terör eylemleri ile şiddet içeren toplumsal olaylarda kamu ve kişilerin mallarına verilen zararın ne şekilde karşılanacağı" ile ilgili bir genelge hazırladı. İçişleri Bakanı Efkan Ala imzalı genelge 16 Şubat’ta yürürlüğü girdi. Genelge uygulamada birliğin sağlanması adına uyulması gereken kurallar başlığı adı altında tüm illerin valiliklerine bildirildi.

Genelgeye göre işlem yapılacak maddeler arasında belirlenen 61’nci maddeye göre de grup halinde zarara neden olanlara ödenecek miktarın nasıl pay edileceği de belirtiliyor.

Buna göre gruptakilere miktar pay edilirken yarattıkları kusurun ağırlığı ve yarattıkları tehlikenin yoğunluğu göz önüne alınacak. Grubun önünde olana daha fazla geride olanına daha az miktar ödetilecek. Ancak grup içinde tazminatın kendi payına düşenden fazlasını iddia eden kişinin de arkadaşlarına aynı koşullarda mağdur olarak dava açılabileceği yer alıyor.

Öte yandan genelgeye göre icra davasını açmakla yetkili ve görevliler 'dava açılmasında kamu yararı yoktur dese' bile ilin üst yöneticileri Maliye Bakanlığı'ndan dava açılmasını ya da icra takibi yapılmasını isteyebilecekler.