...

Kurumsal kaynak planlaması ya da işletme kaynak planlaması (İngilizce: Enterprise Resource Planning - ERP), işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel addır. Kurumsal kaynak planlaması (KKP) sistemleri, bir işletmenin tüm veri ve işlemlerini bir araya getirmeye veya bir araya getirilmesine yardımcı olmaya çalışan ve genelde kullanımı kolay olan sistemlerdir. Klasik bir KKP yazılımı işlem yapabilmek için bilgisayarın çeşitli yazılım ve donanımlarını kullanır. KKP sistemleri temel olarak değişik verilerin saklanabildiği bütünleşik bir veritabanı kullanırlar.

Kurumsal kaynak planlaması anlam olarak, işletmenin tüm kaynaklarının birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denmektedir. KKP kavramı ilk olarak üretim çevrelerinde kullanılmaya başlansa da; günümüzde KKP sistemleri çok daha geniş bir alanda telâfuz edilmektedir. KKP sistemleri, bir işletmenin iş alanına ya da ismine bakmadan, işletmenin tüm temel işlemlerini kendi yapısı altında toplayabilir. İşletmenler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, vakıflar, hükümetler veya diğer varlıklar KKP sistemlerini kullanabilirler.

Gözden kaçırmayın

Uluslararası ev taşıma nedir? Uluslararası ev taşıma nedir?

KKP sistemleri iki veya daha fazla yazılımı bir araya getirerek bir yazılım paketi halinde de sunulabilir. Bu gibi sistemlere KKP yazılım paketleri denir. Teknik olarak ise KKP yazılım paketleri hem maaş bordro akışlarını hem de muhasebe işlevlerini bünyesinde barındırır.

Buna rağmen, KKP yazılım paketi tanımı daha çok büyük ve geniş uygulamalar için kullanılmaktadır. Bir KKP sistemi kullanıcının, iki veya daha fazla bağımsız yazılımın arayüzü ile karşılaşmasını engeller ve ek avantajlar sağlar. Yazılımların standartlaşmasını, birçok yazılım kullanmak yerine tek bir yazılım kullanılmasını, tüm veriler genellikler tek bir veritabanında saklandığından kolay ve yüksek rapor alma, durum değerlendirme gücünü sağlar.

Bir KKP yazılımı bünyesinde genelde bağımsız olarak çalışan üretim, finans, müşteri ilişkileri yönetimi, insan kaynakları, stok yönetimi gibi çeşitli uygulamalar bulunabilir.

ERP FİRMALARI

ERP üreticilerini Yerli/Yabancı olarak ayırmak pek etik durmuyor. Ama sektörde bu ayrım oturmuş. Birinci neden gelişim çizgileri.

Yerli ERP'ler genel olarak muhasebe yazılımı olarak ortaya çıkıp, zaman içinde ERP'ye evrimleşmişler.

Yabancı ERP'ler genel olarak üretim takip ve planlama (MRP) sistemleri olarak ortaya çıkıp zaman içinde ERP'leşmişler.

İkinci önemli sebep yerelleştirme (lokalizasyon). Yerli ERP'ler yerel mevzuata doğal olarak uygunken, yabancı ERP'ler bu sorunu yerelleştirme ile aşmaya çalışırlar ki çetin konulardan biridir. Bunların dışında bütçe farklılıkları, vs gibi nedenler de bu ayrımı keskinleştirmekte. Ancak son dönemde yerli ERP'lerin ülke sınırlarını aştıkları ve globalleştikleri gerçek. Teknosol da dikkat çeken ers firmalarından biri.