Ankara Barosu, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Ankara Barosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile feshedildiği bildirildi.

Söz konusu kararın ‘fonksiyon gasbı nedeniyle yok hükmünde olduğu’ savunulan açıklamada, kararın Anayasa'ya aykırılık taşıdığı iddiasıyla yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açıldığı belirtildi.

Dava dilekçesinde, davaya konu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesine ilişkin Anayasa'ya aykırılık itirazında da bulunulduğu kaydedilen açıklamada, başvurunun Danıştay 10. Dairesi’nce inceleneceği ifade edildi.

BİR DAVA DA ANTALYA BAROSU'NDAN

Antalya Barosu da, Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasına karşı Danıştay’da dava açtı.

Antalya Barosu tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesine ve bunlarla mücadeleye ilişkin bir insan hakları sözleşmesi olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması, yargılamanın duruşmalı olarak yapılması ve yargılama sonunda da yok hükmünde olduğunun tespit edilerek iptal edilmesi ve ayrıca söz konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 3. Maddesinin 1.ve 3. Fıkralarının Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi’ne itiraz yoluna başvurulması istemiyle Danıştay’da dava açılmıştır.”