Demirören-Kalyoncu ailelerinin düğünü sırasında Çırağan Caddesi’nin trafiğe kapatılmasına tepki gösterdiği için Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nu darp eden iki Cumhurbaşkanlığı koruması için soruşturma izni vermeyen İstanbul Valiliği’nin kararını İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi kaldırdı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Türkiye Barolar Birliği’nin itirazını oy birliğiyle kabul ederek kararı İstanbul Valiliği’ne gönderdi. Bu karara göre iki polis yargılanacak.

‘ÖLÇÜLÜK İLKESİNE UYULMASI ZORUNLU’

Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Valiliği’nin geçtiğimiz aylarda Avukat Sertuğ Sürenoğlu’nu darp eden iki Cumhurbaşkanlığı koruması hakkında soruşturma izni verilmemesi kararının kaldırılması için İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Barolar Birliği yaptığı başvuruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarını hatırlatarak, “Kolluk faaliyetinin yürütülmesi sırasında ölçülük ilkesine uyulması zorunludur” dedi.

Hacı Bişkin'in Gazete Duvar'da yer alan haberine göre valiliğin soruşturma izni vermemesinin kabul edilebilir olmadığını savunan Türkiye Barolar Birliği, mahkemeye yaptığı başvuruda şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanlığı korumaları arasında yaşanan olayda etkisiz hale getirilme eyleminin sonucu olarak doktor raporuyla sabit darp veya yaralanmaların ortaya çıkmaması gerekirdi. Bu neden itiraz konusu kararda ‘orantılılık’ ilkesinin idare tarafından hatalı biçimde değerlendirildiği anlaşılmakta. Doktor raporu, ‘direnişi kırma’ amacının ötesine geçildiğini göstermektedir.”

VALİLİĞİN KARARI KALDIRILDI

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi başvuruyu değerlendirdi. Mahkeme, ‘Hazırlık soruşturması yapılmasının idari izne bağlanmasına gerek bulunmadığından, itirazın kabulüne ve İstanbul Valiliği’nin ‘soruşturma izni verilmemesi’ kararının kaldırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme, soruşturma yapılmak üzere dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve İstanbul Valiliği’ne gönderdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Beşiktaş’ta geçtiğimiz Nisan ayında Demirören-Kalyoncu ailelerinin düğünü sırasında yolun trafiğe kesilmesine itiraz ettiği için Avukat Sürenoğlu, Cumhurbaşkanlığı koruma polisleri tarafından darp edilmişti. 23 Ağustos’ta İstanbul Valiliği görevli polisler hakkında soruşturma izni vermemişti.