HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Fatma Kurtulan,  2021’de demans teşhisi koyulan ve tahliye edilmeyen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk için Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu.

2016’dan beri Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’a 2021 yılında demans teşhisi koyuldu. Kocaeli Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurulu da, Tuğluk'un hastalığının, “kronik ilerleyici seyirli ve cezaevinde tek başına hayatını sürdürmesini engeller nitelikte” olduğunu belirterek cezasının infazının ertelenmesi gerektiği yönünde bir rapor yazdı. Şubat ayında Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilen ve üç gün gözlem altında tutulan Tuğluk için ATK,  "cezai sorumluluğunun tam olduğunu" kanaatine varmış, buna karşılık savunma yapıp yapamayacağına ilişkin mahkemenin sorduğu soruyu ise yanıtsız bırakmıştı. 6 Ağustos’ta yargılandığı Kobani davasında hakkında tahliye kararı verilen Tuğluk, başka bir dosyadan hükümlü olması nedeniyle tahliye edilmedi.

GazeteDuvar’da yer alan habere göre,  HDP Grup Başkanvekili Beştaş ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Kurtulan, Tuğluk’un cezaevinde tutularak hak ihlaline maruz kalmaması ve telafisi imkânsız zararlara mahal verilmemesi için tahliyesine yönelik koşulların sağlanması amacıyla Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu.

Adalet Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu’nun şikâyet edildiği KDK’ye yapılan başvuruda, Aysel Tuğluk’un ilerleyen demans hastalığı nedeniyle cezaevinde tek başına zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayacağına yönelik birçok sağlık kurumu tarafından raporlar hazırlandığı hatırlatıldı. Adli Tıp Kurumu’nun da bu doğrultuda rapor hazırladığı, Tuğluk’un hastalığının ilerlediğinin tespit edildiği belirtilen başvuruda, “Buna rağmen ATK tarafından Tuğluk hakkında ısrarla ‘cezaevinde tek başına hayatını idame ettirebilir’ raporu verilmekte, cezaevinde tek başına yaşamını idame ettiremeyen Tuğluk cezaevinde tutulmaya devam edilmektedir. Aysel Tuğluk’un cezaevinden tahliye edilmesine yönelik yapılan başvuruların hiçbirisine olumlu bir yanıt verilmemiş olması ile Tuğluk’un hastalığının ilerlemesi ve dolayısıyla telafisi mümkün olmayacak nitelikte zararların oluşma olasılığının gün geçtikçe artmış olması, Kurumunuza başvuru zaruretini doğurmuştur” ifadeleri kaydedildi.

HDP’nin yaptığı başvuruda talep ise, “Hastalığı kritik aşamada olan demans hastası Aysel Tuğluk’un cezaevinde tutularak hak ihlaline maruz kalmaması ve telafisi imkansız zararlara mahal verilmemesi için tahliyesine yönelik koşulların sağlanması” oldu.