Ücretli/ücretsiz emek kıskacında kadın

12-13 Kasım’da kadın emeği konferansı yapılıyor…

Ücretli/ücretsiz emek kıskacında kadın

Sosyalist Feminist Kolektif (SFK) tarafından, 12-13 Kasım 2011 tarihlerinde, Mimar Sinan Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda düzenlenecek olan, “Ücretli, Ücretsiz Emek Kıskacında Kadın” konulu konferansa, kadın emeği çalışmalarına sağladıkları katkılarla tanınan Heidi Hartmann, Helena Hirata, Jean Gardiner ve Gülnur Acar Savran konuşmacı olarak katılacak.

Konferansın cumartesi günü gerçekleştirilecek ilk bölümünde önemli maddeci feministlerden Heidi Hartmann “Kapitalizm ve Patriyarka”;  Marksist değer teorisini ev içi emeğe uyarlamaya çalışan ve teorik/politik tartışmalara bizzat katkı sunan Jean Gardiner ise  “Bakım Emeği” üzerine birer konuşma yapacak.

Konferansın 13 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek ikinci bölümü de, ilk bölüm gibi, iki ayrı oturumdan oluşacak. İlk bölümde esnek çalışma ve kadın emeği ilişkisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Helena Hirata “Esneklik ve Ücretli Kadın Emeği” konusunu ele alacak.  “Günümüzde Feminist Politika” başlıklı ikinci oturuma ise Heidi Hartmann, Helena Hirata ve Jean Gardiner’le birlikte Türkiye’de maddeci feminizme sağladığı teorik ve politik katkılarla tanınan Gülnur Acar Savran konuşmacı olarak katılacak. Konferans sadece kadınlara açık olacak.

PROGRAM:

12 Kasım Cumartesi
09:30-10:00   Kayıt
10:00-10:30   Açılış Konuşması
10:30-11:45   Birinci Oturum: “Kapitalizm ve Patriyarka” Heidi Hartmann
11:45-12:00   Kahve Molası
12:00-13:00   Birinci Oturum Aktif Tartışma
13:00-14:00   Yemek Arası
14:00-15:15   İkinci Oturum: “Bakım Emeği” Jean Gardiner
15:15-15:30   Kahve Molası
15:30-16:30   İkinci Oturum Aktif Tartışma

13 Kasım Pazar
11:00-13:00   Üçüncü Oturum: “Esneklik ve Ücretli Kadın Emeği” Helena Hirata
13:00-14:00   Yemek Arası
14:00-15:00   Kapanış Oturumu: “Günümüzde Feminist Politika”

                      Heidi Hartmann

                      Jean Gardiner

                      Helen Hirata

                      Gülnur Acar Savran
15:00-15:15   Kahve Molası
15:15-16:30   Kapanış Oturumu Aktif Tartışma

Düzenleyen: Sosyalist Feminist Kolektif

Yer: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu    

·         Konferans sadece kadınların katılımına açıktır.

·         Konferans süresince simultane çeviri yapılacaktır.

JEAN GARDİNER

1970’lerin sonlarından 1980’lere kadar uzanan ve “ev içi emek tartışmaları” diye anılan Marksist değer teorisini ev içi emeğe uyarlamaya çalışan teorik/politik tartışmalara bizzat katkı sundu. Önceleri bakım emeği odaklı çalışmalar yapan Jean Gardiner, bugün daha çok ücretli emek ve sosyal politika, iş-aile yaşamını uyumlulaştırma, ücretli emek ve ücretsiz emek ilişkisi, yasaların ırk/etnisite, yaş, toplumsal cinsiyet ve aile üzerindeki etkileri, toplumsal cinsiyet, etnisite ve yaşın örgüt kültürüne etkisi üzerine araştırmalar yapmaktadır. İş Yaşamında Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik dersi veren Gardiner’in 1997 tarihinde yazdığı Toplumsal Cinsiyet, Bakım Emeği ve Ekonomi (Gender, Care and Economics) isimli kitabının yanında pek çok kitapta ve akademik dergide makaleleri yayımlandı. P. O’Hara’nın editörlüğünü yaptığı Ekonomi Politik Ansiklopedisi’nde (Encyclopedia of Political Economy), Patriyarka üzerine yazdı. Gardiner, halen İngiltere, Leeds Üniversitesi’nde profesör olarak çalışıyor.

HEİDİ HARTMANN

1970’lerin sonlarından 1980’lere kadar uzanan “ev içi emek tartışmaları” ertesinde devam eden patriyarka tartışmasına önemli katkıları oldu. “Marksizm ile Feminizmin Mutsuz Evliliği” makalesinin yazarı olan Heidi Hartmann, döneminin önemli maddeci feministlerindendir. 1990’lardan sonra pek çok sosyalist feminist gibi Hartmann da kapitalist üretim tarzı içerisinde kadınları güçlendirecek, kısa vadeli, somut istihdam talebine dayanan bir feminist politikayı benimsemiştir. Bugün daha çok aile ve hastalık izni, sosyal politika reformları, sağlık hizmetleri, kamu politikaları, feminist teori ve kadın örgütlerinde toplumsal cinsiyetin ekonomi politiği konularında araştırmalar yapan Heidi Hartmann, ABD’de yer alan Kadınlar için Politika Araştırma Enstitüsü’nde (Institute for Women's Policy Research-IWPR) yöneticidir. Hartmann’ın hazırlanmasına katkı sunduğu IWPR raporlarından bazıları şunlardır: Büyük Durgunluk Döneminde Kadın ve Erkek İstihdamı ve İşsizliği (Women’s and Men’s Employment and Unemployment in the Great Recession); Emek Piyasası Hâlâ Erkeklerin: Uzun Dönemli Ücret Farkları (Still a Man’s Labor Market: The Long-Term Earnings Gap); Sosyal Sigorta Reformunun Kadınlar Üzerindeki Etkisi (The Impact of Social Security Reform on Women). Pek çok akademik dergide editörlük yapan Heidi Hartmann, Journal of Women, Politics & Policy’nin yazı işlerinde yardımcı editör ve Feminist Economics dergisi yayın kurulu üyesidir.

HELENA HİRATA

Paris CNRS’de Araştırma Direktörü ve sosyolog olan Helena Hirata cinsiyete dayalı uluslararası iş bölümü çerçevesinde, Brezilya, Fransa ve Japonya üzerine karşılaştırmalı çalışmalar yürütmektedir. Brezilya São Paolo Üniversitesi’nde kadınlar ve toplumsal cinsiyet üzerine disiplinler arası çalışmalar yapan NEMGE Merkezi’nin bilim kurulu; Emek Piyasası ve Toplumsal Cinsiyet Avrupa Araştırma Grubu’nun (GDR-E MAGE) yürütme komitesi üyesidir. Toplumsal Cinsiyet hakkında Üniversiteler Arası ve Disiplinler Arası Ulusal Ağ’ın (RING) yürütme komitesinde de görev alan Hirata, Cahiers du Genre ve Travail, Genre, Société gibi toplumsal cinsiyet üzerine odaklanan süreli yayınların redaksiyon ve bilim kurullarında yer almaktadır. Küreselleşmenin cinsiyetli yapısı, kuzey ve güney ülkelerindeki farklı etkileri üzerine yayınlanmış çalışmaları vardır. Gülnur Acar Savran tarafından Türkçeye çevrilen Eleştirel Feminizm Sözlüğü’nü F. Laborie, H. Le Doare, D. Senotier ile birlikte hazırlamıştır.

GÜLNUR ACAR SAVRAN

Gülnur Acar Savran, 1976 yılından başlayarak asistan olarak çalıştığı İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki görevinden YÖK yasasının çıkmasıyla birlikte istifa etti. 1983 yılında “Rousseau, Hegel ve Sivil Toplumun Eleştirisi” başlıklı doktora tezini savundu. 1987 – 1997 yılları arasında İstanbul BİLAR’da ders verdi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde iki dönem, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ise üç dönem ders verdi. Sivil Toplum ve Ötesi (1987, Alan Yayıncılık; 2. baskı: 2003, Belge Yayınları), Beden, Emek, Tarih  (2004, Kanat Yayınları), Özne – Yapı Gerilimi  (2006, Kanat Yayınları) adlı kitapları; Nesrin Tura ile birlikte hazırladığı Kadının Görünmeyen Emeği (1992, Kardelen Yayınları; 2. baskı: 2008, Yordam Kitap) adlı bir derlemesi; Eleştirel Feminizm Sözlüğü  (derl. H. Hirata, F. Laborie, H. Le Doare, D. Senotier,  2007, Kanat Yayınları) adlı bir çevirisi var. Feminist hareket içindeki faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da 11. Tez, Sınıf Bilinci, Sosyalist-Feminist Kaktüs ve Pazartesi dergilerinin yayın kolektiflerinde çalıştı. Ayrıca, Yapıt, Defter, Praksis ve Amargi dergilerinde de yazıları yayınlandı. Halen feminist teori üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Sosyalist Feminist Kolektif üyesi olarak Feminist Politika dergisinde yazıları çıkıyor.

http://sosyalistfeministkolektif.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=23

İLETİŞİM İÇİN:

Mehtap Doğan

e.mehtapdogan@hotmail.com

535 740 84 98

Nacide Berber

nacidebrbr@gmail.com

532 397 08 52

Sosyalist Feminist Kolektif

www.sosyalistfeministkolektif.org

sosyalistfeministkolektif@gmail.com

Tel: 212. 243 49 93 

YORUM EKLE